דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי הכנסות שכר דירה

קו הפרדה אדום

מסלולים למיסוי הכנסות מדמי שכירות I שכר דירה
פטור ממס על שכר דירה עד לתקרה או "להתנדב" לשלם 10% מס מהשקל הראשון ? מה יותר כדאי ?
מיסוי הכנסות דמי שכירות I שכר דירה
טבלה מרכזת
ניכוי הוצאות שכירות דירת מגורים או תשלומים לבית אבות או תשלומים לבית חולים גריאטרי מהכנסה מהשכרת דירת מגורים
סעיף 122ו לפקודת מס הכנסה - הוראות אלו יחולו לגבי הכנסת שכירות שהתקבלה מתחילת שנת המס 2023 ואילך בלבד במסלול מיסוי של 10% בלבד !
תיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה
מכתב הנחיות של רשות המסים לציבור הנישומים והמייצגים מיום 20/12/2023
תשלום מקוון (באינטרנט) של מס מופחת בשיעור של 10% בשל הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל
מדריך לפירוט המסלולים לתשלום ולהקלות במס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים בישראל - מדריך להשכרת דירה
קישור לאתר מס הכנסה - דף מידע של רשות המסים בישראל
מס על הכנסה מהשכרת נכס בחו"ל (מיסוי נדל"ן בחו"ל - כל נכס מקרקעין, לא רק דירת מגורים)
חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר
חוזר מס הכנסה מס' 5/2011 מיום 08/05/2011
סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים - כהכנסה אקטיבית או פאסיבית - לאור פסק הדין בעניין לשם ובירן
חוזר מס הכנסה מס' -- מיום 07/02/2018 (טיוטה!)
ברוך מרדכי אולך נגד המוסד לביטוח לאומי
ב"ל 25768-08-19 ברוך מרדכי אולך נגד המוסד לביטוח לאומי מיום 23/11/2020 - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה ירושלים בנושא: האם הכנסה משכירות מנכסים בחו"ל שאינה הכנסה מעסק חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות (יש לשים לב לקביעת בית הדין כי אופן החיוב במס (שיעור מס קבוע או שיעור מס שולי) לא רלבנטי לעניין וכן להערת בית הדין ביחס להכנסות דומות מנכסים בישראל)
המוסד לביטוח לאומי נגד ברוך מרדכי אולך
עב"ל 60019-12-20 - המוסד לביטוח לאומי נגד ברוך מרדכי אולך - מיום 04/01/2022 - (ערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה ירושלים) בנושא: האם הכנסה משכירות מנכסים בחו"ל שאינה הכנסה מעסק חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות (בית הדין הארצי קבע: "הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, שאינה הכנסה מעסק כמשמעה בסעיף 2(1) לפקודה, פטורה מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 350(א)(7) לחוק, בין אם דווחה למס הכנסה במסלול הרגיל ובין אם דווחה במסלול המיוחד. משכך, דין ערעור המוסד להידחות".)
אלכסנדר שטארק נגד המוסד לביטוח לאומי
ב"ל 18846-02-21 - אלכסנדר שטארק נגד המוסד לביטוח לאומי - מיום 12/12/2023 - בנושא: האם הכנסה משכירות מנכסים בחו"ל שאינה הכנסה מעסק חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות (בית הדין האזורי לעבודה ירושלים קבע שהכנסות פאסיביות מנכס בחו"ל פטורות מתשלום דמי ביטוח).
יעקב ארביב נגד פקיד שומה יחידה ארצית לשומה
ע"מ 27431-04-17 - יעקב ארביב נגד פקיד שומה יחידה ארצית לשומה - פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו - מיום 19/09/2019 - בנושא: הכנסה מהשכרת דירות, האם מדובר בהכנסה מעסק החייבת במס בשיעור מס שולי ? האם העובדה שהדירות נרשמו בעת רכישתן על שם הילדים משנה לעניין אופן מיסוי ההכנסות מדמי השכירות ? (ראו פרטי המקרה והדיון במכלול העובדות המתוארות בפסק הדין)
שרגא בירן נגד פקיד שומה ירושלים 1
ע"מ 30384-01-15 בירן נ' פקיד שומה ירושלים 1 מיום 07/08/2016 בנושא: הכנסה מהשכרת דירות, האם הכנסה פסיבית החייבת במס בשיעור מס קבוע של 10% בלבד לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה או הכנסה מעסק החייבת במס בשיעור מס שולי ?
יהל ואח' נ' מדינת ישראל
ע"מ 49967-01-14 יהל ואח' נ' מדינת ישראל מיום 14/07/2016 (תאריך מקורי 19/11/2015) בנושא: הכנסה מהשכרת דירות, האם הכנסה פסיבית החייבת במס בשיעור מס קבוע של 10% בלבד לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה או הכנסה מעסק החייבת במס בשיעור מס שולי ?
פקיד שומה תל אביב 4 נגד עיזבון המנוחה דפנה לשם ז"ל ודן לשם + פקיד שומה ירושלים 1 נגד שרגא בירן
ע"א 7204/15 פקיד שומה תל אביב 4 נגד עיזבון המנוחה דפנה לשם ז"ל ודן לשם + ע"א 8236/16 פקיד שומה ירושלים 1 נגד שרגא בירן מיום 02/01/2018 - פסק דין של בית המשפט העליון בנושא: הכנסה מהשכרת דירות, האם הכנסה פסיבית החייבת במס בשיעור מס קבוע של 10% בלבד לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה או הכנסה מעסק החייבת במס בשיעור מס שולי ?
חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990
פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה כללי
הנחיות רשות המסים מיום 04/06/2018.
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), תשמ"ט-1989
הבהרה: אלו אינן הוראות החוק היחידות המתייחסות לניכוי פחת
חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2007 – מקצועית - מיום 27/02/2007 + תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2007 מקצועית - מיום 27/08/2008.
מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נגד PIV BV
ע"א 5883/18 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נגד PIV BV - מיום 02/12/2019 - פסק דין של בית המשפט העליון בנושא: הפחתת הפחת משווי הרכישה בעת חישוב מס שבח בעת מכירה.
קליינר ואחרים נגד מדינת ישראל
ת"צ 10474-09-21 קליינר ואחרים נגד מדינת ישראל - מיום 12/07/2023 - פסק דין של בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב -יפו בנושא: האם מוכרי דירות שהשכירו את דירתם בפטור ממס הכנסה רשאים לנכות כנגד השבח את הוצאות הריבית הריאלית שהוציאו לשם רכישת הדירה ? (התשובה היא לא).
אביגדור וימן נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
ו"ע 10216-07-14 וימן נגד מנהל מס שבח מקרקעין מיום 14/02/2016 - פסק דין של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963 שליד בית משפט המחוזי חיפה בנושא: הפחתת הפחת משווי הרכישה בעת חישוב מס שבח בעת מכירה.
מסלול הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ
עדכון - 09/2017 - מעבירים כספים לחו"ל לצורך השקעה בנדל"ן ? עדכון חשוב עבורכם, מומלץ לקרוא (רלבנטי גם להשקעות אחרות, ראו מידע מפורט).
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.