חישוב מספר שנות הפריסה המגיעות לך
שנת תחילת עבודה:
תאריך סיום עבודה:
חופשות ללא תשלום (שנים):