דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה - מס על פנסיה

צבירה עודפת בקופות פנסיה - מענק שנים עודפות ודמי גמולים
חוזר מס הכנסה מס' 02/2015 מיום 08/09/2015
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"
הנחיות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 18/11/2019.
תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה
חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013
מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – תחילה, תחולה והוראות מעבר
אל תגידו לא ראיתי לא שמעתי
טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה
הנחיות לעניין הגדלת הפטור לקצבה לפי תיקון 190 ובהתאם להוראת השעה
מתוך לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2019 - פורסם בחודש 12/2019.
פלוני נגד פקיד שומה גוש דן
ע"מ 59612-02-15 - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?
פטור לקיצבה (פנסיה) המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה
סעיף 9א לפקודת מס הכנסה
פטור לקיצבה אחרת
סעיף 9ב לפקודת מס הכנסה
הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל תושב חוזר ותיק
סעיף 9ג לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - הפרשי קצבה (פנסיה)
סעיף 8 (ג) (1) לפקודת מס הכנסה
קצבת שאירים - פנסיית שאירים - פטור ממס
סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה
תיאום מס הכנסה I תאום מס על פנסיה
תאום דמי ביטוח לאומי או החזר דמי ביטוח לאומי
לקבל החזר או לבצע תאום - זה לא בהכרח רק מול מס הכנסה, ייתכן ויש לבצע תאום גם לעניין דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, או אתם זכאים להחזר דמי ביטוח ששילמתם ביתר...
קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה
סעיף 32 (9) לפקודת מס הכנסה
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - הסברים - לפני (!) תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!
פטור ממס על פנסיה חודשית החל מגיל הזכאות
דוגמא חישובית לשנת המס 2021 לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בכפוף לעמידה בכל התנאים (הדוגמא היא גם לעניין היוון קצבה פטור ממס וגם לעניין קצבה פטורה ממס)
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב החדשה
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
נוסחת השילוב - דוגמא - פטור מלא על פנסיה - פטור חלקי על מענק פרישה
דוגמא לשנת 2012 בטרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
נוסחת הפחתת הפטור - דוגמא - פטור מלא על מענק פרישה - פטור חלקי על פנסיה
דוגמא לשנת 2012 בטרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
נוסחת השילוב - דוגמא - פטור מלא על פנסיה - ויתור על פטור על מענק פרישה
דוגמא לשנת 2012 לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
נוסחת הפחתת הפטור (לכאורה) - דוגמא - פטור מלא על מענק פרישה - פטור חלקי על פנסיה
דוגמא לשנת 2012 לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - הוראות מס הכנסה למעבידים
פורסם ביום 25.10.2012
האם ניתן לקזז הפסד מעסק או ממשלח יד כנגד הכנסה חייבת במס מקצבה (פנסיה חודשית) ?
מענק פרישה והפקדות לקופת גמל לקצבה - מועד התרת ההוצאה - סייגים לניכוי הוצאות מסויימות
סעיף 18(א) לפקודת מס הכנסה
מיסוי מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים
מיסוי תשלומים חד פעמיים המתקבלים מקרן פנסיה ותיקה בעת היציאה לפנסיה
פטור ממס על פנסיה של פורש צה"ל – החל מגיל פרישה (קיבוע זכויות) - חלק א
איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?
פטור ממס על פנסיה של פורש צה"ל – החל מגיל פרישה (קיבוע זכויות) - חלק ב
איך משפיע מענק פרישה פטור ממס שקיבל פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?
מס על פנסיה מחו"ל
מיסוי בישראל של קצבה המשולמת לעולה חדש מבריטניה
חוזר- מס הכנסה - המחלקה למיסוי בינלאומי - 10/08/2010
טופס 101ג - כרטיס עובד למילוי על ידי גימלאי
משלמי פנסיה ? שימו לב, טופס 101ג - מותאם לגימלאים.
פורשי צה"ל - אופן הגשת בקשה לקבלת פטור על קצבה עפ"י סעיף 9א לפקודת מס הכנסה
מכתב הנחיות צה"ל - מחלקת פרישה - לפורשי צה"ל - מיום 04/02/2020
הנחיות לניכוי מס במקור מקצבאות המשתלמות לגמלאי צה"ל
מכתב הנחיות מרשות המסים בישראל לצה"ל מיום 02/01/2020 - יש לשים לב להנחיות הנוגעות לתנאי הזכאות לפטור על הפנסיה החודשית החל מגיל הזכאות בהתחשב בהיוון שבוצע ככל שבוצע בעבר בסמוך לפרישה מצה"ל.
נתוני עזר לחישוב קצבה מוכרת
סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה 07-2000 הטבות מס לחסכון לטווח ארוך
חוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000
תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה – תיקונים 135 ו- 136 לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 7/2004 מיום 03/05/2004
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.