דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה - עמוד 2

תשלומי השלמה - השלמת חוב ותק פיצויים בקופת גמל
תשלומי השלמה קבועים, תשלומי השלמה שאינם קבועים, תשלומי פיגורים - כל הוראות החוק.
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
תקציר פנל בנושא: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת תאריך הפנל: 19.10.2010
בעקבות תיקון 3 - משרד האוצר מטיל גזירות על עמיתי קופות הגמל וקופות הגמל שותקות
עדכונים שוטפים - 2012 - מעמד כספי פיצויי פיטורין שהופקדו בקופת גמל במהלך תקופת העבודה - שינויים בחקיקה.
מס על פיצויים או מענק פרישה ששולמו בגין עבודה בחו"ל
החלטת מיסוי 22/06
רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד
מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
תקציר פנל בנושא: חסכון פנסיוני ומענקי פרישה - היבטי מס
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת תאריך הפנל: 28.11.2011
מיסוי כספי פיצויי פיטורים בשלב ההפקדה בקופה
מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
הדרך לחישוב הפטור לפיצויי פיטורין המשתלמים בתשלומים (שיטת המיצוי)
חוזר מס הכנסה מס' 21/87 מיום 17/10/1987 (בעקבות פסק דין שטיין)
פקיד שומה גוש דן נגד מאיר שטיין
ע"א 169/84 - פקיד שומה גוש דן נגד מאיר שטיין - מיום 10/03/1987 - שיטת המיצוי (אופן חישוב פטור על מענק פרישה ששולם בחלקים במועדים שונים)
שיטת המיצוי - דוגמא לחישוב הפטור על מענק פרישה או פיצויי פיטורים המשולמים בתשלומים במועדים שונים לפי שיטת רשות המסים
פיצויי פיטורים - שינויי חקיקה
פרק ג' - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
מאמרים קודמים 1
2
מאמרים הבאים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.