דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ארכיון אתר פרישה - עמוד 3

arabic
clarification
אתר פרישה למכירה
nextep
פנסיה חובה לעצמאים, התשע"ה–2015
בסטטוס: הצעת חוק !
יעוץ פרישה I ייעוץ פרישה I יעוץ לפרישה I ייעוץ לפרישה I עזיבת עבודה I תכנון ייעוץ מס
ועדת הכספים אישרה את הגדלת הסכום הניתן למשיכה מחשבונות רדומים מסך של 7,000 שקלים לסך של 8,000 שקלים
הודעה לעיתונות מטעם ועדת הכספים - מיום 05 בינואר 2016
חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017
מיום 24/07/2017
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2016 - 2015
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'__), התשע"ו-2016
תזכיר חוק
הסכם עבודה - ליווי בעת עריכת הסכם עבודה - היבטים פנסיוניים והיבטי מס
משרד הביטחון, פרישה לפנסיה, היוון פטור, היוון חייב במס, מענק פרישה
עצמאי, הפקדה קופת גמל, תכנון הטבות סוציאליות ו- ביטוח פנסיוני
שינויים בשיעורי המס
תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 - פרק _': שינוים במשטר המס - מיום 05/09/2016.
כספי פיצויים - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לפיצויי פיטורים
מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018
פיצויי פיטורים - תיקוני חקיקה
תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - (תזכיר חוק!)
הוראות לענין מיסוי רווחי חברה
תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - (תזכיר חוק!)
יעוץ פרישה I ייעוץ לבכירים I תכנון פנסיוני לבכירים I תכנון מס - בכירים
פרישה מרצון - איך נותנים יותר כסף לעובדים הפורשים מבלי להוציא יותר כסף מהארגון.
רצף זכויות פיצויים, רצף פיצויים, רצף זכויות, רצף מעבידים, רצף מעסיקים
תעשיה אווירית, תנאי פרישה, פטור על פנסיה, פטור על מענק פרישה
רצף קצבה, רצף קיצבה, רצף מעבידים,, פיצויים, שינוי קריירה, פרישה מוקדמת
שכיר בעל שליטה, פנסיה, הפקדות קופת גמל, ביטוח פנסיוני
פרק המס - הצעות לשינויי חקיקה
מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018
פרישה מהמשטרה, תנאי פרישה, היוון פנסיה, תאום מס הכנסה
מיסוי חברת ארנק - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לחברות ארנק
מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018
עצמאי - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לציבור העצמאים בישראל
הפרק המתייחס לעצמאים - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018
"כחלון מתכנן להפחית את המס" - הצחקתם אותי...
פחות מס אנו לא משלמים אלא יותר, וזאת מאז שהוא נכנס לתפקיד שר האוצר וזו עובדה הבאה לידי ביטוי בתלוש השכר שלנו ובדרך למכולת...
mixum
פריסת מס I מענק פרישה I ייעוד לקצבה I רצף קיצבה I נוסחת השילוב I פטור על פנסיה I דוגמאות
מחשבון הטבות מס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות בגין הכנסות מריבית
יועץ פרישה
מדריך לדיווח השנתי לחוסכים בקופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח חיים
מתוך מדריך בהפקת מערכת עדיף - חולק לכל היועצים בבנקים - מהדורה מיוחדת - 2009
keepworking
אמיר גבאי - מומחה למיסוי פרישה, יועץ פרישה
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2013 - 2012
B4 מומחים למיסוי ופרישה - בי. פור יועצי פרישה
תזכיר חוק - חוק פנסיה לעצמאים, התש"ע-2009
5 דברים שהאוצר יכול היה לעשות במקום רשת ביטחון...
הגדלת שיעורי קצבאות הזקנה והשאירים 13.7.2006
פרסום באתר פרישה
אקטואר I שירותי אקטואריה I איזון משאבים I גירושין I חישוב זכויות עובדים I חלוקת פנסיה בין בני זוג
פרישה מרצון - 10 דברים שכדאי לבדוק בעת פרישה מרצון I פרישה מוקדמת
משרד האוצר מטיל גזירות על עמיתי קופות הגמל וקופות הגמל שותקות
הצעת חוק חדשה לחלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג
קצבה מוכרת - תיקוני חקיקה במסגרת חוק ההסדרים - החל מינואר 2014
בכוונת המחוקק לתקן את אחד המחדלים של תיקון 190 לפקודה (תיקון ההגדרה של קרן ותיקה לעניין פטור על קצבה מוכרת). במקביל, צפויה רשות המסים להוציא חוזר מקצועי המתייחס לחישוב הפטור ממס על קצבה מוכרת – עדכונים שוטפים.
חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, התש"ע-2010 - תזכיר חוק
04/08/2010
ועדת הכספים: העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד פברואר 2018
הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 17 ביולי 2017
הודעת רשות המסים בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה לשנת המס 2014
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2014 - 2013
הפרישה
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
מאמרים קודמים 1 2
3
4 5 6 7 8
מאמרים הבאים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.