דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

גיל פרישה

גיל הפרישה לפי החוק - מה משמעותו ?

   
גיל פרישה
 
גיל הפרישה -
 
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' – גיל 62 לאישה. (סעיף 3 לחוק גיל פרישה).
 
הערה: בהתייחס לנשים גיל הפרישה עולה בהדרגה לגיל 64 לאישה (העלאת גיל הפרישה לאישה הוקפאה למספר שנים, עד לשנת 2017, כיום הגיל עומד על 62, יש לשים לב להוראות החוק).
 
עדכונים 2016 -
 
דחיית גיל הפרישה לנשים - פרק י' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
 
ועדת הכספים עצרה את ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים החל מחודש ינואר 2017 - הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 7 בנובמבר 2016.
 
עדכונים 2017 -
 
לעת עתה: גיל פרישה לנשים יישאר 62 - עדכון אחרון מתוך הודעה לעיתונות של ועדת הכספים מיום 20/03/2017.
 
גיל פרישת חובה -
 
הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה(סעיף 4 לחוק גיל פרישה).
 
הערה: בעניין גיל פרישת חובה מתנהל כיום הליך משפטי בבג"ץ, נמשיך לעדכן בהמשך ככל שיהיו עדכונים.
 
גיל הפרישה המוקדמת -
 
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו. (סעיף 5 לחוק גיל פרישה).
 
  
להלן הסבר קצר בנקודות לגבי משמעויות נוספות של גיל הפרישה - מומלץ לקרוא !
  • גיל הפרישה לנשים לפי החוק (נכון להיום): עולה בהדרגה לגיל 64 לאישה (העלאת גיל הפרישה לאישה הוקפאה למספר שנים, עד לשנת 2017, כיום הגיל עומד על 62, יש לשים לב להוראות החוק).
  • גיל הפרישה לגברים לפי החוק (נכון להיום):  כיום הגיל עומד על 67 לגבר.
  • גיל פרישת חובה - (ראה הגדרה מעלה) - כיום הגיל עומד על 67 לגברים ונשים כאחד. זהו הגיל בו ניתן לחייב כיום עובד או עובדת לפרוש מעבודתם ולא בדרך של פיטורים (בעניין זה מתנהל הליך משפטי בבג"ץ, נמשיך לעדכן).
  • גיל הפרישה - זהו גם גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי (יש לשים לב כי מגיל הפרישה ועד גיל 70, הן לגבי גברים והן לגבי נשים, יש מבחן הכנסות, דהיינו יש תנאים מסויימים שיש לעמוד בהם על מנת לקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי (הן מבחן של הכנסות מעבודה אם ממשיכים לעבוד והן מבחן של הכנסות פאסיביות כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי)).
  • גיל פרישת חובה - זהו גם הגיל שלאחריו, לא ניתן עוד לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. להלן ציטוט מתוך הכללים לזכאות לדמי אבטלה: "מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל 67".
  • גיל הפרישה - זהו גם הגיל בו ניתן להתחיל ליהנות מחלק מהטבות מס לגמלאים (בכפוף לכל התנאים) כאשר בהתייחס לחלק נוסף של הטבות מס לגמלאים ניתן להתחיל ליהנות מהן החל מגיל פרישת חובה (בכפוף לכל התנאים).
  • גיל הפרישה - זהו גם גיל הזכאות לקבלת הפנסיה החודשית (קצבה) מקרנות הפנסיה הותיקות הגירעוניות (מבטחים הותיקה, מקפת הותיקה וכדומה...מה שנקרא כיום "עמיתים", קרנות הפנסיה שבניהול מיוחד של המדינה).
  • גיל הפרישה - זהו גם גיל הזכאות לקבלת הפטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית (מה שנקרא קצבה מזכה) (בכפוף לעמידה בכל התנאים לקבלת הפטור). (לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה).
  • גיל הפרישה - זהו גם הגיל בו כבר לא משלמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסה מפנסיה חודשית  (בפרישה מוקדמת, בטרם ההגעה לגיל הפרישה, ככלל משלמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על תשלומי הפנסיה (הקצבה) המשולמים על ידי מעסיק, חברת ביטוח או קרן פנסיה).
  • שימו לב! גיל הפרישה כקבוע בחוק - אינו נוגע לעניין הגיל בו ניתן להתחיל לקבל קצבה, פנסיה, מפוליסת ביטוח מסוג קצבה בחברת ביטוח או מקרן פנסיה (כמובן למעט הקרנות הותיקות הגירעוניות  כמצויין מעלה...)....אם ניקח לדוגמא פוליסת ביטוח מנהלים מסוג קצבה - המבוטח יכול להתחיל לקבל קצבה חודשית עוד בטרם הגעתו לגיל הפרישה לפי החוק !
 
 
 
 
 
 
(אין מדובר ברשימה סגורה של נושאים)
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לגיל פרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.