דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חובת דיווח למס הכנסה

קו הפרדה אדום

פניה דיגיטלית (מקוונת) למס הכנסה (מערכת פניות הציבור - רשות המסים בישראל)
קישור לאתר רשות המסים בישראל - פניה מקוונת לפקיד השומה - ניתן לצרף מסמכים לפניה
הגשת דוח שנתי - מס הכנסה - לשנת המס 2023
מי צריך להגיש את דוח למס הכנסה ? מהו המועד להגשת הדוח ? אלו מסמכים יש לאסוף ולצרף לדוח השנתי ?
באילו מצבים גם לאחר הפרישה מהעבודה והיציאה לפנסיה חייבים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ?
חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה
הגשת דוח שנתי למס הכנסה – כמה כסף אפשר להפסיד כאשר עושים זאת בשיטת "עשה זאת בעצמך" – הסבר ודוגמאות!
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה
מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022 והמענה לו.
פורשים ויוצאים לפנסיה ? מחליפים מקום עבודה באמצע החיים ? בידקו האם אתם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה !
החזר מס - באילו מצבים ייתכן החזר מס לפורשים בעת היציאה לפנסיה, במהלך תקופת הפנסיה או במעבר בין עבודות
החזרי מס - דוגמאות
מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה ?
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010
מדריך להגשת דוח שנתי למס הכנסה
עיצום כספי (קנס) בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון למס הכנסה במועד
ראו דוגמאות אמיתיות של פורשים אשר הוטלו עליהם קנסות כבדים ומיותרים (עיצום כספי בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון במועד כחוק) - חבל על כל שקל - ביצעתם פריסת מס ? הקפידו להגיש את הדוח במועד !!!
שליחת מכתבים לתיקון דוחות שנתיים על ידי היחידה הארצית לשומה בהתכתבות
הודעת רשות המסים מיום 27/11/2022
חובת דיווח למס הכנסה ליוצאים לרילוקיישן
גילוי מרצון
יש לכם כספים בחו"ל ולעת זיקנה אתם רוצים להביא אותם הביתה ? זה הזמן לעשות זאת !
נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה
פורסם ביום 12/12/2017.
נוהל גילוי מרצון - הנחיות לפעולה
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 05/2018 מיום 13/02/2018.
ביצוע שינוי בן זוג רשום ביוזמת פקיד השומה (קביעת בן זוג רשום שלא במסגרת פתיחת תיק)
מכתב הנחיות של רשות המסים לפקידי השומה מיום - 13/02/2023
הודעה על הפסקת פעילות - סיווג תיק מס הכנסה לבלתי פעיל
קיבלת מכתב ממס הכנסה המודיע לך כי התיק שלך במס הכנסה נסגר ? אין זה אומר בהכרח שלא חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה !
הכרה בקבלה בגין תרומה - מסמך ממוחשב
רענון הנחיות רשות המסים מיום 29/03/2018.
טופס 106
הסברים
דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה
טופס 5329
פתיחת תיק מס הכנסה
הגשת בקשה להחזר מס באופן מקוון - תיק 91
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 13/2021 רשות המסים - מיום 27 ביולי 2021.
הודעת שגיאה טועה ומטעה המתקבלת בכל סיום תהליך פתיחת תיק להחזר מס – באופן מקוון
העתק מכתב אשר נשלח ביום 13/05/2022 למר שלמה אוחיון – סמנכ"ל בכיר – חטיבת שירות לקוחות - רשות המסים בישראל - בצירוף דוגמאות
בקשה להחזר מס - הגשת דו"ח מקוצר להחזר מס
קישור לאתר רשות המסים בישראל - לגבי חלק משנות המס ניתן להגיש את הדוח המקוצר להחזר המס באופן מקוון מלא כולל צירוף כל המסמכים.
עדכון פרטי חשבון בנק במס הכנסה - לקבלת החזר מס המגיע לך
עדכון רשות המסים מיום 01/12/2021
דוגמאות לאישורי פקיד שומה המחייבים קבלת אישור ניכוי מס במקור מהקופות הרלבנטיות במקרה של הגשת דוח שנתי למס הכנסה
כולל דוגמאות לאישור ניכוי מס במקור המתקבל מקופות הגמל, מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה
פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד
טופס 5329ב - "דיווח מקוצר" על הכנסות מסויימות בחו"ל
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2021
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2022 רשות המסים - מיום 6 במרץ 2022
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2023
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2024 רשות המסים - מיום 24 במרץ 2024
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023 רשות המסים - מיום 12 במרץ 2023
דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל
חוזר מס הכנסה מס' 23/2004 - רשות המסים - מיום 20/08/2004
מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין
חוברת דיגיטלית - רשות המסים
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2020
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2021 רשות המסים - מיום 15 במרץ 2021.
הודעה על הפסקת פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 8/2019 רשות המסים - מיום 14 במאי 2019.
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 רשות המסים (מובא כאן לעניין הנושאים הבאים: פריסה).
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2017
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 09/2018 רשות המסים - מיום 27 במאי 2018. (מובא כאן לעניין הנושאים הבאים: חובת דיווח לשוהים בחו"ל, חוק פנסיה לעצמאים, הוספת 0.5% זיכוי קופות גמל, שינוי הטבת מס הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי)
פתיחת תיק עיזבון במשרד השומה
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2019 מיום 01/12/2019 כולל טפסים רלבנטיים
קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2019 והטיפול במשרדים
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 04/2020 רשות המסים - מיום 28/04/2020.
שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 רשות המסים - מיום 30 במרץ 2017. (מובא כאן לעניין הנושאים הבאים: פריסת פיצויים - רענון הנחייה, הרחבת דיווח לשוהים בחו"ל)
גביית מס ביתר משכירים - החזר מיסים ששולמו ביתר
ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021
חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה
טבלה מרוכזת - כל סוגי הפריסות
אי השבת מס ביתר לאחר חלוף שש שנים - סעיף 160 לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 06/2002 מיום 28/04/2002
samart rachakham ופידון ג'קרי נגד מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל
ת"צ - 17154-04-18 - samart rachakham ופידון ג'קרי נגד מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים מיום 15/11/2020 - מובא כאן לעניין הדיון בשאלות הבאות: האם יאשר בית המשפט תביעה כתביעה ייצוגית כאשר בפועל אין "תובע ייצוגי" ולמבקשים אין עילת תביעה אישית ? האם קיימת זכות לפנות לבית המשפט בבקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד מס הכנסה מבלי שהוגשה לפני כן בקשה להחזר מס באמצעות דו"ח לפי סעיף 160 לפקודה ?
צדק פיננסי (ע"ר) נגד מדינת ישראל - רשות המסים
ת"צ 15249-11-19 - צדק פיננסי (ע"ר) נגד מדינת ישראל - רשות המסים - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים מיום 13/03/2021 - מובא כאן לעניין הדיון בשאלות הבאות: האם ומתי ארגון רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית במקום תובע מייצג ? האם נכון לדרוש מרשות המסים לבצע חישוב מס באופן יזום על ידה לצורך ביצוע החזרי מס שנגבה ביתר מנישומים מבלי שהוגשה לפני כן על ידי הנישומים בקשה להחזר מס באמצעות דו"ח לפי סעיף 160 לפקודה ?
נציבות מס הכנסה ומס רכוש - משרד האוצר, מדינת ישראל נגד דניאל שחר, אורי לבקוביץ נגד נציבות מס הכנסה ומס רכוש - מדינת ישראל, משרד האוצר, אהרון אולשנסקי נגד פ"ש תל-אביב 5, פ"ש חדרה נגד יהושע חלפון
ע"א 3602/97, ע"א 5142/97, ע"א 5986/97, ע"א 2738/98 - נציבות מס הכנסה ומס רכוש - משרד האוצר, מדינת ישראל נגד דניאל שחר, אורי לבקוביץ נגד נציבות מס הכנסה ומס רכוש - מדינת ישראל, משרד האוצר, אהרון אולשנסקי נגד פ"ש תל-אביב 5, פ"ש חדרה נגד יהושע חלפון - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 26/12/2001 - מובא כאן לעניין הדיון בשאלה כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס ששולם ביתר ? מה הדין במקרה שעילת ההחזר היא פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה ?
גד אחימן, ורדה אחימן, שמואל אחימן נגד מדינת ישראל - נציבות מס הכנסה
רע"א 7975/06 - גד אחימן, ורדה אחימן, שמואל אחימן נגד מדינת ישראל - נציבות מס הכנסה - פסק דין של בית המשפט העליון - מיום 19/12/2006 - מובא כאן לעניין הדיון בשאלות: כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס ששולם ביתר ? האם ניתן לקבל החזר מס ששולם ביתר מבלי שהוגשה על ידי הנישום בקשה להחזר מס באמצעות דו"ח לפי סעיף 160 לפקודה ? מה הדין במקרה שעילת ההחזר היא פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה ?
צפי פלג, יואב גרינשטיין, אביב גרינשטיין נגד פקיד שומה גוש דן, פקיד שומה תל אביב 5
ה"פ 33385-07-11 - צפי פלג, יואב גרינשטיין, אביב גרינשטיין נגד פקיד שומה גוש דן, פקיד שומה תל אביב 5 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו - מיום 05/05/2013 בנושאים: תיקון דוח והתיישנות שומה
לכמה שנים אחורה אפשר להגיש בקשה להחזר מס ?
הוראות סעיף 160 לפקודת מס הכנסה
הארכת תקופת התיישנות שומה
חוזר מס הכנסה מס' 3/2009 – רשות המסים - מיום 11/11/2009
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.