דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

היוון קצבה, היוון פנסיה

קו הפרדה אדום
היוון קצבה, היוון פנסיה - כללי
היוון קצבה - פטור ממס על היוון פנסיה
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
היוון קצבה מוכרת
לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
פריסת מס - היוון קצבה (היוון פנסיה)
סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה
היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס
סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה
הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת - החלטת מיסוי בהסכם
החלטת מיסוי: 6849/15 - פורסמה ביום 05/05/2015.
היוון קצבה מוכרת – תנאים להיוון קצבה מוכרת ללא צורך באישור פקיד שומה
מבוסס על החלטת מיסוי בהסכם 6849/15 שפורסמה ביום 05/05/2015 - הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת.
היוון קצבה מוכרת - ניכוי מס במקור
סעיף 6(י) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993 - ניכוי מס במקרים מיוחדים
היוון קצבה - פטור ממס על היוון פנסיה או כספי תגמולים ופיצויים מסוג קצבה
דוגמא חישובית לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בכפוף לעמידה בכל התנאים לביצוע היוון קצבה (גיל זכאות, קצבה מינימלית, יחס נדרש בין פיצויים לבין תגמולים בקופה ועוד.)
היוון קצבה - פטור ממס על היוון פנסיה - דוגמא
דוגמא לשנת 2012 לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה
היוון פנסיה תקציבית
מקדם היוון קצבה - פנסיה תקציבית
ראה פירוט בתקנות ההיוון
היוון קצבה מקרן פנסיה ותיקה שבהסדר
מקדם היוון קצבה - קרן פנסיה ותיקה שבהסדר
היוון קצבה (פנסיה) של פורש צה"ל, שירותי הביטחון, משמר הגבול, שוטר או סוהר
הוראות מעבר לפי תיקון 190 לפקודה
מענק שנים עודפות עצמאי - לעניין כללי המיסוי - האם מדובר במענק שנים עודפות או בהחזר דמי גמולים חלק התגמולים ?
כללי מיסוי החלים על מענק פרישה או כללי מיסוי החלים על היוון קצבה ?
היוון פנסיה של פורש צה"ל
מהו שיעור ההיוון המקסימלי ומהי תקופת ההיוון המקסימלית ? מהו החלק הפטור ממס בהיוון הפנסיה ?
פרשת מצה"ל ועשית היוון פנסיה לכל החיים ? האם ומתי תיפסק ההפחתה החודשית מהפנסיה שלך בגין ההיוון שביצעת ?
דוגמא למכתב (אישור) מצה"ל על היוון שבוצע במועד הפרישה
פרשת מצה"ל בעבר הרחוק והגעת כעת לגיל פרישה כחוק ? מעוניין לבצע קיבוע זכויות ? (הגשת טופס 161ד, קבלת פטור על פנסיה חודשית) ראה דוגמאות למסמכים שיש לבקש מצה"ל.
תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970
ראו כללים חדשים החל משנת 2012 לגבי הפסקת הניכוי החודשי מהפנסיה בגין היוון שבוצע
תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ט-1998
תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ז-1997
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד- 2004 סעיף 71
היוון פנסיה פטור ממס בעת פרישה לפורשי כוחות הבטחון (לרבות צה"ל, שירותי הביטחון, משטרה, משמר הגבול, שירות בתי הסוהר) - הוראות מעבר
היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016
עדכון בדבר מדיניות חדשה של רשות המסים המחמירה עם הפורשים בנושא היוון מרכיב של פיצויים.
עמדת רשות המסים, מדיניות ונהלים בנושא היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים
מכתב שהועבר לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 31/07/2016.
"צוות" אגודת גימלאי שירות הקבע בצה"ל, אל"מ (מיל') ברוך לוי, תא"ל (מיל') צבי שור, אל"מ (מיל') משה עמיר, סא"ל (מיל') נרי גת נגד שר האוצר, שר הבטחון
בג"ץ 4157/98 - "צוות" אגודת גימלאי שירות הקבע בצה"ל, אל"מ (מיל') ברוך לוי, תא"ל (מיל') צבי שור, אל"מ (מיל') משה עמיר, סא"ל (מיל') נרי גת נגד שר האוצר, שר הבטחון - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 04/02/2004 - עתירה שתכליתה שינוי תנאיהם של הסכמי היוון החלים על גימלאי צה"ל שפרשו מן השירות לפני שנת 1997 ואשר היוונו חלק מקיצבתם החודשית - העתירה נדחתה.
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.