דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרה - רצף קצבה

במסגרת התכנית הכלכלית, בין היתר, הוחלט על שינויים באשר לאופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, החל משנת המס 2014 - אחד מהם הוא - רצף פיצויים אוטומטי עם אפשרות לרצף קצבה - ובעקבותו - תקרה לרצף קצבה לעניין הסדר זה.

 
מידע מתוך ארכיון - נא לשים לב - למידע עדכני - תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה

תקרה - רצף קצבה
 

דברי ההסבר להצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) שפורסמה ביום 11 ביוני 2013, שופכים אור על השינויים הצפויים בכל הקשור למיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה החל משנת 2014. בעקבות החלופה החדשה לרצף זכויות פיצויים אוטומטי הניתן כברירת מחדל, בפועל נולדה תקרה חדשה (הרלבנטית לחלופת מיסוי זו!) - תקרה לרצף קצבה.

ברירת המחדל – רצף פיצויים

1. חלופה חדשה זו (רצף פיצויים אוטומטי) מתווספת ליתר החלופות הקיימות נכון להיום ואינה גורעת מהן. מדובר בברירת מחדל למקרים בהם העובד אינו יוזם פניה לפקיד השומה בעת עזיבת מקום עבודה.

2. מטרתה להקל, הן על העובד העוזב מקום עבודה והן על רשות המסים, באותם המקרים בהם העובד אינו מעוניין לממש את כספי הפיצויים ומענקי הפרישה בעת עזיבת מקום העבודה (בכפוף למגבלות לרבות התקרה לרצף זכויות פיצויים אוטומטי). אין צורך באישור פקיד השומה.

3. חלופה זו משלבת בין רצף פיצויים לבין רצף קצבה, באמצעותה ניתן לדחות את עצם ההחלטה בדבר משיכת כספי הפיצויים כחלק מקצבה או בסכום חד פעמי (להזכירכם, רצף פיצויים - מדובר בהכרח במשיכת הכספים בהמשך הדרך בסכום חד פעמי, רצף קצבה - מדובר בהכרח במשיכת הכספים כחלק הפנסיה החודשית).

4. לראשונה (מאז ינואר 2000), באמצעות חלופה זו, באופן מעשי, ניתן לייעד לקצבה (רצף קצבה) גם כספי פיצויים מסוג הון וניתן לבצע הפקדה חד פעמית לרצף קצבה, של כספי מענקי פרישה שנתקבלו במזומן, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה (בכפוף לתקרה).

5. העובד יכול לבקש, בכל שלב, כי חלופה זו, שהינה ברירת מחדל, לא תחול לגביו, כל עוד לא החל לקבל קצבה פטורה ממס או היוון קצבאות פטור ממס.

מאחר וחלופה זו:

1. דוחה באופן אוטומטי את ההתחשבנות עם מס הכנסה בעת עזיבת מקום עבודה.

2. מספקת לעובד, בשלבים מוקדמים של החיים גמישות באשר לקבלת ההחלטה הסופית איך להשתמש בכספים אלו בעתיד (סכום חד פעמי או קצבה).

3. מאפשרת בחירה ברצף קצבה גם על כספי פיצויים מסוג הון ומענקי פרישה שנתקבלו במזומן.

4. אינה מחייבת את העובד במציאת מקום עבודה חדש בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה האחרון.

5. מאפשרת לעובד, בכל שלב, לבקש כי חלופה זו לא תחול לגביו (כל עוד לא החל לקבל קצבה פטורה ממס או היוון קצבאות פטור ממס).

בוצעו התאמות ליתר הוראות סעיף 9 (7א) בהתייחס לחלופה זו ונקבעה לה תקרה. כמו כן נקבע כי בסמכות שר האוצר לדרוש מהמעסיקים לדווח לרשות המסים על עזיבת העובד (בצירוף כל הפרטים הרלבנטיים) – באופן מקוון.

התקרה (כאשר באופן מעשי מהווה גם תקרה לרצף קצבה לעניין מסלול ברירת המחדל)

התקרה לחלופה זו - 24,260 ₪ לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה נכון לשנת 2013. דהיינו, כל עוד סך כל כספי הפיצויים שנצברו בקופות השונות (הון וקצבה) בתוספת מענקי הפרישה שנתקבלו במזומן והופקדו מיד במועד עזיבת מקום העבודה בקופת גמל לקצבה – מתחת לתקרה זו, ניתן לעשות שימוש בחלופה זו לרצף פיצויים אוטומטי כברירת מחדל ללא אישור פקיד השומה.

 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.
מיסוי מענקי פרישה – הוראות חדשות החל משנת 2014 - הוראות חדשות הנוגעות למיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה - החל משנת 2014 - לרבות רצף פיצויים אוטומטי, הפקדה חד פעמית לרצף קצבה ועוד...
 
עדכון (31/07/2013) - בשלב זה, השינויים בתחום המיסוי הפנסיוני הוצאו מהחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013.
  
 
להלן קישור לעדכונים בנושא זה:
  
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה - מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
  
רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד  - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.