דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיטורים ופרישה - חוקים ותקנות

קו הפרדה אדום

גיל פרישה (לפי החוק)
חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004
מעודכן נכון לחודש 11/2021
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017
חובת העסקה אחרי גיל הפרישה
הוראות סעיף 33א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 והוראות סעיף 7(א) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970.
פיצויי פיטורין - חוקים ותקנות
כל החוקים והתקנות לעניין פיצויי פיטורים, מאמרים ומידע רלבנטי עדכני
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016
הסכם קיבוצי - מנוע חיפוש
מנוע חיפוש הסכם קיבוצי וצו הרחבה
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006
חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות)(נוסח משולב) התשמ"ה-1985
חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל - 1970
סיום יחסי עובד מעביד - סיום עבודה
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988
תיקון חוק הגנת השכר – עיקרי הדברים
חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24), התשס"ח–2008
תלוש שכר I תלוש משכורת
פרטי השכר ששולם לעובד (סעיף 24(ב))
(חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24), התשס"ח– 2008)
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002
חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958
חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה התש"ט-1949
חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954
תקנות לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשע"ד-2013
תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), תשס"א-2000
תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955
תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979
תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001
תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), תשנ"ט-1999
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), תשנ"ט-1999
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990
חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.