דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
מצגות
פיטורים והתפטרות

עדכונים שוטפים

קו הפרדה אדום

הצגת העתק אישורי מס הכנסה (אישורי פקיד שומה) שהופקו בעת סיום עבודה - באיזור האישי באתר מס הכנסה
הודעת רשות המסים בישראל מיום 09/11/2022 - הדרך הקלה לאתר ולשחזר אישורי מס הכנסה חסרים מיום סיום עבודה במקומות עבודה קודמים בלי שיעלה הצורך בביקור במשרד פקיד השומה
רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה
מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 14/11/2022 (לרבות תגובת רשות המסים מיום 11/01/2024).
רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה
מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 16/11/2022 (טרם נתקבלה תגובת רשות המסים (נכון ליום 12/01/2024), נדגיש כי נשלחו מספר תזכורות לכל המכותבים המכובדים).
ריכוז נושאים להמשך מעקב מול רשות המסים בישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמוסד לביטוח לאומי
עודכן ביום 12/01/2024 על ידי עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
אופן הטיפול בפרישה של שכיר בעל שליטה במשרדי פקידי השומה
מכתב שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 30/01/2023.
הצעת חוק הממשלה לבטל את ההגדלה הנוספת של שיעור הפטור ממס על הפנסיה החל מחודש ינואר 2025 לפי תיקון 190 לפקודה - לא תעמוד במבחן בית המשפט במתכונתה הנוכחית
רשות המסים מדגישה את התנאים לרצף זכויות פיצויים שלא תגידו לא ראינו לא ידענו
החל מהיום ניתן למצוא באיזור האישי באתר מס הכנסה טפסי 106 עד 6 שנים אחורה
הודעת רשות המסים מיום 06/07/2023
מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)
מכתב הנחיות של רשות המסים למעסיקים ולשכות השירות מיום 28/09/2023
הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל"
מכתב רשות המסים מיום 10/10/2023
הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל
הוראות רשות המסים בישראל לקופות הגמל, חברות הביטוח והחברות המנהלות מיום 10/12/2023
אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה
מכתב רשות המסים בישראל לפקידי השומה, מעסיקים ולשכות שרות - מיום 06/12/2023
פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה) - עדכון
אתר פרישה מעודכן לשנת המס 2024 !
הודעת מנהל רשות המסים על דחיית מועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת המס 2022
מיום 02/04/2023
הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות
הוראות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 29/10/2020, מיום 08/11/2022 ומיום 07/01/2024
הודעה על הסכם פשרה בין שבתאי שביט לבין רשות המסים בתביעה ייצוגית בנושא אופן קבלת שיעור הפטור הנוסף ממס על פנסיה חודשית, שנקבע בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 190 לפקודה
הודעה מיום 22/02/2021 תביעה ייצוגית מס' 37086-03-18
מתן שירות במס הכנסה: הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים ואופן קבלת הקהל במשרדים
עדכונים שוטפים של רשות המסים
זימון תור במשרדי מס הכנסה (חדש)
שירות חדש המאפשר לקבוע תור לקבלת שירות מנציג במשרדי מס הכנסה בנושאים הבאים: תיאום מס, החזר מס, פיצויים (עזיבת עבודה, פרישה ויציאה לפנסיה) וקופות גמל.
הצעה לחייב משקיע במטבעות וירטואליים להגיש דוח שנתי למס הכנסה
יולי 2021
תיקון חוק השכר הממוצע (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)
מיום 15/11/2021
מיצוי זכויות של פורשים לפנסיה
ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021
הארכת אישור לתיאום מס לשנת 2023 לגמלאים על הכנסתם מפנסיה חודשית
מכתב הנחיות של רשות המסים לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 27/10/2022
בקשה להוספת שדות מתאימים לדיווח על המענקים השונים הפטורים ממס - לפי סוג המענק הפטור, תחת חלק י' (הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס של "בן הזוג הרשום" ובן/בת הזוג) בטופס 1301 (דין וחשבון של יחיד)
מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 09/11/2022
בקשה להורות לקופות הגמל (גמל/פנסיה/ביטוח) על מבנה אחיד של אישור ניכוי מס במקור חדש ועדכני המותאם לכל סוגי התשלומים הקיימים נכון להיום
מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל, לרו"ח מיכל היימן - מנהלת מחלקת הפנסיה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעו''ד רמי עזריה - מנהל מחלקת קופות גמל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולמר אמיר קופרשטוק - מנהל מחלקת ביטוח חיים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - ביום 09/11/2022
עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017
כולל עדכונים שוטפים בנושא פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.