דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מונחים ודוגמאות

פיצויים דחויים - אין התחשבנות
רצף זכויות פיצויים, רצף פיצויים, רצף זכויות, רצף מעבידים, רצף מעסיקים
פטור על פנסיה, נוסחת השילוב, נוסחת הקיזוז
ייעוד לקצבה ו רצף קצבה I רצף קיצבה
טופס 161
ערך פדיון
גיל פרישה
גיל הפרישה לפי החוק - מה משמעותו ?
מענק פרישה ו מענקי פרישה
פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ומענק פרישה - חישוב לדוגמא
נוסחת השילוב - נוסחת הפחתת הפטור - נוסחת הקיזוז - פטור על פנסיה - דוגמאות
מידע עדכני לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה - השוואה לפני ואחרי התיקון לחוק.
קרן פנסיה
קרן השתלמות
קופת גמל
שומה
ביטוח אריכות ימים
אנונה
תשלום אנונה
מסלול השקעה
קרן ותיקה
קופת גמל לפי תיקון 190
פוליסת חיסכון
קצבה
הגדרת קצבה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
מענק שנים עודפות
(מתוך התקנון האחיד של עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות - מהדורה תשיעית, ינואר 2012)
קופת גמל להשקעה
החזר דמי גמולים
(מתוך התקנון האחיד של עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות - מהדורה תשיעית, ינואר 2012)
פוליסת ביטוח מנהלים
תקרת מיסוי הפקדה שוטפת לטובת פיצויים - איך מחשבים ?
מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
תקרת מיסוי תשלומי השלמת פיצויים - איך מחשבים ?
מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.