דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רשות המסים קובעת מדיניות חדשה ולראשונה תטיל סנקציות כספיות על מעסיקים שלא ידווחו במועד על העברת עובדים

ביום 15 במאי 2011, פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי הדן באופן הדיווח על העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופות הגמל של העובדים, מה נשתנה ולמה צריך לשים לב.

 
 
ביום 15 במאי 2011 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי (מס' 6/2011) הדן באופן הדיווח על העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופות הגמל של העובדים. בכל הקשור להוראות הביצוע של רשות המסים המופנות בעיקרן הן לפקידי השומה והן למעסיקים עצמם, החוזר בעיקר מספק הבהרות ומרענן את הנהלים הקיימים המעוגנים בחוק ובתקנות ואין בהוראות חידוש של ממש. ואולם, במסגרת החוזר, רשות המסים קובעת "מדיניות חדשה" כהגדרתה, לפיה, מתום 6 חודשים מיום פרסומו של החוזר יוטלו סנקציות כספיות על כל מעסיק שלא ידווח במועד על העברת עובדים !
 
ברמה העקרונית, גם לדעתי, יש מקום להטיל סנקציות על מעסיקים בגין אי דיווח במועד על העברת עובדים. שכן, באופן מעשי מי ש"סובל" מהתנהלות לא תקינה כגון זו של מעסיק, הינו העובד, בבואו לברר ולהסדיר את חבות המס שלו מול פקיד השומה על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים להם הוא זכאי, מכל מעסיקיו, בעת פרישתו הסופית מהמעסיק האחרון.
 
ואולם, האם המעסיקים מסוגלים לעמוד בתנאים המפורטים בחוזר ?
 
 
1. במציאות העסקית בישראל, לעיתים קרובות, עולה הצורך, בעיקר בקרב מעסיקים גדולים בישראל (קבוצות של חברות, לרוב חברות טכנולוגיה בינלאומיות) להעביר עובד ייצור "מעכשיו לעכשיו" מפס ייצור במפעל א' לפס ייצור במפעל ב', לנייד עובדים מקצועיים ומנהלים בין חברות הקבוצה בהתראה קצרה – מה שלא מאפשר לאותם המעסיקים להגיש בקשה מראש לפקיד השומה להעברת העובדים – "לא יאוחר מ- 60 יום לפני מועד העברת העובדים" אלא רק עם העברת העובדים ובחלק מהמקרים, אף בדיעבד.
 
2. דוגמא פשוטה נוספת יכולה להיות גם מעסיק "קטן" הפועל בכובע של "עוסק מורשה" ובתום שנת המס, יחד עם רואה החשבון שלו, מגיע להחלטה שהחל מיום ה- 1 בינואר של שנת המס הבאה יחל לפעול בכובע של "חברה בע"מ". גם כאן, ברור שמעסיק זה לא יכול לעמוד בתנאים המפורטים בחוזר ו"אין מצב" שהוא יוכל לדווח על העברת העובדים, 60 יום לפני מועד העברתם. כמובן שניתן לספק עוד ועוד דוגמאות, שכן שינויים מבניים ושינויים עסקיים, מתרחשים במשק הישראלי, חדשות לבקרים.
 
3. יתרה מכך, על מנת לבצע העברת עובדים בין מעסיקים ולדווח על כך לפקיד השומה הרי שיש לצרף לבקשה את יתרות כספי הפיצויים בקופות של העובדים נכון ליום העברת העובדים. במציאות – חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל מספקות את המידע הנ"ל באיטיות רבה ולבטח רק לאחר שנקלט התשלום האחרון לקופות וזה קורה רק לאחר המועד להעברת העובדים. די בכך להכשיל מראש את המעסיקים בניסיונם לעמוד בתנאים אותם העמידה רשות המסים להעברת עובדים.
 
כבר ביום 3 באפריל 2011 , בטרם פורסם החוזר הסופי, פנתה לשכת יועצי המס בישראל, בסיוע של עבדכם הנאמן, לרשות המסים בניסיון לבטל את הגזירה. (ראה מכתב התגובה אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 03.04.2011 - (עוד בטרם פורסם החוזר הסופי !)  העברת עובדים ממעסיק למעסיק - תגובה). הצעתנו הייתה כי לא יוטלו סנקציות על מעסיקים על אי דיווח במועד, לכל הפחות, במהלך 60 הימים שלאחר המועד בו הועברו העובדים בפועל. ולגבי מעסיקים שלאחר מועד זה, לא יעמדו בדרישות החוזר – רק עליהם יוטלו הסנקציות. לא ראינו כל נזק בנקיטה בגישה מקילה זו כלפי מעסיקים ואולם, כפי שניתן לראות בחוזר שפורסם , בסופו של דבר רשות המסים בחרה להתעלם מפנייתנו, שוב, להתעלם מהמציאות שבחוץ, להציב תנאים, שמראש, המעסיקים בישראל לא יעמדו בהם ולהטיל על המעסיקים סנקציות כספיות, שאין להן כל בסיס הגיוני. נכון יהיה אם רשות המסים תבחן מחדש את החלטתה !
 
עוד נושאים מהם מתעלם החוזר
 
תקרה לרצף זכויות פיצויים
 
במסגרת מכתבנו לרשות המסים, ביקשנו כי תינתן התייחסות ספציפית לעניין התקרה לרצף זכויות פיצויים, היישום שלה ואופן החישוב שלה בעת העברת עובדים ממעסיק א' למעסיק ב' (שכן בחלק המקרים נכפית על העובד העברתו למעסיק חדש) וכן, תינתן התייחסות לעניין התקרה לרצף זכויות פיצויים, היישום שלה ואופן החישוב שלה כאשר העובד שהועבר בין המעסיקים, זכאי למענקי פרישה ו/או פיצויי פיטורים מוגדלים עם פרישתו מהמעסיק האחרון, כאשר לעיתים אופן החישוב של אותם הכספים והזכאות להם, מבוססים על הסכמים שונים ועל כל תקופות העבודה אצל כל המעסיקים ולא בהכרח רק על תקופת העבודה האחרונה, אצל המעסיק האחרון. בעניין זה, לא זכינו לתגובה.
 
רצף קצבה
 
במסגרת מכתבנו לרשות המסים, ביקשנו עוד, כי תינתן הבהרה והתייחסות ספציפית לעניין זכאותו של העובד, שכספי הפיצויים שלו (שבקופות לקצבה) הועברו ממעסיק א' למעסיק ב' ברצף זכויות פיצויים, לחזור בו לכאורה מרצף זכויות הפיצויים (שבחלק מהמקרים נכפה עליו) בעת פרישתו הסופית מהמעסיק האחרון ולייעדם לקצבה במסגרת רצף קצבה. דהיינו שזכותו לרצף קצבה – למען הסר כל ספק – תישמר לו. לגבי העברת עובדים בין מעסיקים שאינם ב"שליטה זהה" אכן הוסיפה רשות המסים התייחסות בחוזר שכעת מניחה את דעתנו בעניין ועל כך אנו מודים לה, ואולם לגבי העברת עובדים בין מעסיקים שב"שליטה זהה", הנושא, לכאורה, נותר מעורפל. אנו מקווים שעובדים, לא יתקלו בקושי בעניין זה, בעת פרישתם הסופית.
 
כותב המאמר: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה


ראה מכתב תגובה שני אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 22.05.2011 -העברת עובדים ממעסיק למעסיק - תגובה שניה
 
ראה מכתב של רו"ח אמיר גבאי לרשות המסים מיום 27.07.2011 בו דרישה לתיקון חוזר מס הכנסה מס' 06/2011 - בנושא העברת עובדים ממעסיק למעסיק. מכתב לתיקון חוזר מס הכנסה 6/2011 - העברת עובדים.
 
 
המעסיק התחלף ? המפעל נמכר לבעלים חדשים ? החברה מוזגה לחברה אחרת ? -  רצף זכויות עובדים - חילופי מעסיקים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.