דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 - כל המידע

קו הפרדה אדום
טופס 161 החדש
עדכונים מקצועיים, שאלות ותשובות, תחולה.
מערכת לדיווח מעסיק למס הכנסה על סיום העסקת עובד - טופס 161 דיגיטלי - כניסה לשירות באתר רשות המסים
מערכת לדיווח מעסיק על סיום העסקת עובד - טופס 161 דיגיטלי - הסברים
הסמכת מייצג (לדוגמא רואה חשבון המומחה למיסוי ופרישה) על ידי עובד פורש לדיווח מקוון של טופס 161 דיגיטלי ולטיפול במיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה מול רשות המסים
מערכת דיגיטלית לדיווח על עזיבת מקום עבודה (טופס 161 מקוון) – הרשאות לעובדים
מכתב הנחיות של רשות המסים למעסיקים ומייצגים מיום 15/04/2024
מתן הרשאה לדיווח 161 מקוון בשם המעסיק
קישור להדרכה
טופס 161 - סדר הפעולות - תרשים זרימה
חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 (או לשאיריו או למי מטעמם)
טופס 161א - הודעת עובד - אי חובת מילוי הטופס - הבהרה למעסיקים
(כך גם לגבי טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות - אי חובת מילוי טופס 161ב וחתימה על טופס 161ב על ידי שאיריו של עובד שנפטר - כתנאי לקבלת טופס 161 מהמעסיק). טופס 161 - חובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 ללא תנאי
טופס 161 - כל ההנחיות
טבלת מידע מרוכזת
באיזה מקרה חלה חובה על המעסיק למלא טופס 161 ?
טופס 161 החדש - הנחיות מס הכנסה
מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, מעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל מיום - 19/04/2023
על מי חלה החובה או האחריות למסור עותק של טופס 161 לקופות הגמל, על המעסיק או על העובד ?
תנאים לחישוב הפטור ממס על כספי פיצויים ומענקי פרישה על ידי המעסיק (הן עבור עובד והן עבור שאירים של עובד שנפטר) (לרבות חישוב המס לתשלום ומתן הנחיות לקופות)
חובת המעסיק לביצוע חישובים של כל התקרות וכל הסכומים המירביים (עבור העובד ובמקומו) ובדיקת עמידת העובד בכל התנאים שהוגדרו בטופס 161 החדש (עבור רשות המסים ובמקומה)
תנאים למתן אישור לרצף זכויות פיצויים על ידי המעסיק
(במקום פקיד השומה או נציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל)
תנאים למתן אישור לרצף קצבה על ידי המעסיק
(במקום פקיד השומה או נציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל)
חובת המעסיק לאשר את מקור כספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל לקצבה של העובד נכון ליום סיום עבודה
חובת המעסיק לדווח על קצבה שהעובד החל לקבל טרם פרישתו מהמעסיק ונצברה בתקופת עבודתו אצל מעסיק זה
סימולטור 161
מחשבון מס לעת עזיבת מקום עבודה או פרישה - כנסו עכשיו וגלו איך תוכלו לשלם פחות מס על כספי פיצויים וכספי פנסיה ! כולל מילוי טפסים לצורך הגשתם למס הכנסה !
טופס 161 חדש - הודעה על פרישה מעבודה - עדכון ודגשים נוספים
מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, מעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל מיום - 28/06/2023
טופס 161 - עובד זר / תושב חוץ
הנחיות רשות המסים מיום 28/06/2023
הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הנחיית רשות המסים למעסיקים מיום 24/12/2018
טופס 161ח
בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה למי שהגיע לגיל פרישה לאחר יום התחילה - 1.1.12 - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה לפי הנחיות רשות המסים בישראל מיום 18/11/2019 - סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף".
מהו פרק הזמן הרצוי שבין מועד העברת טופס 161 החדש על ידי המעסיק לעובד (לצורך מילוי חלק ב') לבין מועד השלמת חלק ג' בטופס 161 החדש על ידי המעסיק ?
המלצת רשות המסים מיום 28/06/2023
טופס 161י
בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה למי שהגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה - 1.1.12 - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה לפי הנחיות רשות המסים בישראל מיום 18/11/2019 - סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף".
החל מינואר 2020 - מסלול מקוצר לקבלת פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית - ללא ביצוע הליך קיבוע זכויות וללא הגשת טופס 161ד לפקיד השומה - בשורה לגמלאים ותיקים וחדשים או אליה וקוץ בה ?
ההנחיות בתוקף מיום 01/01/2020
מדריך פרישה מעבודה - טופס 161 החדש
קישור לאתר מס הכנסה - דף מידע של רשות המסים בישראל - פורסם ביום 19/04/2023
טופס 161מ
בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב המס מהקצבה המזכה - במסגרת הגשת דוח, בקשה להחזר מס או במסגרת אישור תיאום המס למקבלי הכנסות נוספות
מערכת פרישה מעבודה
חוזר מס הכנסה מס' 4/2006 מיום 08/11/2006
161 - טפסים
טופס 161ד
בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה
אופן הדיווח של מעסיק על כספי פיצויים שחויבו במס בשלב ההפקדה בקופה בטופס 161 בעת סיום יחסי עובד מעביד
אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161 - החל מחודש ינואר 2017
העתק פניה דחופה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15/01/2017 (כולל עדכונים שוטפים בנושא פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה - ינואר 2023)
מספר תיק ניכויים
מספר תיק ניכויים של קופת גמל, קרן פנסיה, חברת ביטוח.
טופס 161 - קטע וידאו - 1
טופס 161 - קטע וידאו - 2
טופס 161 - דוגמאות אישורים מס הכנסה
דוגמאות לאישורים שונים של מס הכנסה - פקיד השומה או נציבות מס הכנסה מחלקת קופות גמל - עזיבת מקום עבודה, פטירה של עובד, פרישה ויציאה לפנסיה ואירועים דומים.
טופס 161 של עובד מדינה - דגשים חשובים
מומלץ לקרוא בטרם ביצוע כל פעולה !
טופס 161 של עובד הוראה - דגשים לעניין הפקדות שנת שבתון
מומלץ לקרוא בטרם פניה למס הכנסה !
על מי חלה החובה או האחריות למסור אישור מס הכנסה לקופות הגמל (אישורים מאת פקיד השומה או מחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה), על המעסיק או על העובד ?
(כמובן באותם המקרים בהם אכן נדרשים אישורים ממס הכנסה ולא די במסירת טופס 161).
חובה על המעסיק למסור את טופס 161 לפקיד השומה
סעיף 11(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
מרדכי ברקן נ. טלדיין אינטרקונטיננטל בע"מ דב"ע 234-3
מעביד שאינו מוסר לעובד טופס 161 ובכך מונע מקופת הגמל לשלם לעובד פועל שלא בתום לב - יש לחייבו בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים
מיימון יוסף נ. עיריית באר שבע ואח' ע"ב 2746-02
מחדלים של מעסיק בכל הקשור להוצאת מכתב שחרור לקופת הגמל ומסירת טופס 161 לעובד גוררים חיוב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים - החובה חלה על המעביד.
לשחרר את העובד מהשבי - חובה למסור לעובד טופס 161 !
קריאה למחוקק לתקן את חוק הגנת השכר - מאמר שפורסם בכלכליסט כבר בשנת 2010 !
בקשה לאכיפת חוקי עבודה – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה של עובד
מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום 17/08/2016 - בנוגע לחובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 - ללא תנאי.
טופס הגשת תלונה או מסירת מידע למינהל הסדרה ואכיפה - במשרד הכלכלה והתעשייה
נתקלתם בקשיים לקבל מהמעסיק טופס 161 חתום על ידו ללא תנאי ובמועד כחוק ? אנו ממליצים לכם להגיש תלונה ולדווח על כך למשרד הכלכלה והתעשייה ואולי כך יחד נוביל לשינוי התנהלות המעסיקים בישראל בנושא חשוב זה ! ראו גם קישור למכתב אשר שלחנו למשרד הכלכלה והתעשייה - בקשה לאכוף את חוקי העבודה !
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017
גישה לתלושי השכר !
פתיחה וסגירת תיקי ניכויים לחברות מנהלות ולקופות גמל ואופן הטיפול בתיקים קיימים
מכתב הנחיות רשות המסים לפקידי השומה מיום 18/09/2019
תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ?
מהו המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020
מדוע לא תמיד כדאי למהר לחתום על טפסים בכלל ועל טופס 161ח בפרט
דוגמא מפורטת
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.