דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר

במידה וסיימתי לעבוד במקום עבודתי לפני יום 01/01/2017 ועד היום לא פניתי למס הכנסה בבקשה לרצף קצבה, האם אני יכול לפנות למס הכנסה ולקבל אישור לרצף קצבה באיחור והאם יש סיבה לעשות זאת מהר ??
בחר סרטון:
1
2
3
4
5
6
לכל הסרטונים
 

המומחים למיסוי ופרישה

עו''ד (רו''ח) אמיר גבאי
עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
מומחה למיסוי ופרישה
ממייסדי חברת B4 תכנון פרישה, מקים אתר האינטרנט המוביל בישראל בתחום הפרישה.

תכנון פרישה

אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 

עוד באתר פרישה:

אופן הדיווח של מעסיק על כספי פיצויים שחויבו במס בשלב ההפקדה בקופה בטופס 161 בעת סיום יחסי עובד מעביד
דיווח לקופת גמל - ייחוס תשלומים (מעסיק או עמית עצמאי), בקשה לייחס יתרה צבורה פטורה כיתרה צבורה שאינה פטורה או להיפך, בקשה לייחס תשלומים שסווגו כתשלומים שאינם תשלומים פטורים כתשלומים פטורים
פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים קטנים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות - החל משנת 2020
מענק פרישה והפקדות לקופת גמל לקצבה - מועד התרת ההוצאה - סייגים לניכוי הוצאות מסויימות
השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה – אופן התרת ההוצאה אצל המעסיק, חובת דיווח מול ביטול הצורך בקבלת אישור מוקדם ממס הכנסה לביצועה
5 טעויות נפוצות של מעסיקים בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2018
תקרות מס הכנסה 2019
5 טעויות נפוצות של עובדים בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2018
פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה
חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161

עדכונים שוטפים:

הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה
טופס 161ח
טופס 161י
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"
שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה
הודעות חשובות - רשות המסים בישראל - אין קבלת קהל - דחיית המועד לדיווח השנתי ועוד.
הנחיות לעניין הגדלת הפטור לקצבה לפי תיקון 190 ובהתאם להוראת השעה
תקרת פטור ממס על פיצויי פיטורים או מענק פרישה - תקרת פטור ממס על קצבה מזכה
תשלום מס על עבודה בתקופת הבחירות - שנת 2019
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי
תשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסות מאובדן כושר עבודה
עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2019 והטיפול במשרדים
הארכת תוקף אישורים על תאומי מס משנת 2019
מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון
פניה דיגיטלית (מקוונת) למס הכנסה (מערכת פניות הציבור - רשות המסים בישראל)
תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - תיקון
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות
הכנסה מבחירות לכנסת העשרים ושלוש שיתקיימו במרץ 2020 - הוראות מס הכנסה
פתיחת תיק עיזבון במשרד השומה
אתר מס הכנסה - אתר אינטרנט חדש - רשות המסים בישראל
הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
סעיפים 3(ה) ו- 3(ה3) לפקודת מס הכנסה - הפקדות המעסיק לקופת גמל
בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה
תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.