דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

נכות

קו הפרדה אדום

פטור ממס לעיוור ונכה
סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה
תיקון סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה
מכתב הנחיות - רשות המסים בישראל - מיום 07/02/2022
הגדרת נכות לעניין סעיף 9א לפקודה
מכתב הנחיות לפקידי השומה של סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים - רשות המסים בישראל - מיום - 10/06/2013
הקלות מס לנכה שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.
בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 07/2010 - רשות המסים - מיום 28/11/2010
פטור לנכים בחישוב מס מאוחד
חוזר מס הכנסה - 16/2003 - רשות המסים - מיום 18/09/2003.
מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות
קישור למידע באתר מס הכנסה
בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים
קישור למידע באתר מס הכנסה (טופס 169א)
עמיקם טיגר נ' פקיד שומה תל אביב 1
ע"מ 6916-15-11 עמיקם טיגר נ' פקיד שומה תל אביב 1 מיום 04/07/2016 בנושא: אופן קביעת הזכאות לפטור ממס בשל נכות במקרה של קביעת נכות לתקופות בלתי רציפות.
ציון כספי ואסתר כספי נגד פקיד שומה ירושלים 2
ע"מ 14440-07-10 + ע"מ 32734-08-10 - ציון כספי ואסתר כספי נגד פקיד שומה ירושלים 2 - מיום 24/10/2012 בנושא: פטור ממס לנכה וחישוב מס מאוחד.
פריסה קדימה של נישום שיש לו פטור ממס בשל נכות לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה
מדיניות רשות המסים
זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד
סעיף 44 לפקודת מס הכנסה
תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), תשנ"ו-1996
איך מגישים בקשה לפטור ממס לנכה
קישור למידע באתר מס הכנסה
משיכת תגמולים בפטור ממס במקרים של הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות.
פריסת הפרשי קצבת אובדן כושר עבודה ופריסת היוון קצבת אובדן כושר עבודה
סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה
נקודת זיכוי נוספת ליחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1) לפקודת מס הכנסה
סעיף 37 לפקודת מס הכנסה, סעיף 38 לפקודת מס הכנסה, סעיף 39 לפקודת מס הכנסה, סעיף 66(ג)(2) לפקודת מס הכנסה.
ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה
פטור ממס על סכום הון שנתקבל כפיצויים כוללים על מוות או חבלה
פיצויים כוללים - סעיף 9(7) לפקודת מס הכנסה
פטור ממס על גמלת ניידות
סכומים להחזקת רכב לנכה רגלים - סעיף 9(6א) לפקודת מס הכנסה
פטור ממס על קצבה לנכה מלחמה
קצבאות לנכי מלחמה - סעיף 9(6) לפקודת מס הכנסה
פטור ממס על קצבת נכות מעבודה, קצבת נכות כללית ותגמולים לנפגעי כוחות הביטחון - מאת המוסד לביטוח לאומי
קצבאות נכות ואזרח ותיק מהביטוח הלאומי - סעיף 9(6ג) לפקודת מס הכנסה
פטור ממס על קצבת נכות ממדינת חוץ
קיצבאות נכות ממדינות חוץ - סעיף 9(6ה) לפקודת מס הכנסה
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.