דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הטבות לאזרח ותיק - סקירה

קו הפרדה אדום

כל ההטבות לאזרחים ותיקים, הסברים ומידע נוסף

 
 
הטבות לאזרחים ותיקים לפי חוק האזרחים הותיקים (ראה קישור לחוק)
 
החוק בתוקף ומיועד לתושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (הגיל הקובע).
 

תשלומי ארנונה –

 • אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו;
 • עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.
 • ההנחה לפי סעיף קטן (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) – בשיעור של 100%.

על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

 • ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;
 • ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;
 • ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק;
 • ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע;
 • ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה, שהגיש המבקש לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר, או על פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה הקודמת.

תחבורה ציבורית –

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין-עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

דמי כניסה לגנים ולאתרים –

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.

דמי כניסה למופעים –

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים או גופים מסוימים החייבים במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי הוראות סעיף 14.

רכישת תרופות –

   
אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 50% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, בין אם רכש את התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה.
 
 
המשרד לשוויון חברתי - אזרחים ותיקים -  לחץ לקישור לאתר האינטרנט של המשרד לשוויון חברתי (לשעבר - המשרד לאזרחים ותיקים).
 
מוקד טלפוני לאזרחים ותיקים - חייגו 8840*
 
 

תעודת אזרח ותיק

 
מידע מתוך האתר לשוויון חברתי:
 • המשרד לשוויון חברתי מפיק תעודות אזרח ותיק בהתאם לחוק האזרחים הותיקים. התעודה נשלחת אל האזרח הוותיק בסמוך להגיעו לגיל פרישה. במידה ולא קיבלת תעודת אזרח ותיק ניתן לפנות למשרד לשוויון חברתי.
 • להלן פרטי התקשרות לקבלת תעודת אזרח ותיק: טלפון 02-6547025 בין השעות 8:00 ל- 16:00. פקס 02-6547049.
 • להנפקת תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית יש לפנות בטלפון 6547025 - 02 בפקס 02-6547049. תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית עשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לחוקי המדינה אליה נוסעים.
 • למידע אודות הזכויות שמקנה תעודת האזרח הוותיק, ניתן לפנות למוקד 8840* של המשרד לשוויון חברתי בטלפון 8840* או בפקס 02-5605034 (ניתן לפנות גם במייל, כתובת דוא"ל: [email protected]).
 • להלן קישור למידע להנפקת תעודת אזרח ותיק 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.