דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי רווחים שוק ההון

קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2017 - 2016
הקדמה - מס הכנסה על הכנסות משוק ההון ומריבית
מס רווח הון - קרנות נאמנות
מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס רווח הון - מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס על דיבידנד - מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס רווח הון - מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס על דיבידנד - מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס רווח הון - עיסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
קיזוז הפסדים ניירות ערך - מיסוי שוק ההון / לרבות רווח הון רגיל
ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)
חוזר מס הכנסה מס' 7/2018 מיום 13/03/2018
מיסוי פעילות במטבעות וירטואלים (דוגמת ביטקוין)
חוזר מס הכנסה מס' 05/2018 מיום 17/01/2018
האם ניתן לקזז הפסד שנוצר כתוצאה מירידת ערך מט"ח (הפרשי שער) כנגד רווח הון שנוצר מעליית ערך ניירות הערך ?
פסקי דין אחרונים בנושא - בית המשפט העליון
סימולטור 161
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
סימולטור 161
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.