דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 6

הצעה לשיתוף פעולה בדיונים מקצועיים – שינויי חקיקה – מיסוי פנסיוני
שילוב - שכיר רגיל ו/או בעל שליטה ו/או עצמאי ו/או גימלאי (פנסיונר) / שכר סוציאלי / שכר ללא זכויות
הבהרה
קופות הגמל יחזירו לפורשים ולמפוטרים את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה
(פיצויי פיטורים שהיו זכאים למשוך מהקופה בעת שעזבו את מקום עבודתם) - הודעה לעיתונות - נובמבר 2010
הוראת שעה - בקשה להבהרה - מכתב לרשות המסים
מכתב לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - בקשה להבהרה בנוגע לאופן חישוב המס על הרווחים במקרה של החזר כספים לעמית בקופת גמל - במסגרת הוראת השעה.
הועדה לשינויי חקיקה העוסקת במתן הטבות מס בגין ביטוח סוציאלי
מעקב אחר פעילות הועדה ועדכונים שוטפים - אוקטובר 2010
הצעה לתיקון טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה
פיצוי בגין עגמת נפש - האם חייב במס
פטור על הכנסות מריבית ורווחים שמקורם בתקרת ההפקדה המוטבת בקופות גמל בגיל הזכאות
סעיף 9 (18א) (א) לפקודת מס הכנסה
קצבת אבדן כושר עבודה
אופציות לעובדים - סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
העברת כספים בין קופות גמל I דברי הסבר לתקנות 18.11.07
שאלות ותשובות בנושא ניוד חסכון פנסיוני - משרד האוצר
שאלות ותשובות בנושא פנסיה - משרד האוצר
ועדת הכספים עצרה את ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים החל מחודש ינואר 2017
הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 7 בנובמבר 2016
פיצויי פיטורין - הכנסה מעבודה או הכנסה הונית ?
דרכים לחלוקת נכסי פרישה וזכויות פנסיה בין בני זוג בעת גירושין
המאמר מבוסס על – "מסמך רקע לדיון בנושא: זכויות פנסיוניות לנשים גרושות", המסמך נכתב על ידי הגב' רחל ורצברגר, עוזרת מחקר בוועדת המשנה לקידום מעמד האישה בעבודה ובכלכלה, (מרכז מחקר ומידע, הכנסת).
רצף קצבה - בקשה להבהרה מרשות המסים
חישובים כלכליים, בדיקות כדאיות, היבטי מס והיבטי מימון בכל הקשור לפרישה ופנסיה
מיסוי מענק מוות - שאלות לועדה ברשות המסים
מכתב לנציבות מס הכנסה - שאלות להבהרה, לקראת התכנסות הועדה ברשות המסים - בנושא מיסוי מענק מוות
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל
03.04.2011
סיכום פנל מקצועי: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי תאריך הפנל: 19.10.2010
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - חרטה מרצף קצבה
איזון משאבים - גירושין - פנסיה
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011
בחוק מפורטים בין היתר - השינויים בשיעורי המס לשנת 2012 והשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג
חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע–2009
הצעת חוק לשינוי חברתי - כלכלי (מיסים) (תיקוני חקיקה) התשע"ב–2011
בהצעת החוק מפורטים בין היתר - ההסברים לשינויים בשיעורי המס לשנת 2012 ולשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג, לרבות התייחסות להוראות מעבר ומדיניות מס
תכנון מקורות הכנסה I תכנון פיננסי I תכנון כלכלי
הכנה לפרישה - סדרת פגישות ייעוץ אישיות
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הטוב, הרע והמכוער
תמצית השינויים
נוהל גילוי מרצון 2014 - הודעת רשות המסים
07/09/2014
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני - הודעת רשות המסים
17/08/2014
בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור
מכתב שהועבר למר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 26.05.2013
ליווי עסקים קטנים ובינוניים - קריירה שניה
פתיחת עסק
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173) התש"ע–2009
ניוד חסכון פנסיוני - מצגת משרד האוצר
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
המצגת שייכת למשרד האוצר - מדינת ישראל.
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-13
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 18 במרץ 2015
תיקון 190 - מי ערוך לקראתו ?
חיסכון ארוך טווח – היום - "סופרלנד" של אפשרויות - קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח פנסיוני
רשת ביטחון לקרנות הפנסיה וקופות הגמל - זה עוד יעלה לנו ביוקר...
מאמר דעה
מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-7
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 17 בפברואר 2015
הסכם עבודה - ליווי בעת עריכת הסכם עבודה - היבטים פנסיוניים והיבטי מס
מצגת לסיוע במילוי טופס 161 - למעסיקים - לקוחות B4
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
רשת ביטחון - שאלות תשובות – תכנית הגנה על חוסכים לקראת גיל פרישה
מסמך שפורסם על ידי משרד האוצר - דוברות והסברה - 08/12/08
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2012 - 2011
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 29.06.08
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א, 1981
המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני - עב"ל 123/07 , עב"ל 840/06
האם תשלום בגין הודעה מוקדמת חייב בניכוי דמי ביטוח לאומי ?
דמי ביטוח לאומי I דמי ביטוח בריאות I מידע מפורט למעסיקים ואחרים
חוק האזרחים הותיקים (תיקון מס' 8), התש"ע–2009
בקשה לקבוע את התנאים שבהתקיימם יראו, לענין סעיפים 3(ה3), 17(5א), 45א ו-47, שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל - סעיף 47ג לפקודת מס הכנסה
מכתב שהועבר לשר האוצר - מר משה כחלון - ביום 21/08/2016.
בית המשפט העליון ביטל את חוק מס ריבוי דירות
פסיקת בג"ץ מיום 06/08/2017.
מאמרים קודמים 1 2 3 4 5
6
7 8
מאמרים הבאים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.