דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161, טופס 161א, הודעה על פרישה מעבודה

מילוי טופס 161

 

 1. ניתן להוריד את הטפסים החדשים מאתרנו, להלן הקישור:  טופס 161
 2. חובה על המעביד למסור לעובד הפורש העתק מלא של טופס 161, בפרישה עקב מוות – יימסר ההעתק לשאירים או לבא כוחם החוקי.
 3. כאשר מספר המשלמים הנוספים (מלבד המעביד) גדול מאחד – יש להפנות את העובד לפקיד השומה לביצוע תאום מס.
 4. בכל עזיבה חייבים גם המעביד וגם העובד למלא ולהעביר טופס 161 למס הכנסה לידי פקיד השומה המתאים. ללא מילוי טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) לא יוכל הפורש לזכות בפטור על מענקי הפרישה ו/או כספי הפיצויים ו/או הקצבה, במקרה של פריסת מס יש למלא טופס 116ג (בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה).
 5. קופות המשלמות פיצויים או קצבה לא ימלאו טופס 161.
 6. הטופס המקורי יועבר ישירות לפקיד השומה, המעביד יכול להעביר העתק מטופס 161 לגוף המשלם הנוסף.
 7. לא ניתן לתקן טופס 161 שנשלח לפקיד השומה  אלא רק בדרך של הכנת טופס 161 חדש תוך כדי ציון על גבי הטופס החדש – "טופס מתקן".
 8. יש לצרף לטופס 161,  3  תלושי משכורת אחרונים.
 9. הסכום ששולם או נצבר ליום הפרישה – יש לשים לב לציין את ערך פדיון הפוליסה בעת הסבתה, כולל הרווחים. (ערך פדיון פיצויים למס)
 10. על פי הוראות מס הכנסה יש לצרף פירוט של הקופה או חברת הביטוח לפי נוסחת החישוב שאושרה להן.
 11. סוג המשלם –  יש לשים לב למילוי הקוד המייצג את סוג המשלם לפי הטבלה המופיעה בגב טופס 161.
 12. סוג התשלוםיש לשים לב למילוי הקוד המייצג את סוג התשלום לפי הטבלה המופיעה בגב טופס 161.
 13. צירוף נספחיםאם יש מספר קופות / פוליסות ביטוח יש למלא שורה נפרדת לכל קופה ו/או פוליסת ביטוח, אם אין די שורות – יש לצרף נספח.
 14. ראו עדכון מיום 9 ביולי 2008 - הודעת רשות המסים - טופס 161 - הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק, (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).
 15. ראו עדכון מיום 24 בדצמבר 2018 - הנחיית רשות המסים למעסיקים הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
 16. ראו חוזר מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 - משפטית / שומה מיום 8/11/2006 העוסק בטופס 161. (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).
   


סימולטור 161 - מחשבון מס מקצועי אינטרנטי נגיש לכל אחד, כולל מילוי טפסים לצורך הגשתם למס הכנסה

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.