דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 6

מיסוי מענק מוות - שאלות לועדה ברשות המסים
מכתב לנציבות מס הכנסה - שאלות להבהרה, לקראת התכנסות הועדה ברשות המסים - בנושא מיסוי מענק מוות
חישובים כלכליים, בדיקות כדאיות, היבטי מס והיבטי מימון בכל הקשור לפרישה ופנסיה
סיכום פנל מקצועי: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי תאריך הפנל: 19.10.2010
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל
03.04.2011
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - חרטה מרצף קצבה
איזון משאבים - גירושין - פנסיה
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011
בחוק מפורטים בין היתר - השינויים בשיעורי המס לשנת 2012 והשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג
הצעת חוק לשינוי חברתי - כלכלי (מיסים) (תיקוני חקיקה) התשע"ב–2011
בהצעת החוק מפורטים בין היתר - ההסברים לשינויים בשיעורי המס לשנת 2012 ולשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג, לרבות התייחסות להוראות מעבר ומדיניות מס
חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע–2009
תכנון מקורות הכנסה I תכנון פיננסי I תכנון כלכלי
הכנה לפרישה - סדרת פגישות ייעוץ אישיות
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הטוב, הרע והמכוער
תמצית השינויים
נוהל גילוי מרצון 2014 - הודעת רשות המסים
07/09/2014
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני - הודעת רשות המסים
17/08/2014
ליווי עסקים קטנים ובינוניים - קריירה שניה
פתיחת עסק
בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור
מכתב שהועבר למר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 26.05.2013
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173) התש"ע–2009
ניוד חסכון פנסיוני - מצגת משרד האוצר
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
המצגת שייכת למשרד האוצר - מדינת ישראל.
מצגת לסיוע במילוי טופס 161 - למעסיקים - לקוחות B4
העלאת המצגת אורכת מס' שניות...
לחץ על הלחצן " slide show " בתחתית המצגת להגדלת התצוגה.
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א, 1981
מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-7
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 17 בפברואר 2015
חיסכון ארוך טווח – היום - "סופרלנד" של אפשרויות - קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח פנסיוני
דמי ביטוח לאומי I דמי ביטוח בריאות I מידע מפורט למעסיקים ואחרים
תיקון 190 - מי ערוך לקראתו ?
הסכם עבודה - ליווי בעת עריכת הסכם עבודה - היבטים פנסיוניים והיבטי מס
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-13
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 18 במרץ 2015
רשת ביטחון לקרנות הפנסיה וקופות הגמל - זה עוד יעלה לנו ביוקר...
מאמר דעה
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 29.06.08
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2012 - 2011
רשת ביטחון - שאלות תשובות – תכנית הגנה על חוסכים לקראת גיל פרישה
מסמך שפורסם על ידי משרד האוצר - דוברות והסברה - 08/12/08
המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני - עב"ל 123/07 , עב"ל 840/06
האם תשלום בגין הודעה מוקדמת חייב בניכוי דמי ביטוח לאומי ?
תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ו – 2016
טיוטה (שניה) !
פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה
סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה
דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה - תיקון הוראת מעבר - חוזר פנסיה 2004/16
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 13 בדצמבר 2004
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2016-9-18
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בספטמבר 2016
התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים לתיקון 3 ולביטול מס רווח הון - חוזר גופים מוסדיים 2009-9-23
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 24 בנובמבר 2009
דיווח שנתי לעמית בקופת גמל - חוזר גמל 2004/6
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 27 בספטמבר 2004
הדיווח השנתי למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - חוזר פנסיה 2004/3
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 10 במרץ 2004
דיווח שנתי למבוטחים בביטוח חיים - חוזר ביטוח 2005-1-24
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 5 במאי 2005
מקורות חברת מים בע"מ נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
ביטול הסכמי הפרישה המיוחדים של עובדי מקורות
בית המשפט העליון ביטל את חוק מס ריבוי דירות
פסיקת בג"ץ מיום 06/08/2017.
דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה ובקרן כללית - חוזר פנסיה 2004/15
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 19 באוקטובר 2004
הדיווח השנתי לעמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית - חוזר פנסיה 2000/4
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 13 בספטמבר 2000
דיווח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים - חוזר גופים מוסדיים 2007-9-1
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 8 בינואר 2007
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים - חוזר סוכנים ויועצים - 2012-10-4
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 17 בדצמבר 2012 - אמנת שירות.
הסכם לפרישה בקומברס
בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור מלא ותקין
מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 22.05.2016
בקשה לתיקון הצהרת הנישום במסגרת טופס 161ד – "בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה"
מכתב שהועבר לרו"ח משה אשר - מנהל רשות המסים - ביום 23/08/2016.
ביטוח לאומי - עדכון גמלאות ותקרות לשנת 2012
נתונים מעודכנים לשנת 2012
אין שקט בגיזרת פיצויי פיטורין - תשלום דמי ביטוח לאומי על פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - חוזר גופים מוסדיים 2016-9-2
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 6 בינואר 2016
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים 1 2 3 4 5
6
7
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.