דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 - כל המידע

קו הפרדה אדום
טופס 161, טופס 161א, הודעה על פרישה מעבודה
מילוי טופס 161
חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161
טופס 161א - הודעת עובד - אי חובת מילוי הטופס - הבהרה למעסיקים
טופס 161 - חובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 ללא תנאי
טופס 161 - כל ההנחיות
טבלת מידע מרוכזת
טופס 161 הודעת מעביד על פרישה של עובד
סימולטור 161
מחשבון מס לעת עזיבת מקום עבודה או פרישה - כנסו עכשיו וגלו איך תוכלו לשלם פחות מס על כספי פיצויים וכספי פנסיה ! כולל מילוי טפסים לצורך הגשתם למס הכנסה !
הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הנחיית רשות המסים למעסיקים מיום 24/12/2018
טופס 161ח
בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה למי שהגיע לגיל פרישה לאחר יום התחילה - 1.1.12 - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה לפי הנחיות רשות המסים בישראל מיום 18/11/2019 - סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף".
טופס 161י
בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה למי שהגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה - 1.1.12 - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה לפי הנחיות רשות המסים בישראל מיום 18/11/2019 - סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף".
החל מינואר 2020 - מסלול מקוצר לקבלת פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית - ללא ביצוע הליך קיבוע זכויות וללא הגשת טופס 161ד לפקיד השומה - בשורה לגמלאים ותיקים וחדשים או אליה וקוץ בה ?
ההנחיות בתוקף מיום 01/01/2020
טופס 161מ
בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב המס מהקצבה המזכה - במסגרת הגשת דוח, בקשה להחזר מס או במסגרת אישור תיאום המס למקבלי הכנסות נוספות
161 - טפסים
טופס 161ד
בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה
אופן הדיווח של מעסיק על כספי פיצויים שחויבו במס בשלב ההפקדה בקופה בטופס 161 בעת סיום יחסי עובד מעביד
לפי חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה
אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161 - החל מחודש ינואר 2017
העתק פניה דחופה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15/01/2017 (כולל עדכונים שוטפים בנושא פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה - ינואר 2022)
מספר תיק ניכויים
מספר תיק ניכויים של קופת גמל, קרן פנסיה, חברת ביטוח - רשימה מלאה.
טופס 161 - קטע וידאו - 1
טופס 161 - קטע וידאו - 2
טופס 161 - דוגמאות אישורים מס הכנסה
דוגמאות לאישורים שונים של רשות המסים - פקיד השומה באיזור המגורים או נציבות מס הכנסה מחלקת קופות גמל - עזיבת מקום עבודה, פטירה של עובד, פרישה ויציאה לפנסיה ואירועים דומים.
טופס 161 של עובד מדינה - דגשים חשובים
מומלץ לקרוא בטרם ביצוע כל פעולה !
טופס 161 של עובד הוראה - דגשים לעניין הפקדות שנת שבתון
מומלץ לקרוא בטרם פניה למס הכנסה !
חובה על המעסיק להעביר עותק של טופס 161 לקופת הגמל
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
חובה על המעסיק להגיש טופס 161 לפקיד השומה
סעיף 11(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
מרדכי ברקן נ. טלדיין אינטרקונטיננטל בע"מ דב"ע 234-3
מעביד שאינו מוסר לעובד טופס 161 ובכך מונע מקופת הגמל לשלם לעובד פועל שלא בתום לב - יש לחייבו בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים
מיימון יוסף נ. עיריית באר שבע ואח' ע"ב 2746-02
מחדלים של מעסיק בכל הקשור להוצאת מכתב שחרור לקופת הגמל ומסירת טופס 161 לעובד גוררים חיוב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים - החובה חלה על המעביד.
לשחרר את העובד מהשבי - חובה למסור לעובד טופס 161 !
קריאה למחוקק לתקן את חוק הגנת השכר - מאמר שפורסם בכלכליסט כבר בשנת 2010 !
בקשה לאכיפת חוקי עבודה – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה של עובד
מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום 17/08/2016 - בנוגע לחובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 - ללא תנאי.
טופס הגשת תלונה או מסירת מידע למינהל הסדרה ואכיפה - במשרד הכלכלה והתעשייה
נתקלתם בקשיים לקבל מהמעסיק טופס 161 חתום על ידו ללא תנאי ובמועד כחוק ? אנו ממליצים לכם להגיש תלונה ולדווח על כך למשרד הכלכלה והתעשייה ואולי כך יחד נוביל לשינוי התנהלות המעסיקים בישראל בנושא חשוב זה ! ראו גם קישור למכתב אשר שלחנו למשרד הכלכלה והתעשייה - בקשה לאכוף את חוקי העבודה !
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017
גישה לתלושי השכר !
פתיחה וסגירת תיקי ניכויים לחברות מנהלות ולקופות גמל ואופן הטיפול בתיקים קיימים
מכתב הנחיות רשות המסים לפקידי השומה מיום 18/09/2019
תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ?
מהו המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020
מדוע לא תמיד כדאי למהר לחתום על טפסים בכלל ועל טופס 161ח בפרט
דוגמא מפורטת
טופס 160
אישור פקיד שומה לפריסה
טופס 161 – הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק
מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים מיום 09/07/2008
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.