דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיטורים ופרישה - חוקים ותקנות

גיל פרישה (לפי החוק)
מעודכן לחודש נובמבר 2021 בהתאם להעלאת גיל הפרישה לנשים.
חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004
מעודכן נכון לחודש 11/2021
פיצויי פיטורין - חוקים ותקנות
כל החוקים והתקנות לעניין פיצויי פיטורים, מאמרים ומידע רלבנטי עדכני
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016
הסכם קיבוצי - מנוע חיפוש
מנוע חיפוש הסכם קיבוצי וצו הרחבה
חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות)(נוסח משולב) התשמ"ה-1985
חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל - 1970
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988
סיום יחסי עובד מעביד - סיום עבודה
חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002
חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה התש"ט-1949
חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996
חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958
חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001
תקנות לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשע"ד-2013
תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986
תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), תשס"א-2000
תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), תשנ"ט-1999
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), תשנ"ט-1999
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990
תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988
תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979
חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.