דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה - מס על פנסיה

קו הפרדה אדום
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – תחילה, תחולה והוראות מעבר
אל תגידו לא ראיתי לא שמעתי
מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015
צבירה עודפת בקופות פנסיה - מענק שנים עודפות ודמי גמולים
חוזר מס הכנסה מס' 02/2015 מיום 08/09/2015
תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה
חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"
הנחיות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 18/11/2019.
הנחיות לעניין הגדלת הפטור לקצבה לפי תיקון 190 ובהתאם להוראת השעה
מתוך לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2019 - פורסם בחודש 12/2019.
טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה
פלוני נגד פקיד שומה גוש דן
ע"מ 59612-02-15 - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?
פטור לקיצבה (פנסיה) המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה
סעיף 9א לפקודת מס הכנסה
פטור לקיצבה אחרת
סעיף 9ב לפקודת מס הכנסה
הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל תושב חוזר ותיק
סעיף 9ג לפקודת מס הכנסה
קצבת שאירים - פנסיית שאירים - פטור ממס
סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - הפרשי קצבה (פנסיה)
סעיף 8(ג)(1) לפקודת מס הכנסה
תיאום מס הכנסה I תאום מס על פנסיה
פריסת הפרשי קצבת שאירים ופריסת היוון קצבת שאירים
סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה
פריסת הפרשי קצבה ופריסת היוון קצבה (פנסיה)
סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - אין האמור במאמר זה מתייחס לקצבת אובדן כושר עבודה ולקצבת שאירים. לעניין קצבת אובדן כושר עבודה ולעניין קצבת שאירים - ראה קישורים בתחתית המאמר למאמרים נפרדים !
תאום דמי ביטוח לאומי או החזר דמי ביטוח לאומי
לקבל החזר או לבצע תאום - זה לא בהכרח רק מול מס הכנסה, ייתכן ויש לבצע תאום גם לעניין דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, או אתם זכאים להחזר דמי ביטוח ששילמתם ביתר...
פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה
סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה
קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב החדשה
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - הסברים - לפני (!) תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!
פטור ממס על פנסיה חודשית החל מגיל הזכאות
דוגמא חישובית לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בכפוף לעמידה בכל התנאים (הדוגמא היא גם לעניין היוון קצבה פטור ממס וגם לעניין קצבה פטורה ממס)
נוסחת השילוב - דוגמא - פטור מלא על פנסיה - פטור חלקי על מענק פרישה
דוגמא לשנת 2012 בטרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
נוסחת הפחתת הפטור - דוגמא - פטור מלא על מענק פרישה - פטור חלקי על פנסיה
דוגמא לשנת 2012 בטרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
נוסחת השילוב - דוגמא - פטור מלא על פנסיה - ויתור על פטור על מענק פרישה
דוגמא לשנת 2012 לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
נוסחת הפחתת הפטור (לכאורה) - דוגמא - פטור מלא על מענק פרישה - פטור חלקי על פנסיה
דוגמא לשנת 2012 לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - הוראות מס הכנסה למעבידים
פורסם ביום 25.10.2012
האם ניתן לקזז הפסד מעסק או ממשלח יד כנגד הכנסה חייבת במס מקצבה (פנסיה חודשית) ?
מענק פרישה והפקדות לקופת גמל לקצבה - מועד התרת ההוצאה - סייגים לניכוי הוצאות מסויימות
סעיף 18(א) לפקודת מס הכנסה
מיסוי מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים
מיסוי תשלומים חד פעמיים המתקבלים מקרן פנסיה ותיקה בעת היציאה לפנסיה
אופן ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" במסגרת קיבוע זכויות - מהו היום שבו התקבלו ?
טבלה מפורטת בהתייחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" השונים (כגון: מענקי פרישה וכספי פיצויים המשולמים במזומן על ידי המעסיק, מענקים ופיצויים המשולמים על ידי קרן פנסיה ותיקה או מנהל הגמלאות, פיצויים המשולמים מקופה מרכזית לפיצויים, פיצויים שנצברו בקופות המיועדים לתשלום במזומן)
פטור ממס על פנסיה של פורש צה"ל – החל מגיל פרישה (קיבוע זכויות) - חלק א
איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?
פטור ממס על פנסיה של פורש צה"ל – החל מגיל פרישה (קיבוע זכויות) - חלק ב
איך משפיע מענק פרישה פטור ממס שקיבל פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?
מס על פנסיה מחו"ל
טופס 101ג - כרטיס עובד למילוי על ידי גימלאי
משלמי פנסיה ? שימו לב, טופס 101ג - מותאם לגימלאים.
מיסוי בישראל של קצבה המשולמת לעולה חדש מבריטניה
חוזר- מס הכנסה - המחלקה למיסוי בינלאומי - 10/08/2010
סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה
נתוני עזר לחישוב קצבה מוכרת
תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה – תיקונים 135 ו- 136 לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 7/2004 מיום 03/05/2004
חוזר מס הכנסה 07-2000 הטבות מס לחסכון לטווח ארוך
חוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000
אישור ניכוי מס במקור על קצבה מוכרת שמקורה בהפקדות שנעשו בין השנים 2000 עד 2012
הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 96
צוות - ארגון גמלאי צה"ל (ע"ר) ואח' נ' רשות המיסים בישראל ואח'
ה"פ 62574-06-20 - צוות - ארגון גמלאי צה"ל (ע"ר) ואח' נ' רשות המיסים בישראל ואח'
פקיד שומה חיפה נגד אליעזר ריכנבך, אברהם קביצל
ע"א 8473/08 - פקיד שומה חיפה נגד אליעזר ריכנבך, אברהם קביצל - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 26/08/2012 המבטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 04/06/2008 !
ריכנבך אליעזר, אברהם קביצל נגד פקיד שומה חיפה
עמה 804/06, עמה 830/06, ריכנבך אליעזר, אברהם קביצל נגד פקיד שומה חיפה - פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 04/06/2008 - בית המשפט המחוזי פסק כי פטור ממס לקצבה מזכה יינתן גם למי שטרם הגיע לגיל פרישה לפי החוק ובלבד שפרש לפני 1/4/2004 ועומד בתנאי הוראות פקודת מס הכנסה הקודמות לשינוי (ראה ביטול פסק דין זה על ידי בית המשפט העליון ביום 26/08/2012).
פנסיה חייבת במס יכולה להיות במינוס ? תלוי איזה פקיד שומה שואלים
דוגמא לתיאום מס שגוי
האם גמלאית המקבלת פנסיה מעמיתים קרנות הפנסיה הותיקות גם עובדת שכירה בקרן הפנסיה ? תלוי איזה פקיד שומה שואלים
דוגמא לתיאום מס שגוי ? טרם קיבלנו מענה
שבתאי שבתי נגד מדינת ישראל - רשות המסים בישראל
תובענה מנהלית ייצוגית - הוגשה ביום 18/03/2018
שבתאי שבתי נגד מדינת ישראל - רשות המסים בישראל - הסדר פשרה
הודעה על הסדר פשרה מתוקן מיום 20/01/2021, הודעה על הסדר פשרה מתוקן חדש מיום 24/02/2022
שבתאי שבתי נגד מדינת ישראל - רשות המסים בישראל
ת"צ 37086-03-18 - שבתאי שבתי נגד מדינת ישראל - רשות המסים בישראל - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז - לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים - מיום 27/04/2022 - תביעה ייצוגית בנושא: אופן קבלת שיעור הפטור הנוסף ממס על פנסיה חודשית, שנקבע בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 190 לפקודה
שבתאי שבתי נגד מדינת ישראל - משרד האוצר - מנהל הגמלאות - הסדר פשרה
הודעה על הסדר פשרה - 06/2022
זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020
מכתב הנחיות למייצגים ולגמלאי צה"ל - רשות המסים בישראל - מיום 16/03/2022
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.