דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה

החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
שכר קובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים ושכר קובע לעניין פטור על פיצויי פיטורים
בצירוף קישורים לכל המידע הרלבנטי לחישוב פטור על פיצויים ופטור על מענק פרישה !
פיצויי פיטורים - תקרה להפקדות מעסיק
חיוב במס בשלב ההפקדה.
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה
מענק פרישה או פיצויים
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות
תקרת פיצויים ו תקרת השלמה לפיצויים
סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(2) לפקודת מס הכנסה
רצף זכויות פיצויים - תיקון 173 לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 4/2011 מיום 08/05/2011 הוראות ודוגמאות שפרסמה רשות המסים - המתייחסות לאופן החישוב של התקרה לרצף זכויות פיצויים
הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים
חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 מיום 13/07/2011
פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?
אם חשבת על פריסה – כדאי שתקרא
חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א) ז) לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011
מענק פרישה I מענקי פרישה I מה הם התנאים לזכאות לפטור
פריסת מס
פריסת מענק פרישה חייב במס ופיצויי פיטורין חייבים במס.
פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ו/או מענקי פרישה
עדכון - אוגוסט 2010
הארכת תוקף והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מספר 4/2017 - רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
הודעת רשות המסים מיום 06/03/2018.
היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס
סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 מיום 11/06/2017
מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס
עדכון מדיניות רשות המסים - אוגוסט 2010
מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו)
סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות
סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם)
סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה
סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הגשת ערעור למס הכנסה ודיווח
סעיף 9 (7א) (ה) + (ו) לפקודת מס הכנסה
רצף מעסיקים - רצף זכויות פיצויים
סעיף 9 (7א) (א) (4) + (5) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הוראות נוספות לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
סעיף 9 (7א) (ח) לפקודת מס הכנסה
עובד שנפטר לאחר שביצע פריסת מס על מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים
סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה בו הוגדלה המשכורת בסמוך למועד הפרישה
סעיף 9 (7א)(ג) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה שחלו שינויים בשיעור המשרה במהלך תקופת העבודה
סעיף 9 (7א)(ד) לפקודת מס הכנסה
רצף קצבה - ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה
סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה + סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת
סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה
מס הכנסה על פיצויי הלנת שכר
סעיף 9 (21) (א) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ומת הנישום במהלך תקופת הפריסה
סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה
אישור ניכוי מס במקור
ראה טופס לדוגמא - חובה לצרף לדוח השנתי בשנת הפרישה - יש לדרוש את האישור מכל קופה !
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012
דוגמאות לניצול קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים במהלך תקופת הפריסה
כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה
חוזר מס הכנסה 78/5 (מקור "הסטורי" לעניין פריסת מענק פרישה - פיצויי פיטורים)
מענק פרישה I פטורים I קיזוזים I זיכויים I ניכויים כנגד מענק פרישה חייב במס במהלך שנות פריסת מס
דיון מחודש לאור פסק דין - שרל שבטון
העברת עובדים בין מעבידים - העברת קופות בין מעבידים - באישור פקיד שומה
כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופת גמל), התש"ן- 1990
תקרה לרצף זכויות פיצויים - מס הכנסה
העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל
חוזר מס הכנסה מס' 6/2011 מיום 15/05/2011
סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה
הודעה לציבור מיום 15/08/2010 - פקידי שומה - מס הכנסה
מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע
עמ"ה 552/04 מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע מיום 23/02/2005 בנושא: זכאות לפטור ממס על פיצויי פיטורים - האם המשך הפעלה של חברה באופן עקיף על ידי מי שהיה שכיר בעל שליטה בחברה, לאחר שנותקו יחסי עובד מעביד, שולל ממנו את הפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים ששולמו לו על ידי החברה ביום הפסקת עבודתו כשכיר בחברה שבבעלותו ? האם מדובר בפעולה מלאכותית ?
סוניה פורת נ' פקיד שומה כפר סבא
עמ (מרכז) 23004-11-10 מיום 13/02/2013 - פסק דין בנושאים: פריסת פיצויים ומענקי פרישה, פטירה של הנישום במהלך תקופת הפריסה ומימוש פטור ממס לנכה
תשלומי השלמה - השלמת חוב ותק פיצויים בקופת גמל
תשלומי השלמה קבועים, תשלומי השלמה שאינם קבועים, תשלומי פיגורים - כל הוראות החוק.
בן אריה יעקב נגד פקיד שומה כפר סבא
יישום הלכת שרל שבטון - ניצול פטור לנכה כנגד פריסת מס - בכל שנות הפריסה
פקיד שומה ת"א 5 נגד שרל שבטון - פקיד שומה כ"ס נגד יעקב בן אריה
ע"א 8958/07 + ע"א 8960/07 - פסק דין בבית המשפט העליון – הכרעה בסוגיית מימוש הפטור לנכה כנגד הכנסות מפריסת פיצויים ומענקי פרישה.
שרל שבטון נגד פקיד שומה תל-אביב-יפו 5
קביעת בית המשפט כי פריסת מס אינה רק אקט טכני אלא מעניקה אפשרות להינות מפטור לנכה כנגד החלק החייב במס של הפיצויים גם במהלך כל שנות הפריסה ולא רק בשנת הפריסה הראשונה.
סילבאן שטרית נ' פקיד שומה תל אביב יפו
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
תקציר פנל בנושא: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת תאריך הפנל: 19.10.2010
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.