דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס הכנסה - סוגיות מס נוספות

קו הפרדה אדום

רבי שפירא נגד פקיד שומה תל אביב 1
ע"מ 36608-02-12 רבי שפירא נגד פקיד שומה תל אביב 1 מיום 28/12/2016 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: אופן מיסוי סדרת תשלומים המשולמים לשותף החל ממועד פרישתו משותפות לתקופה קצובה - האם מדובר בתמורה על מכירת מוניטין ? האם מדובר בתמורה על מכירת זכות בשותפות ? או שמא מדובר בהכנסה מעסק או ממשלח יד או אולי מדובר בקצבה... . מהו שיעור המס ? האם שיעור מס קבוע (מס החל על רווח הון) או שיעור מס שולי (מס החל על הכנסה פירותית) ?
שינוי תנאי אופציות במסגרת סיום יחסי עובד מעביד
החלטת מיסוי בהסכם מס' 8597/17
מיסוי תשלומים בגין פרישה - החלטת מיסוי בהסכם (הסכם חברת חשמל)
החלטת מיסוי: 8845/18 - פורסמה ביום 07/11/2018 (תגמול נדחה)
ריזמן נגד פקיד שומה כפר סבא
ע"מ 35155-10-14 ריזמן נגד פקיד שומה כפר סבא, ע"מ 35177-10-14 ש. ריזמן בע"מ נגד פקיד שומה כפר סבא - מיום 15/12/2018 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: האם יש למסות את העסקה באופן שיש לייחס את מלוא התמורה למכירת המניות (שיעור מס 30% על כל הרווח) או שיש לראות את התמורה ככזו שחלקה שולם בגין מוניטין אישי של בעל המניות בחברה (שיעור מס 25% על המוניטין, שיעור מס 30% על רווח ההון) ?
קצבת גישור עד לגיל פרישה החלטת מיסוי בהסכם
החלטת מיסוי: 5837/15 - פורסמה ביום 05/05/2015
תשלום לחברת אם בגין הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין לאומית
חוזר מס הכנסה מס' 1/2021 מיום 27/01/2021
רשות המסים מעגלת את שיעור המס באישורי ניכוי מס במקור בעת פרישה או עזיבת עבודה
עדכונים שוטפים
תמורה ממכירת מניות על ידי מייסדים של חברה תוך התחייבות להמשיך לעבוד בחברה - רווח הון או הכנסת עבודה ?
מס הכנסה - holdback or reverse vesting
חיים ניסים נגד פקיד שומה חיפה ע"מ 859-08
האם פיצוי כספי שמקבל עובד בעקבות שינוי מבני או שינוי ארגוני במקום העבודה נחשב להכנסת עבודה או להכנסה הונית ? ואיזה שיעור מס יחול על פיצוי זה ? (שיעור מס שולי או מס רווח הון ?) פסק דין מיום 26/01/2011.
מיסוי מענק לעובדים עקב שינוי מבני ("הפרטה")
הנחיית רשות המסים לפקידי השומה מיום 11/05/2011
פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסים
ע"א 2640/11 - פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסים - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 02/02/2014 - בנושא: מהו סיווגם, לצרכי מס, של "מענק פיצול" ושל "מענק הפרטה" שקיבלו עובדי החברה הממשלתית חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ, עם פיצול החברה לשתי חברות והעברת החברות לידיים פרטיות. תקבול הוני החייב במס רווח הון או "הכנסת עבודה" פירותית ?
החלטות מיסוי (החלטת מיסוי מקדמית - פרה רולינג)
חוזר מס הכנסה מס' 16/2018 מיום 12/11/2018
עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
חוזר מס הכנסה מס' 19/2018 מיום 23/12/2018
זליכוב נגד תל אביב 3
ע"מ 14257-05-16 זליכוב נגד תל אביב 3, ע"מ 36442-07-15 זליכוב נגד מס הכנסה - פקיד שומה תל אביב 3 , מיום 24/12/2018 - פסק דין של בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו בנושא: האם, לעניין אופן החיוב במס, תקבולים שקיבלה אלמנה של שותף במשרד עורכי דין החל ממועד פטירתו, ממשרד עורכי הדין בו היה שותף, נחשבים להכנסה מעסק (שאינה מיגיעה אישית) ? תשלומי קצבה (פנסיה חודשית) ? רווח הון (תמורה ממכירת מוניטין או זכויות בשותפות) ?
ברניב ואח' נגד מדינת ישראל
ע"מ 54694-02-16 ברניב ואח' נגד מדינת ישראל, מיום 14/11/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו בנושא: האם פיצוי כספי בגין וויתור על זכות תביעה כנגד החברה בגין שינוי מבני ומיזוג ובגין אופציות במסלול רווח הון לפי סעיף 102(ב)(2) לפקודת מס הכנסה מהווה רווח הון או הכנסת עבודה ? הכנסת עבודה.
גרבורג נ' פקיד שומה גוש דן
ע"מ 12172-01-11 גרבורג נ' פקיד שומה גוש דן מיום 01/12/2014 בנושאים: מענק חתימה + יחידות פנטום - האם מדובר בהכנסה הונית החייבת במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בהכנסת עבודה החייבת במס שולי ?
הכנסה ממענק המשולם לאדם אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים
סעיף 3(יא) לפקודת מס הכנסה (עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !)
כבלי ציון מפעלים מאוחדים נ' פקיד שומה אילת - במחוזי
כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע"מ נ' פקיד שומה אילת - בעליון
מעת לעת, רשות המסים מפרסמת חוזרים מקצועיים הנוגעים לתחומי מיסוי שונים – מה מעמדם של החוזרים של מס הכנסה והאם יש להם תוקף משפטי מחייב ?
איך יש לפרש את דיני המס ?
אבי בן דוד נגד פקיד שומה תל אביב 3
ע"מ 49967-12-13 - אבי בן דוד נגד פקיד שומה תל אביב 3 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו - מיום 10/01/2016 - מובא כאן לעניין דיון נרחב בסעיף 2(9) לפקודה ובסעיף 125 לפקודה ולעניין דיון בשאלות - איך יש לפרש את דיני המס והאם פרשנויות רשות המסים לדברי חקיקה מחייבות את בתי המשפט בפסיקתם.
האם פסק דין של בית המשפט המחוזי מחייב את מס הכנסה ?
מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח
חוזר מס הכנסה מס' 5/2017 מיום 12/06/2017
האם הלכה (תקדים) שנקבעה על ידי בית המשפט העליון עשויה להשתנות ?
מיסוי רווחי חברה (חברת ארנק)
פרק ח' - סימן ב' - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
מיסוי חברת ארנק
חלק מהעדכון האחרון מתוך - מיסוי רווחי חברה (חברת ארנק) - פרק ח' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 (דגש על ההוראות המתייחסות לנושא משרה בתאגיד שהכנסתו מתקבלת בידיו כנגד חשבונית, באמצעות חברה (שבבעלותו) שהקים לצורך כך, כחלופה לקבלת ההכנסה ככל עובד שכיר אחר במסגרת תלוש משכורת וכן למי שמעניק שירותי ניהול באמצעות חברה (שבבעלותו) שהקים לצורך כך).
חברת ארנק
האם הכנסות החברה משירותי ניהול נחשבות להכנסה של החברה (החייבת במס חברות בלבד) או הכנסת עבודה של בעל המניות בה ?
סעיף 62א לפקודת מס הכנסה - מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים
חוזר מס הכנסה מס' 10/2017 מיום 29/11/2017 (מיסוי חברת ארנק)
מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים החלטת מיסוי שלא בהסכם - סעיף 62א לפקודת מס הכנסה
החלטת מיסוי: 7615/20 פורסמה ביום 31/12/2020 בנושא חברת ארנק - נקבע כי הכנסתה של החברה החדשה, הנובעת מפעילות מתן שירותי רפואה על ידי בעל המניות המהותי, יראו אותה כהכנסה שחלות לגביה הוראות סעיף 62א(א)(2) לפקודת מס הכנסה והיא תיוחס לבעל המניות המהותי ותסווג בידיו כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
עמדה מספר 53/2018 - חזקת ההכנסות בחברת מעטים לפי סעיף 62 א לפקודה
מתוך רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה
קרן להשקעות במקרקעין
חוזר מס הכנסה מס' 04/2018 מיום 18/02/2018.
האם מותר לרשות המסים להפלות בין נישומים ?
אפליה אסורה או הבחנה מותרת בין נישומים שונים במס הכנסה - דיון
דו"ח שנתי פעילות החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל
עמדה מספר 43/2017 - "מניות פנטום" אינן נכנסות לגדרי סעיף 102
מתוך רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה
פקיד שומה נתניה נגד דלק הונגריה בע"מ
ע"א 8511/18 - פקיד שומה נתניה נגד דלק הונגריה בע"מ - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 26/01/2020 - מובא כאן לעניין השאלה העקרונית - איך יש לפרש את דיני המס ?
מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נגד טוונטי האנדרד נהריה בע"מ, ח. נחמן גרופ בע"מ, גיניו ניהול בע"מ
ע"א 3012/18 - מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נגד טוונטי האנדרד נהריה בע"מ, ח. נחמן גרופ בע"מ, גיניו ניהול בע"מ - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 04/07/2019 - מובא כאן לעניין השאלה העקרונית - איך יש לפרש את דיני המס ?
אריאלה שחר, משה שחר נגד פקיד שומה חדרה
ע"מ 589/04, בשא 13903/06 - אריאלה שחר, משה שחר נגד פקיד שומה חדרה - החלטה מיום 18/12/2006 ופסק דין מיום 03/04/2012, של בית המשפט המחוזי בחיפה - מובאים כאן לעניין השאלה העקרונית - האם מותר לרשות המסים להפלות בין נישומים ?
האם מותר למדינה לשנות חוקי מס רטרואקטיבית ?
באילו מקרים מדובר בחקיקת מס רטרואקטיבית והאם היא חוקית ? חקיקה רטרואקטיבית, החלה רטרוספקטיבית או החלה אקטיבית של תיקון לחוק (שהיא מותרת) - דיון
טופגאם תעשיות ממתקים בע"מ נגד פקיד שומה אשקלון, מדי ורד בע"מ נגד פקיד שומה חיפה, סובחי נח'לה ובניו בע"מ נגד פקיד שומה נצרת, זנלכל בע"מ נגד פקיד שומה חיפה, דלידג בע"מ נגד פקיד שומה חיפה
ע"מ 61629-01-17, ע"מ 48698-12-16, ע"מ 48026-12-16, ע"מ 47800-12-16, ע"מ 30996-12-16, ע"מ 44423-10-16, ע"מ 28534-01-16 – טופגאם תעשיות ממתקים בע"מ נגד פקיד שומה אשקלון, מדי ורד בע"מ נגד פקיד שומה חיפה, סובחי נח'לה ובניו בע"מ נגד פקיד שומה נצרת, זנלכל בע"מ נגד פקיד שומה חיפה, דלידג בע"מ נגד פקיד שומה חיפה - פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 19/03/2019 - מובא כאן לעניין השאלה העקרונית - האם מדובר בחקיקת מס רטרואקטיבית והאם היא חוקית.
אברהם מרדכי, נורית מרדכי, הוק קרגו בע"מ נגד פקיד שומה גוש דן, נציבות מס הכנסה, שר האוצר
בג"ץ 7159/02 - אברהם מרדכי, נורית מרדכי, הוק קרגו בע"מ נגד פקיד שומה גוש דן, נציבות מס הכנסה, שר האוצר - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 23/11/2005 - מובא כאן לעניין השאלה העקרונית - האם מדובר בחקיקת מס רטרואקטיבית והאם היא חוקית.
מדינת ישראל- רשות המסים נגד עו"ד אריה גבע
בשא 030602/07 - מדינת ישראל- רשות המסים נגד עו"ד אריה גבע - החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו - מיום 04/02/2009 - מובאית כאן לעניין הדיון בשאלה: האם תובענה ייצוגית היא הכלי הנכון להשבת סכומי מס, אגרה או תשלום חובה אחר, אשר נטען לגביהם כי רשות המסים גבתה שלא כדין.
דפנה גבע נגד מדינת ישראל - רשות המסים
ת"מ 141-06 - עו"ד אריה גבע נגד רשות המסים - החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים - מיום 31/05/2016 - מובאית כאן לעניין הדיון בשאלה: האם במקרה של מות בעל דין, רשאי בית המשפט להורות שיורש יהיה לבעל דין במקומו, לעניין תובענה ייצוגית ?
העברת מניות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה ומיזוג החברה הנעברת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם
החלטת מיסוי: 7845/11 - פורסמה ביום 16/05/2011 (מובא כאן לעניין אישור להעברת עובדים והוראות סעיף 103טז לפקודה)
ערעור מס - דיון בדלתיים סגורות - חסוי לציבור - איסור פרסום פסק דין לרבות הסכם פשרה
עקרון פומביות הדיון, שקיפות וזכות הציבור לדעת מול מניעת פגיעה חמורה בפרטיות והגנה על אינטרסים נוספים, פרסום פסק הדין לאחר דיון בדלתיים סגורות - דיון
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003
זכות עיון בתיק בית משפט - תקנות, נהלים, טפסים, מידע והסברים
ניהול תהליכים באמצעות מערכת נט המשפט
דוח מבקר המדינה - מרץ 2022 - דברי ביקורת על חיסיון גורף, אי פרסום תיקים ומידע לציבור באתר נט המשפט.
חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998
בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא - החלטה לעניין פרסום פסק הדין
החלטה מיום 07/05/2019 בתיק ע"מ 6418-02-16 בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא - מובאית כאן לעניין הדיון באשר לאיזון הראוי בין הזכות לפומביות ההליך השיפוטי והכלל הנובע ממנו לפיו פסקי דין יפורסמו לבין זכות המערער לפרטיות. מי שמנהל הליך של ערעור מס עליו להביא בחשבון את פרסום כל הפרטים ברבים...
יהל נגד פקיד שומה תל אביב 4
רע"א 382/16 ורדה רות יהל, אליעזר יהל, רון יהל, ארמון ראש בע"מ נגד פקיד שומה תל אביב 4 מיום 13/07/2016 בנושא: האם ניתן להגביל או למנוע פרסום פסק דין או חלקים ממנו ? כשמבקשים לערער על החלטת רשות המסים בישראל בבית המשפט יש להביא בחשבון, מתחילת הדרך, כי הפרטים יפורסמו ברבים וזאת לפי עיקרון פומביות הדיון.
מימוש אופציות לפי סעיף 102 ערב תיקון 132 לפקודה בידי יורש - אי החלת סעיף 125א לפקודה - החלטת מיסוי שאינה בהסכם
החלטת מיסוי: 3375/15 - פורסמה ביום 03/05/2015
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.