דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 3

פרישה מרצון - 10 דברים שכדאי לבדוק בעת פרישה מרצון I פרישה מוקדמת
מה עושים עם המס ?
האוצר דבק בעמדתו: כספי פיצויים בקופ"ג לא יקבלו מעמד של כספי פרט
מיקסום הטבות מס לגמלאים, משיכת כספים מקופת גמל וקרן השתלמות - מתי כדאי
תיקון 3 לחוק קופות הגמל - פרישה בשדה מוקשים - פיצויי פיטורים, קופות גמל - דצמבר 2008
חיסכון בתשלום מס הכנסה על פיצויים בעת החלפת מקום עבודה , פיטורים או פרישה
הצעת חוק חדשה לחלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג
שכיר בעל שליטה בחברה I הפקדה לקופת גמל I תקנה 44(ה) לתקנות מס הכנסה קופות גמל
תקנה 44 (ה) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד - 1964
על האוצר להקנות לכספי הפיצויים של עמיתי קופות הגמל מעמד של כספי פרט
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2013 - 2012
שכיר בעל שליטה, פנסיה, הפקדות קופת גמל, ביטוח פנסיוני
תעשיה אווירית, תנאי פרישה, פטור על פנסיה, פטור על מענק פרישה
משרד הביטחון, פרישה לפנסיה, היוון פטור, היוון חייב במס, מענק פרישה
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ו-2016
תזכיר חוק
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2016 - 2015
פיצויי פיטורים - תיקוני חקיקה
תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - (תזכיר חוק!)
ועדת הכספים אישרה את הגדלת הסכום הניתן למשיכה מחשבונות רדומים מסך של 7,000 שקלים לסך של 8,000 שקלים
הודעה לעיתונות מטעם ועדת הכספים - מיום 05 בינואר 2016
פנסיה חובה לעצמאים, התשע"ה–2015
בסטטוס: הצעת חוק !
keepworking
חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, התש"ע-2010 - תזכיר חוק
04/08/2010
nextep
mixum
עובדי מדינה תנאי פרישה, היוון פנסיה תקציבית, נוסחת ההפחתת הפטור, נוסחת השילוב
arabic
עצמאי, הפקדה קופת גמל, תכנון הטבות סוציאליות ו- ביטוח פנסיוני
חיסכון וסיוע לעצמאים - עדכוני חקיקה
תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - (תזכיר חוק!)
יועץ פרישה
הפרישה
יעוץ פרישה I ייעוץ פרישה I יעוץ לפרישה I ייעוץ לפרישה I עזיבת עבודה I תכנון ייעוץ מס
מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-29
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 16 בספטמבר 2015
בקשה לתיקון הטפסים המשמשים נישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה ובקשה לתיקון נוסח האישורים המתקבלים מפקיד השומה
מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 22.01.2017.
רפורמת "קח-לו"
רפורמת כחלון בשוק הפנסיוני – חלופות לביצוע - הוועידה לחיזוק הידע המקצועי - המסלול האקדמי המכללה למינהל - 01/07/2015 - באדיבות עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ה-2015
תזכיר חוק אשר פורסם ביום 14/06/2015 - הצעה למספר שינויים בתחום החיסכון הפנסיוני
ארכה להגשת דוחות בעקבות תיקון תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)
הגדלת שיעורי קצבאות הזקנה והשאירים 13.7.2006
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2014 - 2013
הודעת רשות המסים בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה לשנת המס 2014
פרסמו אצלנו - אתר פרישה
קבלו חשיפה ממוקדת לעשרות אלפי גולשים בכל חודש באתר פרישה !
clarification
כספי פיצויים - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לפיצויי פיטורים
מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018
אי תחרות - תקופת צינון - הגבלת חופש העיסוק - הסכם שמירת סודיות
הסכם עבודה - ליווי בעת עריכת הסכם עבודה - היבטים פנסיוניים והיבטי מס
שינויים במדיניות המס - שיעורי מס
פרק ח' - סימן א' - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016
יעוץ פרישה I ייעוץ לבכירים I תכנון פנסיוני לבכירים I תכנון מס - בכירים
קופת גמל "תגמולים" לשעבר - צה"ל - כיום מנוהלת בפסגות חברה לניהול קופות גמל
פרישה מרצון - איך נותנים יותר כסף לעובדים הפורשים מבלי להוציא יותר כסף מהארגון.
אתר פרישה למכירה
צוואה - התנגדות לצוואה – באילו מצבים ניתן להגישה והאם ניתן למנוע זאת?
רצף זכויות פיצויים, רצף פיצויים, רצף זכויות, רצף מעבידים, רצף מעסיקים
פריסת מס I מענק פרישה I ייעוד לקצבה I רצף קיצבה I נוסחת השילוב I פטור על פנסיה I דוגמאות
פרישה מהמשטרה, תנאי פרישה, היוון פנסיה, תאום מס הכנסה
מאמרים קודמים 1 2
3
4 5 6 7
מאמרים הבאים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.