דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי רווחים שוק ההון

קו הפרדה אדום

מס רווח הון - קרנות נאמנות
הקדמה - מס הכנסה על הכנסות משוק ההון ומריבית
קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2023 - 2022
מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס רווח הון - מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס על דיבידנד - מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
מס רווח הון - מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס על דיבידנד - מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל
מס רווח הון - עיסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל
קיזוז הפסדים ניירות ערך - מיסוי שוק ההון / לרבות רווח הון רגיל
מיסוי פעילות במטבעות וירטואלים (דוגמת ביטקוין)
חוזר מס הכנסה מס' 05/2018 מיום 17/01/2018
נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר
הוראות רשות המסים בישראל מיום 31/12/2023
ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)
חוזר מס הכנסה מס' 7/2018 מיום 13/03/2018
מיסוי הכנסות מפעילות במטבעות וירטואליים
פרסום מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום 24/12/2020 - סקירה כללית - כתיבה: מאיר אזנקוט
קופל נגד פקיד שומה רחובות
ע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות מיום 19/05/2019 - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז לוד בנושא: האם יש לסווג את הביטקוין כמטבע חוץ ורווחיו הם הפרשי הצמדה (הפרשי שער) שקיבל יחיד שלא במסגרת עסק כקבוע בסעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה ולכן פטורים ממס או הביטקוין נכלל בהגדרת "נכס" בפקודת מס הכנסה והרווחים ממכירתו חייבים במס רווח הון ?
עמדה מספר 91/2021 - המרה של אמצעי תשלום מבוזרים (המכונים "מטבעות וירטואליים")
מתוך רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה
האם ניתן לקזז הפסד שנוצר כתוצאה מירידת ערך מט"ח (הפרשי שער) כנגד רווח הון שנוצר מעליית ערך ניירות הערך ?
פסקי דין אחרונים בנושא - בית המשפט העליון
מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג NFT
מכתב הבהרה - רשות המסים - מיום 06/03/2022
הצהרה בדבר העברת ניירות ערך ללא תמורה בין קרובים תושבי ישראל בעסקה מחוץ לבורסה
מסלול ירוק - העברת ניירות ערך בין קרובים ללא אירוע מס
הנחיות מחלקת שוק ההון - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2019 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 68
קיזוז הפסד הון
סעיף 92 לפקודת מס הכנסה
הרפורמה במס הכנסה - שינויים בחלק ה’ לפקודה
חוזר מס הכנסה מס’ 23/2002 - מיום 31/12/2002
סקמסקי נגד פקיד שומה ירושלים, זרם נגד פקיד שומה ירושלים, גרינפלד נגד פקיד שומה ירושלים
ע"מ 54138-04-15, ע"מ 1906-07-15, ע"מ 1861-07-15, סקמסקי נגד פקיד שומה ירושלים, זרם נגד פקיד שומה ירושלים, גרינפלד נגד פקיד שומה ירושלים – פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים – מיום 26/02/2019 – מובא כאן הן לעניין קיזוז הפסדי הון מחו"ל והן לעניין דיון בשאלה, האם הוראות חוק ספציפי גוברות על הוראות חוק כללי ? (מס בשיעור של 15% על הכנסה מדיבידנד (בזמנו) לפי סעיף 47(ב)(2)(א) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 או מס בשיעור של 25% לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה)
פקיד שומה ירושלים נגד סקמסקי, פקיד שומה ירושלים נגד זרם, פקיד שומה ירושלים נגד גרינפלד
ע"א 3277/19 - פקיד שומה ירושלים נגד סקמסקי, פקיד שומה ירושלים נגד זרם, פקיד שומה ירושלים נגד גרינפלד – פסק דין של בית המשפט העליון – מיום 16/08/2021
צ.א.ג תעשיות בע" מ, טי.אס.דבליו ישראל השקעות בע" מ נגד פקיד שומה תל אביב
ע"א 8783/14 - צ.א.ג תעשיות בע" מ, טי.אס.דבליו ישראל השקעות בע" מ נגד פקיד שומה תל אביב - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 23/08/2016
תיקון מס' 86 לחוק עידוד השקעות הון
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 מיום 10/06/2012
דו"ח אסדרת תחום הנכסים הדיגיטליים - מפת דרכים למדיניות
אגף הכלכלנית הראשית - משרד האוצר - נובמבר 2022 - כותבי הדו"ח: ד"ר שמואל אברמזון | סגן בכיר לכלכלנית הראשית, מרב קפלן | ראש מטה הכלכלנית הראשית ומנהלת תחום - צוות מחקר פיננסים, חובב אלסטר | כלכלן - צוות מחקר פיננסיים, עו"ד רוני גנוד | סגן היועצת המשפטית למנהל הכנסות המדינה, אגף הכלכלנית הראשית
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.