דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הטבות מס לגמלאים

קו הפרדה אדום

 

מס הכנסה על סכומים על פי הסכם עזבון בחיים
סעיף 9(23) לפקודת מס הכנסה
פטור על הכנסות מדמי שכירות שקיבל קשיש
סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה
פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים
סעיף 9ד לפקודת מס הכנסה
נקודת זיכוי נוספת ליחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א) או (א1) לפקודת מס הכנסה
סעיף 37 לפקודת מס הכנסה, סעיף 38 לפקודת מס הכנסה, סעיף 39 לפקודת מס הכנסה, סעיף 66(ג)(2) לפקודת מס הכנסה.
שיעור המס לגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60
סעיף 121 לפקודת מס הכנסה
ניכוי מריבית - בשל הכנסות נמוכות או בשל גיל
סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה
פטור לריבית מוטבת
סעיף 125ה לפקודת מס הכנסה
שומת הכנסתו של נפטר
סעיף 120 לפקודת מס הכנסה
מס על הכנסה לאחר פטירה
סעיף 125א לפקודת מס הכנסה
פטור מהגשת דוח שנתי מקוון ליחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה
הקלות במס הכנסה לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות
ראו חוברת הסברה של רשות המסים (מס הכנסה).
עדכון לגמלאים ילידי שנת 1948 - הטבות מס לגמלאים
הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי ובינוי
חוזר מיסוי מקרקעין (מס הכנסה) מס' 01-2021 - מיום 09/02/2021
פטור ממס להכנסה מדמי שכירות מסוימים (סעיף 9ד לפקודה)
חוזר מס הכנסה מס' 6/2004 מיום 18/04/2004
אליהו וטובה ברלינסקי נגד פקיד השומה ירושלים
ע"א 311/75 - אליהו וטובה ברלינסקי נגד פקיד השומה ירושלים - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 26/08/1975 בנושא: הגדרת המונח "הכנסה" לעניין סעיף 38 לפקודה כ"הכנסה חייבת".
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.