דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963

 

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א) ו-7(ב) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"מקום עבודה מבוקר" – מקום עבודה שעליו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מיננת), תשמ"א-1981;

"קרינה מיננת" – קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית המסוגלת לייצר יונים, באופן ישיר או בעקיפין, בעברה דרך חומר.

2. זכות חופשה של 21 יום בשנה –

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא 21 יום –

(1) לעובדים שעבדו 150 יום לפחות בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות באחת מן העבודות או התהליכים הבאים:

(א) עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת חומצה, הקשורה בטיפול בעופרת או במגע בה, או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, לרבות התכה ויציקת עופרת, הכנת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה, ניסור וגיוץ חלקי עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכנתם לפעולה ופירוקם;

(ב) התזת צבע בתא התזה;

(ג) התזת חול על חפצים בתא התזה;

(ד) יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תבניות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן התבניות או ניקוי החפצים מחול התבניות;

(ה) עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכנת החומר הגלמי, הכנסתו לתנור, הוצאת התוצרת מן התנור או ניפוח זכוכית בפה;

(ו) עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור (enclosed) משלושה צדדים לפחות;

(ז) עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.נ.ט.;

(2) לעובדים אלה:

(א) אמודאים או צוללים המועבדים בעבודות אלה בלבד;

(ב) עובדי חדר דוודים באניות המועבדים בעבודה זו בלבד;

(ג) מקשרים העובדים דרך קבע ארבע שעות ביום לפחות, במרכזיית טלפון בת 4 קווי חוץ ו-40 סניפים פנימיים לפחות.

3. זכות חופשה של 42 יום בשנה –

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא 42 יום לעובדים שעבדו 200 יום לפחות בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות כרופאים, אחיות, לבורנטים, עובדים בריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים או עובדי נקיון בבית חולים, מוסד, מרפאה או מעבדה, המיוחדים לחולי שחפת, וכן, לעובדי נקיון במוסדות כאמור, הבאים במגע עם חולים או עם חמרי הפרשה של חולים.

4. חופשה לעובדים במקום עבודה מבוקר –

אורך החופשה לכל שנת עבודה, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, לעובדים המועסקים במקום עבודה מבוקר, הוא 21 ימים.

5. איסור צבירה –

החופשה לפי תקנות 1 עד 4 אינה ניתנת לצבירה.

6. תחילה –

חופשה בהתאם לתקנות אלה תינתן בעד שנת העבודה 1963/64 ואילך.

7. ביטולים –

תקנות חופשה שנתית (אורך החופשה), תשי"ג-1953 – בטלות.

8. השם –

לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963".

תוספת (נמחקה)

ל' בתשרי תשכ"ד (18 באוקטובר 1963)

יגאל אלון
שר העבודה


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.