דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ירושה ועיזבון

קו הפרדה אדום
קיבלת קופת גמל בירושה - מה הן האפשרויות העומדות בפניך ?
מוטבים, יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה ?
מי גובר על מי ?
עיזבון המנוחה ט'
פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א - תמ"ש 10421-06-12 מיום 15/11/2012 - האם ניתן לראות בצוואה משום שינוי של המוטב בקופת הגמל ? האם יש תוקף לשינוי זה, שנודע לקופת הגמל רק לאחר פטירתו המנוח ? האם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי זה באמצעות צוואה, למרות שנמסר לקופת הגמל לאחר פטירת המנוח ? ראו קביעת בית המשפט.
פלוני ופלוני נגד פלונית, פלונית ופלונית
פסק הדין של בית המשפט העליון - בע"מ 8540/15 - מיום 27/01/2016 - למרות הוראות החוק המוזכרות בפסק הדין, ניתן לקבוע לפי אומד דעתו של המנוח בצוואתו כי גם כספי ביטוח יהוו חלק מעיזבון, אף בהעדר הוראה ספציפית לגביהם בצוואה. ניתן להודיע לחברת הביטוח על שינוי מוטבים גם באמצעות מסירת צוואה (שחתם עליה המנוח עוד בחייו), גם לאחר פטירת המוריש ולא רק לפניה, תוך בדיקה האם תקנון חברת הביטוח מאפשר שינוי מוטבים באמצעות צוואה ועמידה בכל תנאי התקנון כמו לדוגמא שהשינוי יחייב את חברת הביטוח אך ורק לאחר שקיבלה הוראה בכתב.
צוואה הדדית
זכות מגורים בדירה המשותפת לאחר פטירת בן הזוג
צוואה - מיהם היורשים על פי חוק, בהיעדר צוואה?
צוואה - מהן הדרכים לעריכת צוואה ?
ירושה - הסתלקות מזכויות ירושה
עיזבון - זכויות האשה, הילדים וההורים למזונות מעיזבון
נאמנות I נאמנות על כספים I נאמנות על נכסים I עיזבון I ירושה I צוואה I ייפוי כח עתידי
האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצרכי מס ?
פביו יחזקאל מלכסון אנגל ואחרים נגד פקיד שומה תל אביב 3 ואחרים - בעליון
ע"א 1579/20 פביו יחזקאל מלכסון אנגל ואחרים נגד פקיד שומה תל אביב 3 ואחרים - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 18/08/2021 בנושא: האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצרכי מס ?
פביו יחזקאל מלכסון אנגל ואחרים נגד פקיד שומה תל אביב 3 ואחרים - במחוזי
ע"מ 12837-06-17 פביו יחזקאל מלכסון אנגל ואחרים נגד פקיד שומה תל אביב 3 ואחרים - פסק דין של בית המשפט המחוזי מיום 14/01/2020 בנושא: האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצרכי מס ?
טרוים ואח' נ' פקיד שומה 41 ואח'
ת"א 21519-12-19 טרוים ואח' נ' פקיד שומה 41 ואח' - מיום 10/12/2020
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ נגד רון לוי, עו"ד דוד הרשקוביץ, מנהל מיוחד לנכסי החייב, כונס נכסים רשמי והיועץ המשפטי לממשלה
פסק הדין של בית המשפט העליון - ע"א 5033/18 מיום 02/02/2020 - כספי פיצויים הצבורים בקרן פנסיה ותיקה וטרם הגיע מועד תשלומם כקצבה לא ניתן להורות על העברתם לנאמן במקרה של פשיטת רגל.
המוסד לביטוח לאומי נגד רחלה שחר ואחרים.
רע"א 8622/13 המוסד לביטוח לאומי נגד רחלה שחר, עו"ד אלון וולך (כמנהל עזבון) ובנק יהב מיום 07/09/2016 בנושא: למי תינתן הבכורה בהעברת הכספים המצויים בקופת הגמל לאחר פטירתו של העמית - למוטב או למעקל ?
אליהו נחום וזיוה נחום נגד אקסלנס נשואה גמל בע"מ
פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - פ"ה 59574-04-21 מיום 03/07/2021 - עובד שנפטר ואין לו שאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, זכאים יורשיו לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו עבורו בקופת פיצויים ושהופקדו "במקום" פיצויי פיטורים בהתאם לצו הרחבה פנסיה חובה.
מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב, מרכזי רועי, עוז מרכזי ואבי ברקוביץ
פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - יפו - פ"ה 68499-06-17 מיום 25/06/2019 - מאחר ולעניין חלק הפיצויים, לעמית שנפטר אין שאירים כהגדרתם בחוק ובמינוי המוטבים בקופה ביקש העמית שנפטר לשלם ל"יורשים החוקיים", הן כספי התגמולים והן כספי הפיצויים בקופת הגמל ישולמו ליורשים החוקיים שהם המוטבים בקופה.
אסותא מרכזים רפואיים בע"מ נגד רימה מוסקט ז"ל ובר עם אריקה
פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - יפו - פ"ה 1321-04-16 מיום 07/10/2016 - כספי התגמולים בקופת הגמל ישולמו למוטבים ובאין שאירים כספי הפיצויים בקופת הגמל ישולמו ליורשים (על פי צוואה) (ולא למוטבים) - ראו פירוט המקרה.
אולנה סידורובה נגד אינה מז'ריצר והפניקס חברה לביטוח בע"מ
פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 46205-08-18 מיום 06/08/2019 - זכות ידוע בציבור להיחשב שאיר של עובד שנפטר ולקבל את מרכיב פיצויי הפיטורים בפוליסות ביטוח המנהלים.
עזבון המנוח צ' א' ז"ל - בקשה לצו ירושה וקיום צוואה
דוגמא להחלטה של רשם לענייני ירושה בדבר מתן צו לקיום צוואה תוך ביטול כל הסעיפים בצוואה אשר לגבי האמור בהם, הוראות החוק והוראות נוספות, גוברות על הוראות המצווה בצוואה, לדוגמא הוראות חוק פיצויי פיטורים.
חיים סבג וסמדר סבג נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ
פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - ק"ג 2898-10-19 מיום 28/03/2020 - עובד שנפטר ואין לו שאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק 15 פיצויי פיטורים, זכאים יורשיו לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו עבורו בקופת פיצויים ושהופקדו "במקום" פיצויי פיטורים בהתאם לצו הרחבה פנסיה חובה.
במקרה בו מוטב הלך לעולמו לפני העמית בקופת הגמל - האם הזכאים לכספים במות העמית - הם היורשים של העמית או היורשים של המוטב ?
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נגד ורדה סטולובי
פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו - ק"ג 19827-05-15 מיום 18/06/2017 - למי מגיעים הכספים בקופת הגמל, ליורשים על פי דין של המוטבים (המוטבים הלכו לעולמם) או לעיזבון / ליורשים על פי צוואה של העמית ? האם יש להשיב את הכספים ששולמו בטעות ?
סעיף 3(ו) לפקודת מס הכנסה - פטירה של נישום הממוסה על בסיס מזומנים
חוק הנאמנות, תשל"ט-1979
חוק הירושה, תשכ"ה- 1965
תקנות הירושה, תשנ"ח-1998
ג'ודי בן עזרא נגד הסתדרות מדיצינית "הדסה", קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ (בניהול מיוחד), עמליה חרוש ממרוד
פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 17777-10-13 מיום 12/09/2017 - במקרה פטירה של עובד, הזכאים להשלמת פיצויים במזומן מהמעסיק ככל שיש זכאות כזו הם אך ורק שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים. להבדיל מכספי פיצויים בקופת גמל, באין שאירים - אין זכאות ליורשים על פי דין או צוואה להשלמת הפיצויים. בהתייחס לפדיון ימי מחלה, הזכות לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו - אינה מעוגנת בהוראת חוק אלא מקור הזכות הוא בהסכם קיבוצי, אם בהסכם הקיבוצי נקבע כי הזכות היא של השאירים בלבד כהגדרתם בהסכם הקיבוצי, באין שאירים לפי הגדרה זו, אין זכאות ליורשים על פי דין או צוואה לפדיון ימי מחלה.
טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה או בקופת גמל
דוגמא מתוך חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 24 במאי 2021
מוטבים בקופת הגמל
הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל מתוך תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שהופץ על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 25/08/2015
הגדרת מוטבים והגדרת יורשים לפי התקנון התקני האחיד לקרנות הפנסיה החדשות
מתוך הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016
הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה או בקופת גמל
מתוך חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2021-9-5 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 24 במאי 2021
חוק המתנה, תשכ"ח-1968
אבוחצירא נ' פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה
ע"מ 9472-01, ע"מ 9510-01, ע"מ 9430-01, ע"מ 9422-01 - אבוחצירא נ' פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה - פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו - מיום 06/02/2019 מובא כאן לעניין הדיון בנושא מס על מתנה.
הרב יקותיאל אבוחצירא נגד פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה
ע"א 3159/19 - הרב יקותיאל אבוחצירא נגד פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 18/10/2020 מובא כאן לעניין הדיון בנושא מס על מתנה.
מס על מתנה
הגשת תביעה לקבלת מענק עבודה ע"י יורש חוקי
מס עיזבון
פרק ו' - דוח הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה - בן בסט - 05/2000
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.