דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 5

הסכם חיים משותפים בפרק ב'
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-14
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 10 בספטמבר 2017
רשות המסים תגבה פי 4 יותר מס ממה שהיא צריכה היתה לגבות מהרווחים שהצטברו בקופות הגמל – לגבי אותם הכספים אשר ניתן למשוך במסגרת הוראת השעה
הודעה לעיתונות - 25/11/2010
חוזר מס' 2/2006 נציבות שירות המדינה- בחירת קופת גמל ופנסיה
דמי ביטוח לאומי I מס בריאות - ניכוי מתשלום פנסיה מוקדמת המשולמת לגימלאי בפרישה מוקדמת
אישור מס - דיווח שנתי - פוליסת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל
שינוי שיעורי מס - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס למס הכנסה
מתוך "הצעת תקציב המדינה לשנת 2017-2018".
הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" לעמית עצמאי
הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" לעמית עצמאי
למפקידים עד ה- 31 בדצמבר 2006
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-2
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 1 בפברואר 2017
פנסיה עם חורים - הצד האחר של הרפורמה בקופות הגמל
בחודש ינואר האחרון אישרה הכנסת את התיקון ל"חוק קופות הגמל" - איך זה משפיע עלינו ?
מיסוי רווחים בקופות גמל - תביעה ייצוגית
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות) התשס"ח - 2008
נוסח סופי נכון ליום 24.02.08
זכות האשה בנכסי הקריירה של בעלה
5 דברים שהאוצר יכול היה לעשות במקום רשת ביטחון...
תגמולים של עמית עצמאי שנפטר I תקנות קופות גמל
שכיר בעל שליטה תכנון לבעל שכר נמוך הפקדה לקופת גמל לפיצויים (הון) ללא חריגות וללא זקיפת מס
דוגמא להמחשה בלבד - נתונים מעודכנים נכון לינואר 2008 לפני תיקון 3 !
תקנות מס הכנסה כללים לאישור וניהול קופות גמל (תיקון) התשס"ח 2008
שכיר בעל שליטה תכנון לבעל שכר נמוך הפקדה לקופת גמל לפיצויים הון בנוסף לקצבה ללא חריגות וללא זקיפת מס
דוגמא להמחשה בלבד - נתונים מעודכנים נכון לינואר 2008 לפני תיקון 3 !
תגמולים I פיצויים של עמית שכיר שנפטר I תקנות קופות גמל
תגמולים של עמית עצמאי שנפטר, מקופה עם תשואה מזערית I תקנות קופות גמל
דברי הסבר לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל העברת כספים בין קופות התשס"ח - 2008
זכאות לפיצויי פיטורים - גיל פרישה
שכיר בעל שליטה תכנון לבעל שכר נמוך הפקדה לקופת גמל לפיצויים (הון) עם חריגות וללא זקיפת מס
דוגמא להמחשה בלבד - נתונים מעודכנים נכון לינואר 2008 לפני תיקון 3 !
גישור פנסיוני
הצעה לשיתוף פעולה בדיונים מקצועיים – שינויי חקיקה – מיסוי פנסיוני
הוראת שעה - בקשה להבהרה - מכתב לרשות המסים
מכתב לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - בקשה להבהרה בנוגע לאופן חישוב המס על הרווחים במקרה של החזר כספים לעמית בקופת גמל - במסגרת הוראת השעה.
קופות הגמל יחזירו לפורשים ולמפוטרים את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה
(פיצויי פיטורים שהיו זכאים למשוך מהקופה בעת שעזבו את מקום עבודתם) - הודעה לעיתונות - נובמבר 2010
הועדה לשינויי חקיקה העוסקת במתן הטבות מס בגין ביטוח סוציאלי
מעקב אחר פעילות הועדה ועדכונים שוטפים - אוקטובר 2010
הצעה לתיקון טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה
שילוב - שכיר רגיל ו/או בעל שליטה ו/או עצמאי ו/או גימלאי (פנסיונר) / שכר סוציאלי / שכר ללא זכויות
הבהרה
פטור על הכנסות מריבית ורווחים שמקורם בתקרת ההפקדה המוטבת בקופות גמל בגיל הזכאות
סעיף 9 (18א) (א) לפקודת מס הכנסה
פיצוי בגין עגמת נפש - האם חייב במס
קצבת אבדן כושר עבודה
בחר לך מומחה
כתבה שפורסמה במגזין ADVIZERLAND - גיליון פברואר 2019 (עדכון 08/2020 - האמור בכתבה אינו נכון להיום - אוגוסט 2020, כיום חברת תכנון פרישה בע"מ שוב בבעלות מלאה ובלעדית של עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי ואינה קשורה בשום צורה שהיא לקבוצת פסגות ו/או לחברת פרופיט).
אופציות לעובדים - סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
העברת כספים בין קופות גמל I דברי הסבר לתקנות 18.11.07
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2018-9-26
חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 9 ביולי 2018
ועדת הכספים עצרה את ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים החל מחודש ינואר 2017
הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 7 בנובמבר 2016
שאלות ותשובות בנושא פנסיה - משרד האוצר
שאלות ותשובות בנושא ניוד חסכון פנסיוני - משרד האוצר
פיצויי פיטורין - הכנסה מעבודה או הכנסה הונית ?
חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א–2011
התקבל בכנסת ביום 22 במרס 2011 - הגדלת שיעור תשלום דמי מחלה
דרכים לחלוקת נכסי פרישה וזכויות פנסיה בין בני זוג בעת גירושין
המאמר מבוסס על – "מסמך רקע לדיון בנושא: זכויות פנסיוניות לנשים גרושות", המסמך נכתב על ידי הגב' רחל ורצברגר, עוזרת מחקר בוועדת המשנה לקידום מעמד האישה בעבודה ובכלכלה, (מרכז מחקר ומידע, הכנסת).
רצף קצבה - בקשה להבהרה מרשות המסים
מיסוי מענק מוות - שאלות לועדה ברשות המסים
מכתב לנציבות מס הכנסה - שאלות להבהרה, לקראת התכנסות הועדה ברשות המסים - בנושא מיסוי מענק מוות
חישובים כלכליים, בדיקות כדאיות, היבטי מס והיבטי מימון בכל הקשור לפרישה ופנסיה
סיכום פנל מקצועי: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי תאריך הפנל: 19.10.2010
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל
03.04.2011
מכתב לשכת יועצי המס לרשות המסים בתגובה לחוזר מס הכנסה - חרטה מרצף קצבה
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011
בחוק מפורטים בין היתר - השינויים בשיעורי המס לשנת 2012 והשינויים במיסוי רווח הון והכנסות מריבית - יישום המלצות ועדת טרכטנברג
איזון משאבים - גירושין - פנסיה
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים 1 2 3 4
5
6 7
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.