דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה - עמוד 2

סילבאן שטרית נ' פקיד שומה תל אביב יפו
שרל שבטון נגד פקיד שומה תל-אביב-יפו 5
קביעת בית המשפט כי פריסת מס אינה רק אקט טכני אלא מעניקה אפשרות להינות מפטור לנכה כנגד החלק החייב במס של הפיצויים גם במהלך כל שנות הפריסה ולא רק בשנת הפריסה הראשונה.
בן אריה יעקב נגד פקיד שומה כפר סבא
יישום הלכת שרל שבטון - ניצול פטור לנכה כנגד פריסת מס - בכל שנות הפריסה
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
פקיד שומה ת"א 5 נגד שרל שבטון - פקיד שומה כ"ס נגד יעקב בן אריה
ע"א 8958/07 + ע"א 8960/07 - פסק דין בבית המשפט העליון – הכרעה בסוגיית מימוש הפטור לנכה כנגד הכנסות מפריסת פיצויים ומענקי פרישה.
תקציר פנל בנושא: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת תאריך הפנל: 19.10.2010
בעקבות תיקון 3 - משרד האוצר מטיל גזירות על עמיתי קופות הגמל וקופות הגמל שותקות
עדכונים שוטפים - 2012 - מעמד כספי פיצויי פיטורין שהופקדו בקופת גמל במהלך תקופת העבודה - שינויים בחקיקה.
מס על פיצויים או מענק פרישה ששולמו בגין עבודה בחו"ל
החלטת מיסוי 22/06
תקציר פנל בנושא: חסכון פנסיוני ומענקי פרישה - היבטי מס
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת תאריך הפנל: 28.11.2011
רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד
מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
מיסוי כספי פיצויי פיטורים בשלב ההפקדה בקופה
מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
הדרך לחישוב הפטור לפיצויי פיטורין המשתלמים בתשלומים (שיטת המיצוי)
חוזר מס הכנסה מס' 21/87 מיום 17/10/1987 (בעקבות פסק דין שטיין)
פקיד שומה גוש דן נגד מאיר שטיין
ע"א 169/84 - פקיד שומה גוש דן נגד מאיר שטיין - מיום 10/03/1987 - שיטת המיצוי (אופן חישוב פטור על מענק פרישה ששולם בחלקים במועדים שונים)
שיטת המיצוי - דוגמא לחישוב הפטור על מענק פרישה או פיצויי פיטורים המשולמים בתשלומים במועדים שונים לפי שיטת רשות המסים
תשלומי השלמת פיצויים לקופת גמל לקצבה עבור שכיר בעל שליטה
הוראות רשות המסים
מענק פרישה / הפקדות לקופת גמל לקצבה - סייגים לניכוי הוצאות מסויימות
סעיף 18(א) לפקודת מס הכנסה (לעניין מועד ההכרה בהוצאה / התרת הניכוי)
תשלומי מעביד לקופת גמל
סעיף 17(5) לפקודת מס הכנסה (לעניין הכרה בהוצאה/התרת הניכוי)
פיצויי פיטורים - שינויי חקיקה
פרק ג' - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
תשלומי השלמה - השלמת חוב ותק פיצויים בקופת גמל
תשלומי השלמה קבועים, תשלומי השלמה שאינם קבועים, תשלומי פיגורים - (מדובר בהוראות קודמות ! ראו בתחילת המאמר קישור להוראות החדשות המבטלות הוראות אלו, הוראות חדשות מיום 31/12/2019 במסגרת חוזר מס הכנסה חדש שפורסם על ידי רשות המסים)
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים 1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.