דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

דמי ביטוח לאומי I מס בריאות - ניכוי מתשלום פנסיה מוקדמת המשולמת לגימלאי בפרישה מוקדמת

מאז שחלה החובה לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה המשולמת לגמלאים בפברואר 2004, חלו שינויים בשיעור דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ועודכן השכר הממוצע במשק,  לפיכך מצאנו לנכון להביא בפניכם את הנתונים המעודכנים.
 
על- פי תיקון בסעיף 345ב'  בחוק הביטוח הלאומי, החל בחודש פברואר 2004 חלה חובה על חברות הביטוח לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מ"פנסיה" המשולמת , מכוח חיקוק או הסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת , לרבות "פנסיה" המשולמת בשל נכות או אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.
 
 • דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ישולמו מכל הפנסיה, בגבולות ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות .
 • נקבעו שתי מדרגות של שיעורי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות: עד 60% מהשכר הממוצע במשק, ישולמו דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בשיעורים מופחתים ועל כל שקל נוסף מעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד להכנסה המרבית ישולמו שיעורי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעורים המלאים.
 • אם משולמת פנסיה לגימלאי שהוא גם עובד שכיר ו/או גם עצמאי ו/או גם מקבל פנסיה במקום נוסף ינכה משלם הפנסיה ממבוטח כאמור את השיעור המלא של דמי הביטוח על כל הכנסתו, למעט אם המציא המבוטח למשלם הפנסיה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על ניכוי בשיעור שונה.
 • יערך תאום דמי ביטוח לפנסיונר שהוא גם שכיר ו/או גם עצמאי ו/או גם מקבל פנסיה ממקום נוסף.

 

גימלאים בפרישה מוקדמת שהכנסתם מפנסיה פטורה מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות

 1. גימלאים שהגיעו ל"גיל הפרישה" על – פי החוק .
 2. מבוטחת  ברשות.
 3. אישה נשואה – עקרת בית ( כלומר שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ) – שבעלה מבוטח לפי פרק יא' לחוק , גם אם טרם הגיעה ל"גיל הפרישה" על –פי החוק .
 4. אלמנה המקבלת מהביטוח הלאומי קצבת שארים או קצבת תלויים.
 5. מבוטח נכה המקבל  מהמוסד קצבה נכות כללית זמנית בשיעור של 75% לתקופה של שנה לפחות או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור של 75% או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות .
 6. מבוטח שפרש לגמלאות ב – 2 לחודש ואילך – לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח מפנסיה אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.
 7. גימלאי המבוטח במוסד עפ"י תקנה 20 לתקנות בדבר תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים.
 8. פנסיה המשולמת לשאיריו של גימלאי ( כגון: אלמנתו, בניו וכדומה) פטורה מניכוי דמי ביטוח בכל מקרה .
 9. עבור מבוטחים המנויים בסעיפים 2, 4, 5, ו- 7 לעיל, אי הניכוי מהפנסיה יהיה רק על פי אישור בכתב מהמוסד .
 
מקבל פנסיה מזערית ? מומלץ לך לגשת ולבדוק האם מגיע לך החזר מס בריאות.
 
ההכנסה המיזערית לתשלום דמי ביטוח בריאות הינה 5% מהשכר הממוצע במשק. לפיכך, על קרן הפנסיה / חברת הביטוח לנכות ממקבל הפנסיה שהכנסתו נמוכה מההכנסה המיזערית סך של 12 ₪ בגין דמי ביטוח בריאות בלבד (נכון לינואר 2008). אין לבצע יותר השלמה ל - 25% השכר הממוצע לצורך ביטוח בריאות כפי שהיה נהוג עד כה. הבסיס העדכני לתשלום דמי ביטוח בריאות כמפורט לעיל יחול רטרואקטיבית החל מחודש פברואר 2004, הנחיות לענין ביצוע ההחזר הועברו לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח.

כמו כן, קרנות פנסיה וחברות ביטוח שביצעו השלמה למינימום בריאות ל - 25% השכר הממוצע עבור שנת 2006 התבקשו להחזיר את סכום ההשלמה לפנסיונר ולהגיש דו"חות מתוקנים בעד החודשים בהם בוצע ההחזר.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.