דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

החזר דמי גמולים

(מתוך התקנון האחיד של עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות - מהדורה תשיעית, ינואר 2012)

 

החזר דמי גמולים – סעיף 14(ג) לתקנון האחיד

מבוטח שדחה פרישתו יהיה זכאי להחזר דמי גמולים ששולמו לקרן עבור חודש ביטוח בתקופת דחיית פרישה, ובלבד שצבר לפני חודש זה שיעור קצבה (באחוזים) של 70%. סכום כאמור יוחזר כשהוא מעודכן לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה במועד ההחזרה לעומת מדד החודש בו שולם התשלום לקרן. למען הסר ספק, יובהר בזאת כי חודש ביטוח כאמור יובא בחשבון לעניין חישוב שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל או שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל, לפי נסיבות העניין.

דמי גמולים עבור חודש ביטוח – סך כל התשלומים ששולמו לקרן בשל מבוטח עבור חודש ביטוח.


 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.