דף הבית קצת עלינו צור קשר
שבת 20 דצמבר 2014
פרישה פרישה
תכנון כלכלי פיטורין סימולטור מס
 
ייעוץ פרישה
פגישת ייעוץניוזלטר
שם מלא:
אימייל:
טלפון:
מצגות
והרצאות
פורום מחשבונים
תהליך ייעוץ לפרישה או עזיבת מקום עבודה
פרישה בטלויזיה
פרישה מצה"ל
פרישה בעיתונים
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
את/ה נמצא/ת ב: דף הביתפנסיההטבות לאזרח ותיק

הטבות לאזרח ותיק

סקירה כללית של כל ההטבות לאזרחים ותיקים, הסברים ומידע נוסף

 
 
הטבות לאזרחים ותיקים לפי חוק האזרחים הותיקים (ראה קישור לחוק)
 
החוק בתוקף ומיועד לתושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (הגיל הקובע).
 
תחבורה ציבורית - הנחה בשיעור של 50%.
ההנחה תינתן בדמי נסיעה בתחבורה ציבורית, באוטובוסים וברכבות, בקווים עירוניים ובין עירוניים, בכל סוגי הכרטיסים.
 
אגרת טלוויזיה – הנחה בשיעור של 50%.
לפי סעיף 8 לחוק האזרחים הותיקים, אזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע עד 30 ביוני של שנת כספים פלונית, זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, לא הגיע לגיל הקובע אחרי 30 ביוני של שנת כספים פלונית, יהיה זכאי להנחה בשיעור האמור, באותה השנה, רק לגבי מחצית האגרה. ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג, המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הוא אזרח ותיק.
 
דמי כניסה לגנים ולאתרים – (ראה הגדרה בחוק)
 אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.
 
דמי כניסה למופעים – (ראה הגדרה בחוק ובתקנות)
אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים או גופים מסוימים החייבים במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי הוראות סעיף 14 לחוק.
תרופות - הנחה בשיעור של 50%
אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 50% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, בין אם רכש את התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה.
ארנונה – הנחה לפי המפורט בחוק.
לפי סעיף 9 לחוק האזרחים הותיקים, אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר. ההנחה לפי סעיף זה תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה – בשיעור של 100%. על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

(1) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;

(2) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;

(3) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק;

(4) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע;

(5) ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה, שהגיש המבקש לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר, או על פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה (4).

 
 
אופן קבלת ההנחות
ההנחה לאגרת טלוויזיה ניתנת אוטומטית ללא צורך לפנות לרשות השידור. לשם קבלת יתר ההנחות, יש להצטייד בתעודת אזרח ותיק ותעודת זהות, יש לציין שמתן ההנחות אינו מותנה בתעודת אזרח ותיק, ומספיקה כל תעודה מזהה המעידה על גילו של האזרח.
 
תעודת אזרח ותיק
כל הזכאים יקבלו תעודת אזרח ותיק בה מפורטות הזכויות ובעזרתה יוכל להזדהות בשעות הצורך.
 
כיצד מקבלים תעודת אזרח ותיק
התעודה נשלחת ישירות הביתה כחודשיים לאחר שאדם מגיע לגיל הפרישה. אזרחים ותיקים שלא קיבלו את התעודה יכולים לפנות למשרד לאזרחים ותיקים. להלן מידע נוסף מתוך האתר של המשרד לאזרחים ותיקים:
 
  • פרטי התקשרות לקבלת תעודת אזרח ותיק: טלפון 02-6547025 בין השעות 8:00 ל- 16:00. פקס 02-6547049.
  • להנפקת תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית יש לפנות בטלפון 6547025 - 02 בפקס 02-6547049. תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית עשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לחוקי המדינה אליה נוסעים.
  • למידע אודות הזכויות שמקנה תעודת האזרח הוותיק, ניתן לפנות למוקד 8840* של המשרד לאזרחים
    ותיקים בטלפון 8840* בפקס 02-5605034.
דף קודם דף קודם הדפס את המאמר Bookmark and Share
 
תכנון
מס
קרא עוד...
תכנון
כלכלי
קרא עוד...
פיטורין
והתפטרות
קרא עוד...
 
   
 

 ו ו פיצויי פיטורים ו פנסיה ו פיטורים ו טופס 161ד ו פריסת פיצויים ו רצף פיצויים ו רצף קצבה ו יועץ פרישה ו ייעוץ במקרה פטירה ו החזר מס ו פרישה ו

 
 
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.
חזור למעלה
תקנון | דף הבית | קצת עלינו | צור קשר