דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיצויי פיטורים - זכאות

קו הפרדה אדום
חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963
באילו מקרים התפטרות תיחשב לפיטורים ?
התפטרות עובד עקב מעבר מגורים - הוראות חוק פיצויי פיטורים והתקנות
נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים
טבלת מידע קלה להבנה
פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום מגורים
טבלת מידע קלה להבנה
חישוב פיצויי פיטורים - רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים
על אילו רכיבים במשכורת, ישולמו פיצויי פיטורין ?
‏תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964‏
פיצויי פיטורים - אופן החישוב
חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסוג העובד ובהתאם לאופן העסקתו
זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר מעבודתו לאחר שהגיע לגיל פרישה
איך מפרשים את סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים ?
סכומים משוריינים - סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
האם סכומים ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ניתנים להחזרה למעביד ?
סעיף 14
האם ומתי אנו זכאים לפיצויים שנצברו בקופות ? האם ומתי חובה על המעביד לבצע השלמה של פיצויים ?
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - זכאות ללא תנאי
סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
שכר עבודה הכולל בתוכו פיצויי פיטורים על פי הסכם עבודה באישור שר העבודה.
הלנת פיצויי פיטורים - סעיף 20 לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958
תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
הלנת פיצויים - מועד לתשלום פיצויי פיטורים
(פיצויי הלנת פיצויי פיטורים) (כולל התייחסות לאופן המיסוי)
האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?
שווי הפיצויים בקופת הגמל ירד מיום סיום יחסי עובד מעביד ועד ליום קבלת הפיצויים בפועל מקופת הגמל - האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?
שלילת זכאות לפיצויי פיטורים
אילו הפסקות במהלך תקופת העבודה משפיעות על חישוב הפיצויים המגיעים לעובד ?
פיצויי פיטורים - מענק פרישה - מענק מוות - למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ?
מעבר מקום מגורים - התפטרות כפיטורין - הבהרה
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
י.ב. שיא משאבים בע"מ נגד ADHENOM BERH TEAMI
ע"ע 44824-03-16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נגד ADHENOM BERH TEAMI, מיום 04/06/2017 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא: שכר קובע לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי.
אברהם אדוה נגד עונות מודל בע"מ
ד"מ 53358-01-16 אברהם אדוה נגד עונות מודל בע"מ, מיום 04/10/2017 - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בנושא: פרמיה אישית – האם מדובר ברכיב שכר שיש לכלול אותו בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים וביצוע הפרשות לקרן פנסיה או לא ?
משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד - חוזר גמל 2003/5
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 27 במאי 2003
הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון - עש"א 23659-05-12
לעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
עדינה ביליג נגד נשי אמי"ת - רשת מוסדות חינוך בישראל
לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
מרדכי גימלשטיין נגד יזמקו בע"מ - עע 000076/06
האם הרכיבים "בונוס אישי" ו"בונוס רווחיות" הם חלק מה"שכר" לצורך חישוב פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת ?
אברהם זעפרני נגד רב בריח מוצרי בטחון בע"מ
תביעת תשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת על ידי עובד לאחר שנתפס בגניבה מהמעביד
עב 004463/01 - מנחם דרזנר נגד אלקן סי.אל. (אלומיניום קוננסטרקשן) בע"מ
זכאות העובד להפרש פיצויי פיטורים והאם יש לראות בכספים אשר הופרשו לקופת גמל לחסכון אליה התחייב המעביד להפריש עבור התובע בנוסף לשכרו וללא כל קשר לזכותו לפיצויי פיטורים - כפיצויי פיטורים לצורך ההתחשבנות עם העובד בעת סיום יחסי עובד מעביד.
שמילוביץ נ' בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' - בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' נ' שמילוביץ
פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה - דב"ע נז / 3-98 , דב"ע נ ז/ 3-101 מיום 27/4/1998 - בנושא: הזכות לקיזוז חוב מכספי פיצויים - לפי סעיף 20 (ב2) לחוק הגנת השכר מעביד רשאי לקזז מפיצויי פיטורים חוב שחייב העובד למעביד ואולם בעת פטירה של עובד לגבי פיצויי פיטורים המגיעים לשאירי העובד הנפטר, קבע המחוקק בחוק פיצויי פיטורים שהם לא יהיו חלק מהעיזבון ולכן לא ניתן לקזז את החוב של העובד מפיצויי פיטורין אשר להם זכאים השאירים.
אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים
נוסח האישור הכללי - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
דניאל שחר נ' עזבון המנוח שלום לחוביץ ז"ל
דיון מס' נב/74-9 (ארצי) - דניאל שחר נ' עזבון המנוח שלום לחוביץ ז"ל - מיום 20/05/1992 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה - המובא כאן לעניין ציון אופן החלוקה של כספי פיצויי הפיטורים בין השאירים של עובד שנפטר
אייל קרמר נגד א. סיניבר ושות' מהנדסים בע"מ
עב 011835/07 - אייל קרמר נגד א. סיניבר ושות' מהנדסים בע"מ - מיום 13/09/2009 - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב יפו - המובא כאן לעניין ציון אופן החלוקה של כספי פיצויי הפיטורים בין השאירים של עובד שנפטר
דניאל גביש שניידר ואנה אוסטרובסקי נגד דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ ואחרים
ס"ע 30324-02-10, ס"ע 25872-08-10 - דניאל גביש שניידר ואנה אוסטרובסקי נגד דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ ואחרים - מיום 21/02/2013 - פסק דין של בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה - המובא כאן לעניין ציון אופן החלוקה של כספי פיצויי הפיטורים בין השאירים של עובד שנפטר
שולי שכטר ואמיר שכטר נגד הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
ק"ג 10875-01-21 - שולי שכטר ואמיר שכטר נגד הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ - מיום 31/05/2021 - פסק דין של בית-הדין האזורי לעבודה נצרת - המובא כאן לעניין הכרה בהורים כשאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים הזכאים לפיצויי פיטורים
אביבית משרקי נגד מנחם פרנקל וניצנים בטבע בע"מ
סע"ש 5815-05-20 - אביבית משרקי נגד מנחם פרנקל וניצנים בטבע בע"מ - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - מיום 19/05/2022 - מובא כאן לעניין - שלילת זכאות לפיצויי פיטורים ולהודעה מוקדמת
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.