דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 5

בנק דיסקונט תנאי פרישה
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 103), התשס"ח–2007
שכיר בעל שליטה תכנון לבעל שכר גבוה הפקדה לקופת גמל לפיצויים (הון) ללא חריגות וללא זקיפת מס
דוגמא להמחשה בלבד - נתונים מעודכנים נכון לינואר 2008 לפני תיקון 3 !
סימולטור פרישה ומחשבון פנסיה עובדי מדינה
אקטואר - איזון משאבים - גירושין - חישוב זכויות עובדים - חלוקת פנסיה בין בני זוג
פרישה בשדה מוקשים
פרשת מהעבודה במהלך השנה (2008) ? שים לב למוקשים שבדרך לפרישה...
מוסדות שונים לשירותך I פרישה I מס הכנסה I ביטוח לאומי I עבודה
הסכם חיים משותפים בפרק ב'
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-14
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 10 בספטמבר 2017
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-2
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 1 בפברואר 2017
חוזר מס' 2/2006 נציבות שירות המדינה- בחירת קופת גמל ופנסיה
פנסיה עם חורים - הצד האחר של הרפורמה בקופות הגמל
בחודש ינואר האחרון אישרה הכנסת את התיקון ל"חוק קופות הגמל" - איך זה משפיע עלינו ?
הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" לעמית עצמאי
הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" לעמית עצמאי
למפקידים עד ה- 31 בדצמבר 2006
מיסוי רווחים בקופות גמל - תביעה ייצוגית
אישור מס - דיווח שנתי - פוליסת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל
שינוי שיעורי מס - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס למס הכנסה
מתוך "הצעת תקציב המדינה לשנת 2017-2018".
דמי ביטוח לאומי I מס בריאות - ניכוי מתשלום פנסיה מוקדמת המשולמת לגימלאי בפרישה מוקדמת
רשות המסים תגבה פי 4 יותר מס ממה שהיא צריכה היתה לגבות מהרווחים שהצטברו בקופות הגמל – לגבי אותם הכספים אשר ניתן למשוך במסגרת הוראת השעה
הודעה לעיתונות - 25/11/2010
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות) התשס"ח - 2008
נוסח סופי נכון ליום 24.02.08
תגמולים I פיצויים של עמית שכיר שנפטר I תקנות קופות גמל
תגמולים של עמית עצמאי שנפטר I תקנות קופות גמל
תגמולים של עמית עצמאי שנפטר, מקופה עם תשואה מזערית I תקנות קופות גמל
שכיר בעל שליטה תכנון לבעל שכר נמוך הפקדה לקופת גמל לפיצויים (הון) ללא חריגות וללא זקיפת מס
דוגמא להמחשה בלבד - נתונים מעודכנים נכון לינואר 2008 לפני תיקון 3 !
שכיר בעל שליטה תכנון לבעל שכר נמוך הפקדה לקופת גמל לפיצויים הון בנוסף לקצבה ללא חריגות וללא זקיפת מס
דוגמא להמחשה בלבד - נתונים מעודכנים נכון לינואר 2008 לפני תיקון 3 !
דברי הסבר לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל העברת כספים בין קופות התשס"ח - 2008
תקנות מס הכנסה כללים לאישור וניהול קופות גמל (תיקון) התשס"ח 2008
5 דברים שהאוצר יכול היה לעשות במקום רשת ביטחון...
זכות האשה בנכסי הקריירה של בעלה
שכיר בעל שליטה תכנון לבעל שכר נמוך הפקדה לקופת גמל לפיצויים (הון) עם חריגות וללא זקיפת מס
דוגמא להמחשה בלבד - נתונים מעודכנים נכון לינואר 2008 לפני תיקון 3 !
זכאות לפיצויי פיטורים - גיל פרישה
גישור פנסיוני
הועדה לשינויי חקיקה העוסקת במתן הטבות מס בגין ביטוח סוציאלי
מעקב אחר פעילות הועדה ועדכונים שוטפים - אוקטובר 2010
הצעה לשיתוף פעולה בדיונים מקצועיים – שינויי חקיקה – מיסוי פנסיוני
קופות הגמל יחזירו לפורשים ולמפוטרים את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה
(פיצויי פיטורים שהיו זכאים למשוך מהקופה בעת שעזבו את מקום עבודתם) - הודעה לעיתונות - נובמבר 2010
הוראת שעה - בקשה להבהרה - מכתב לרשות המסים
מכתב לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - בקשה להבהרה בנוגע לאופן חישוב המס על הרווחים במקרה של החזר כספים לעמית בקופת גמל - במסגרת הוראת השעה.
שילוב - שכיר רגיל ו/או בעל שליטה ו/או עצמאי ו/או גימלאי (פנסיונר) / שכר סוציאלי / שכר ללא זכויות
הבהרה
הצעה לתיקון טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה
פיצוי בגין עגמת נפש - האם חייב במס
פטור על הכנסות מריבית ורווחים שמקורם בתקרת ההפקדה המוטבת בקופות גמל בגיל הזכאות
סעיף 9 (18א) (א) לפקודת מס הכנסה
קצבת אבדן כושר עבודה
בחר לך מומחה
כתבה שפורסמה במגזין ADVIZERLAND - גיליון פברואר 2019 (עדכון 08/2020 - האמור בכתבה אינו נכון להיום - אוגוסט 2020, כיום חברת תכנון פרישה בע"מ שוב בבעלות מלאה ובלעדית של עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי ואינה קשורה בשום צורה שהיא לקבוצת פסגות ו/או לחברת פרופיט).
אופציות לעובדים - סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
העברת כספים בין קופות גמל I דברי הסבר לתקנות 18.11.07
שאלות ותשובות בנושא ניוד חסכון פנסיוני - משרד האוצר
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2018-9-26
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 9 ביולי 2018
ועדת הכספים עצרה את ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים החל מחודש ינואר 2017
הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 7 בנובמבר 2016
שאלות ותשובות בנושא פנסיה - משרד האוצר
פיצויי פיטורין - הכנסה מעבודה או הכנסה הונית ?
חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א–2011
התקבל בכנסת ביום 22 במרס 2011 - הגדלת שיעור תשלום דמי מחלה
דרכים לחלוקת נכסי פרישה וזכויות פנסיה בין בני זוג בעת גירושין
המאמר מבוסס על – "מסמך רקע לדיון בנושא: זכויות פנסיוניות לנשים גרושות", המסמך נכתב על ידי הגב' רחל ורצברגר, עוזרת מחקר בוועדת המשנה לקידום מעמד האישה בעבודה ובכלכלה, (מרכז מחקר ומידע, הכנסת).
רצף קצבה - בקשה להבהרה מרשות המסים
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים 1 2 3 4
5
6 7
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.