דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 6

פטור על הכנסות מריבית ורווחים שמקורם בתקרת ההפקדה המוטבת בקופות גמל בגיל הזכאות
סעיף 9 (18א) (א) לפקודת מס הכנסה
קצבת אבדן כושר עבודה
אופציות לעובדים - סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
העברת כספים בין קופות גמל I דברי הסבר לתקנות 18.11.07
שאלות ותשובות בנושא פנסיה - משרד האוצר
שאלות ותשובות בנושא ניוד חסכון פנסיוני - משרד האוצר
ועדת הכספים עצרה את ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים החל מחודש ינואר 2017
הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 7 בנובמבר 2016
פיצויי פיטורין - הכנסה מעבודה או הכנסה הונית ?
דרכים לחלוקת נכסי פרישה וזכויות פנסיה בין בני זוג בעת גירושין
המאמר מבוסס על – "מסמך רקע לדיון בנושא: זכויות פנסיוניות לנשים גרושות", המסמך נכתב על ידי הגב' רחל ורצברגר, עוזרת מחקר בוועדת המשנה לקידום מעמד האישה בעבודה ובכלכלה, (מרכז מחקר ומידע, הכנסת).
רצף קצבה - בקשה להבהרה מרשות המסים
חישובים כלכליים, בדיקות כדאיות, היבטי מס והיבטי מימון בכל הקשור לפרישה ופנסיה
מיסוי מענק מוות - שאלות לועדה ברשות המסים
מכתב לנציבות מס הכנסה - שאלות להבהרה, לקראת התכנסות הועדה ברשות המסים - בנושא מיסוי מענק מוות
סיכום פנל מקצועי: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי תאריך הפנל: 19.10.2010
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל
03.04.2011
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - חרטה מרצף קצבה
איזון משאבים - גירושין - פנסיה
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011
בחוק מפורטים בין היתר - השינויים בשיעורי המס לשנת 2012 והשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג
חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע–2009
הצעת חוק לשינוי חברתי - כלכלי (מיסים) (תיקוני חקיקה) התשע"ב–2011
בהצעת החוק מפורטים בין היתר - ההסברים לשינויים בשיעורי המס לשנת 2012 ולשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג, לרבות התייחסות להוראות מעבר ומדיניות מס
תכנון מקורות הכנסה I תכנון פיננסי I תכנון כלכלי
הכנה לפרישה - סדרת פגישות ייעוץ אישיות
נוהל גילוי מרצון 2014 - הודעת רשות המסים
07/09/2014
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הטוב, הרע והמכוער
תמצית השינויים
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני - הודעת רשות המסים
17/08/2014
ליווי עסקים קטנים ובינוניים - קריירה שניה
פתיחת עסק
בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור
מכתב שהועבר למר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 26.05.2013
ניוד חסכון פנסיוני - מצגת משרד האוצר
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
המצגת שייכת למשרד האוצר - מדינת ישראל.
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173) התש"ע–2009
מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-7
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 17 בפברואר 2015
דמי ביטוח לאומי I דמי ביטוח בריאות I מידע מפורט למעסיקים ואחרים
המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני - עב"ל 123/07 , עב"ל 840/06
האם תשלום בגין הודעה מוקדמת חייב בניכוי דמי ביטוח לאומי ?
רשת ביטחון לקרנות הפנסיה וקופות הגמל - זה עוד יעלה לנו ביוקר...
מאמר דעה
רשת ביטחון - שאלות תשובות – תכנית הגנה על חוסכים לקראת גיל פרישה
מסמך שפורסם על ידי משרד האוצר - דוברות והסברה - 08/12/08
הסכם עבודה - ליווי בעת עריכת הסכם עבודה - היבטים פנסיוניים והיבטי מס
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-13
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 18 במרץ 2015
מצגת לסיוע במילוי טופס 161 - למעסיקים - לקוחות B4
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 29.06.08
חיסכון ארוך טווח – היום - "סופרלנד" של אפשרויות - קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח פנסיוני
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2012 - 2011
תיקון 190 - מי ערוך לקראתו ?
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א, 1981
בקשה לפרסום מידע מלא וברור אודות השלוחות של משרדי פקידי השומה
מכתב שהועבר לרו"ח משה אשר - מנהל רשות המסים - ביום 31/05/2016.
חוק האזרחים הותיקים (תיקון מס' 8), התש"ע–2009
בית המשפט העליון ביטל את חוק מס ריבוי דירות
פסיקת בג"ץ מיום 06/08/2017.
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-2
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 25 בינואר 2015
תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ה – 2015
טיוטה !!
תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ו – 2016
טיוטה (שניה) !
הדיווח השנתי למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - חוזר פנסיה 2004/3
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 10 במרץ 2004
דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה ובקרן כללית - חוזר פנסיה 2004/15
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 19 באוקטובר 2004
התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים לתיקון 3 ולביטול מס רווח הון - חוזר גופים מוסדיים 2009-9-23
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 24 בנובמבר 2009
הדיווח השנתי לעמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית - חוזר פנסיה 2000/4
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 13 בספטמבר 2000
מאמרים קודמים 1 2 3 4 5
6
7
מאמרים הבאים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.