דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קצבה מוכרת - תיקוני חקיקה במסגרת חוק ההסדרים - החל מינואר 2014

קו הפרדה אדום

בכוונת המחוקק לתקן את אחד המחדלים של תיקון 190 לפקודה (תיקון ההגדרה של קרן ותיקה לעניין פטור על קצבה מוכרת). במקביל, צפויה רשות המסים להוציא חוזר מקצועי המתייחס לחישוב הפטור ממס על קצבה מוכרת – עדכונים שוטפים.

עדכון (31/07/2013) - בשלב זה, השינויים בתחום המיסוי הפנסיוני הוצאו מהחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013.
 
 
הצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (ראה קישור - פרק המס) מגדירה מחדש מה הם התשלומים הפטורים לעניין קצבה מוכרת ועושה סדר (או בלאגן) בכל הקשור לחישוב הפטור על הקצבה המוכרת

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

בעקבות ההצעה לשנות את מודל הטבות המס לחיסכון פנסיוני ולאחר שניסוח רשלני של הוראות תיקון 190 לפקודה הוביל בין היתר להפקעת הזכות לפטור על קצבה מוכרת מכל המבוטחים בפוליסות ביטוח ותיקות, הצעת החוק הממשלתית לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים שהונחה לאחרונה על שולחן הכנסת, מגדירה מחדש מה הם תשלומים פטורים ועושה סדר, או לטעמי, בלאגן נוסף, בכל הקשור לפטור על קצבה מוכרת.

תיקון הגדרת קרן ותיקה

ככלל, לאחר תיקון 190, קצבה מוכרת הינה קצבה המשולמת מ"תשלומים פטורים" - כספים שנצברו בקופת גמל לקצבה:

· עליהם כבר שולם המס בעת ההפקדה

· או החוסך בקופת הגמל לא היה זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בעת ההפקדה

· או מדובר בכספי פיצויים שהושארו בחשבון "חדש" בקופת הגמל לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה בעת עזיבת עבודה או פרישה

· או בכספי עמית שנפטר שהושארו על ידי המוטבים בחשבון "חדש" בקופת הגמל

והכל - כל עוד לא מדובר בקרן ותיקה.

לעניין ההגדרה של קרן ותיקה, פקודת מס הכנסה מפנה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). "קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום 1 בינואר 1995. נדגיש כי נכון לעכשיו, הגדרת קופת גמל לקצבה כוללת קופת ביטוח וכאן טמונה הבעיה.

כבר בשלבי ניסוח הטיוטה לתיקון 190 לפקודה, פניתי לרשות המסים בשאלה פשוטה, מה ההבדל בין פוליסת ביטוח לקצבה משנת 1994 לבין פוליסת ביטוח לקצבה משנת 1996, לעניין קצבה מוכרת ? והנה, כרגיל, במקום להטות אוזן בשלב ניסוח הטויטה, רק לאחר למעלה משנה מאז אישורו של תיקון 190 לפקודה, מוצאים לנכון לתקן את המחדל שנוצר. במסגרת הצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים מוצע לתקן את ההגדרה של קרן ותיקה, כך שהיא לא תחול לגבי קופת ביטוח ישנה.

זיהוי הקצבה המוכרת

מאחר ונטל ההוכחה לעניין מקורותיה של הקצבה מוטל על הפורשים המבקשים את הפטור על הקצבה המוכרת, ומאחר ואין ביכולתם של פורשים רבים להמציא לפקיד השומה את כל הנתונים הדרושים לו לצורך חישוב הקצבה המוכרת, נכון להיום מרבית הפורשים יוצאים בידיים ריקות ממשרדי פקיד השומה מבלי לממש את זכאותם לפטור על קצבה מוכרת.

במסגרת הצעת החוק צוין כי צפויה להתפרסם בימים אלה הסדרה בכל הקשור לסימון הכספים (התשלומים הפטורים) עליהם מבוססת הקצבה המוכרת שמטרתה לחסוך שעות עבודה רבות של אנשי רשות המסים המושקעות בזיהוי כספים אלו. אני לא זכיתי עד היום להכיר פקיד שומה שהשקיע ולו שעה אחת בסיוע לפורש לזהות את הכספים עליהם מבוססת הקצבה המוכרת, לעומת זאת זכיתי להכיר פורשים רבים שנפלו בין הכיסאות, בין חברת הביטוח לבין פקיד השומה ולא קיבלו מענה עד היום. לעניות דעתי גם לאחר פרסום הנחיה או חוזר מקצועי של רשות המסים, מבחינת פורשים רבים הפטור על הקצבה המוכרת יישאר פטור תיאורטי בלבד ולא משהו ממשי.
 
ראה מאמר נוסף - קצבה מוכרת - מי יודע ?

תשלומים פטורים

במסגרת הצעת החוק המחוקק הולך צעד אחד אחורה בכל הקשור לפטור על קצבה מוכרת ומבקש לספק הבהרות המצמצמות את ההגדרה לתשלומים פטורים בהמשך לתיקון 190 לפקודה. מוצע לבצע הבחנה ברורה בין תקופות חיסכון שונות בהתאם לשינויים שבוצעו בחקיקה: עד ינואר 2000, החל מינואר 2000 (תיקון 120 לפקודה), החל מינואר 2012 (תיקון 190 לפקודה) והחל מינואר 2014 ואילך (הצעת החוק הנוכחית) כאשר לכל תקופה הוראות שונות באשר לאופן החישוב הפטור על הקצבה המוכרת.

בשלב זה של הצעת החוק לא איכנס להוראות השונות לכל תקופה ותקופה רק אעיר כי איך שינויי חקיקה שמטרתם המוצהרת לכאורה הינה להתמודד עם כשלים כמו כשל של מורכבות הטבות המס שלדברי המחוקק "מאיינת את היכולת לתמרץ את הציבור לחסוך חיסכון פנסיוני" הופכים במהרה למסובכים עוד יותר במסגרת אותה הצעת חוק. בקצב הזה, מי בכלל יחפוץ בהפקדת כספים ובהשארתם בקופת גמל לקצבה לטובת קצבה מוכרת.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.עדכון (31/07/2013) - בשלב זה, השינויים בתחום המיסוי הפנסיוני הוצאו מהחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.