דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי רווחים שוק ההון

קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2021 - 2020
הקדמה - מס הכנסה על הכנסות משוק ההון ומריבית
מס רווח הון - קרנות נאמנות
מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס רווח הון - מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס על דיבידנד - מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס רווח הון - מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס על דיבידנד - מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס רווח הון - עיסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
קיזוז הפסדים ניירות ערך - מיסוי שוק ההון / לרבות רווח הון רגיל
ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)
חוזר מס הכנסה מס' 7/2018 מיום 13/03/2018
קופל נגד פקיד שומה רחובות
ע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות מיום 19/05/2019 - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז לוד בנושא: האם יש לסווג את הביטקוין כמטבע חוץ ורווחיו הם הפרשי הצמדה (הפרשי שער) שקיבל יחיד שלא במסגרת עסק כקבוע בסעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה ולכן פטורים ממס או הביטקוין נכלל בהגדרת "נכס" בפקודת מס הכנסה והרווחים ממכירתו חייבים במס רווח הון ?
מיסוי הכנסות מפעילות במטבעות וירטואליים
פרסום מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום 24/12/2020 - סקירה כללית - כתיבה: מאיר אזנקוט
מיסוי פעילות במטבעות וירטואלים (דוגמת ביטקוין)
חוזר מס הכנסה מס' 05/2018 מיום 17/01/2018
האם ניתן לקזז הפסד שנוצר כתוצאה מירידת ערך מט"ח (הפרשי שער) כנגד רווח הון שנוצר מעליית ערך ניירות הערך ?
פסקי דין אחרונים בנושא - בית המשפט העליון
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.