דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
קורונה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה וקופת גמל - חוקים ותקנות - עמוד 2

פרישה מוקדמת במימון המעביד בקרנות פנסיה ותיקות - תיקון
חוזר פנסיה 2008-3-2
תיקון סעיפים 45א ו- 47 לפקודת מס הכנסה - 2009
הפקדת כספים במעמד עצמאי לקופת גמל בניהול אישי - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-26
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 24 ביוני 2015
איתור נכסים ללא דורש
חוזר משרד האוצר 2003/10
פיצוי בגין אובדן כושר עבודה - מגבלה 75%
חוזר ביטוח חיים מס' 1981/4 מיום 08/11/1981
פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה (מגובות אג"ח ח"ץ)
מכתב הבהרה - משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון - הופץ למנהלי חברות הביטוח ביום 12.06.2011
קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות - חוזר סוכנים ויועצים - 2009-10-3
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 11 בנובמבר 2009
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - חוזר סוכנים ויועצים - 2011-10-2
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 14 במרץ 2011
הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות ובשמירת הריון
סעיף 7א לחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014
קורונה
מאמרים קודמים 1
2
מאמרים הבאים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.