דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שבתון

קו הפרדה אדום

דוד קרצמר, עדיאל שרמר, אילת שרמר, חגית בר, ישי בר נגד פקיד שומה ירושלים
דנ"א 7480/18 - דוד קרצמר, עדיאל שרמר, אילת שרמר, חגית בר, ישי בר נגד פקיד שומה ירושלים - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 31/10/2021 שעוסק בשאלה: האם כספים שנתקבלו ממוסדות מחקר אקדמיים בחו"ל (מלגות בארה"ב) חייבים במס ?
מס על פדיון קרן השתלמות דולרית או קרן שבתון דולרית או קרן השתלמות אקדמית או קרן לקשרי מדע או קרן מחקר דולרית או קרן שר"פ
אופן המיסוי במקרה סיום עבודה, פרישה או פטירה.
פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר
חוזר מס הכנסה מס' 5/2012 מיום 27/11/2012
הטבות לעובד מדעי
סעיף 34 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984
מיסוי הסגל האקדמי בתקופת שבתון ובעיתות השתלמות
הוראת ביצוע מס' 11/98 - ניכויים - רשות המסים - מיום 27/05/1998
מיסוי מענק לביצוע פוסט דוקטורט מחוץ לישראל - החלטת מיסוי בהסכם
החלטת מיסוי: 18/06 - פורסמה ביום 05/06/2006.
פקיד שומה תל אביב 5 ואח' נגד אברהם בז'ה, עלי שגב, שמואל קנדל ע"ה, חגי נצר, שושנה אנילי, שרה ואלי ברקוביץ
ע"א 8570/06 - פקיד שומה תל אביב 5 ואח' נגד אברהם בז'ה, עלי שגב, שמואל קנדל ע"ה, חגי נצר, שושנה אנילי, שרה ואלי ברקוביץ - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 12/03/2009 - בנושא: מיסוי הכנסות בחו"ל בשנת שבתון
מעמד מבוטח היוצא לשנת שבתון בחו"ל
חוזר המוסד לביטוח לאומי - חוזר כללי 288/02, חוזר ביטוח 1294, חוזר מעסיקים 1407 - מיום 17/12/2002
מיסוי מלגות מחקר
כתיבה: עוגן גולדמן, עובד מחקר ומידע - הכנסת - מרכז המחקר והמידע - מסמך רקע לדיון בנושא - מיום 30/04/2002
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.