דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מונחים ודוגמאות

קו הפרדה אדום

פרישה
רצף זכויות פיצויים, רצף פיצויים, רצף זכויות, רצף מעבידים, רצף מעסיקים
פטור על פנסיה, נוסחת השילוב, נוסחת הקיזוז
ייעוד לקצבה ו רצף קצבה I רצף קיצבה
טופס 161
פיצויים דחויים - אין התחשבנות
ערך פדיון
גיל פרישה
גיל הפרישה לפי החוק - מה משמעותו ?
פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ומענק פרישה - חישוב לדוגמא
מענק פרישה ו מענקי פרישה
נוסחת השילוב - נוסחת הפחתת הפטור - נוסחת הקיזוז - דוגמאות
מידע עדכני לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה - השוואה לפני ואחרי התיקון לחוק.
קופת גמל
קרן פנסיה
קרן השתלמות
שומה
ביטוח אריכות ימים
אנונה
תשלום אנונה
קופת גמל לפי תיקון 190
קרן ותיקה
מסלול השקעה
פוליסת חיסכון
מקדם קצבה - מקדם המרה לקצבה
קצבה
הגדרת קצבה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
קופת גמל להשקעה
מענק שנים עודפות
(מתוך התקנון האחיד של עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות - מהדורה תשיעית, ינואר 2012)
החזר דמי גמולים
(מתוך התקנון האחיד של עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות - מהדורה תשיעית, ינואר 2012)
פוליסת ביטוח מנהלים
לרבות פוליסת ביטוח תגמולים לעצמאים או פוליסת פרט (רגילה)
תקרת מיסוי הפקדה שוטפת לטובת פיצויים - איך מחשבים ?
מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
תקרת מיסוי תשלומי השלמת פיצויים - איך מחשבים ?
מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
תשואה מובטחת
פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה, קופות גמל מבטיחות תשואה, תשואה מובטחת לעמיתים בקרן פנסיה חדשה
התחשבנות מאוחרת
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.