דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מחלה

דמי מחלה
טבלת זכאות לדמי מחלה
פדיון ימי מחלה - זכות לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו
חוק דמי מחלה, תשל"ו - 1976
פדיון ימי מחלה I עובדי מדינה
הסכם קיבוצי - פדיון ימי מחלה
פדיון ימי מחלה
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי
פריסת פדיון ימי מחלה
סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה
עבודת נשים - היעדרות מותרת מהעבודה - כולל הוראות לגבי בן זוג
היריון ולידה, תקופת לידה והורות, טיפולי פוריות, הפלה, שהייה במקלט לנשים מוכות - טבלת מידע מרוכזת - חלק מהוראות החוק חלות גם על גבר (בן הזוג) !
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד - 1993
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א - 2000
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד -1994
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976
חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א–2011
התקבל בכנסת ביום 22 במרס 2011 - הגדלת שיעור תשלום דמי מחלה
תקופת לידה והורות - כולל הוראות לגבי בן זוג
סעיף 6 לחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 (חופשת לידה).
מתן תעודת מחלה
חוזר מינהל הרפואה - משרד הבריאות - מיום 24/07/2017.
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.