דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חובת דיווח למס הכנסה

קו הפרדה אדום

פניה דיגיטלית (מקוונת) למס הכנסה (מערכת פניות הציבור - רשות המסים בישראל)
קישור לאתר רשות המסים בישראל - פניה מקוונת לפקיד השומה - ניתן לצרף מסמכים לפניה
הגשת דוח שנתי - מס הכנסה - לשנת המס 2021
מי צריך להגיש את דוח למס הכנסה ? מהו המועד להגשת הדוח ? אלו מסמכים יש לאסוף ולצרף לדוח השנתי ?
באילו מצבים גם לאחר הפרישה מהעבודה והיציאה לפנסיה חייבים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ?
חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה
הגשת דוח שנתי למס הכנסה – כמה כסף אפשר להפסיד כאשר עושים זאת בשיטת "עשה זאת בעצמך" – הסבר ודוגמאות!
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה
מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022 והמענה לו.
פורשים ויוצאים לפנסיה ? מחליפים מקום עבודה באמצע החיים ? בידקו האם אתם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה !
החזר מס - באילו מצבים ייתכן החזר מס לפורשים בעת היציאה לפנסיה, במהלך תקופת הפנסיה או במעבר בין עבודות
החזרי מס - דוגמאות
מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה ?
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010
מדריך להגשת דוח שנתי למס הכנסה
עיצום כספי (קנס) בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון למס הכנסה במועד
ראו דוגמאות אמיתיות של פורשים אשר הוטלו עליהם קנסות כבדים ומיותרים (עיצום כספי בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון במועד כחוק) - חבל על כל שקל - ביצעתם פריסת מס ? הקפידו להגיש את הדוח במועד !!!
אי השבת מס ביתר לאחר חלוף שש שנים - סעיף 160 לפקודה
חוזר מס הכנסה מס' 06/2002 מיום 28/04/2022
חובת דיווח למס הכנסה ליוצאים לרילוקיישן
גילוי מרצון
יש לכם כספים בחו"ל ולעת זיקנה אתם רוצים להביא אותם הביתה ? זה הזמן לעשות זאת !
נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה
פורסם ביום 12/12/2017.
נוהל גילוי מרצון - הנחיות לפעולה
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 05/2018 מיום 13/02/2018.
הודעה על הפסקת פעילות - סיווג תיק מס הכנסה לבלתי פעיל
קיבלת מכתב ממס הכנסה המודיע לך כי התיק שלך במס הכנסה נסגר ? אין זה אומר בהכרח שלא חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה !
הכרה בקבלה בגין תרומה - מסמך ממוחשב
רענון הנחיות רשות המסים מיום 29/03/2018.
טופס 106
הסברים
דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה
טופס 5329
פתיחת תיק מס הכנסה
הגשת בקשה להחזר מס באופן מקוון - תיק 91
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 13/2021 רשות המסים - מיום 27 ביולי 2021.
הודעת שגיאה טועה ומטעה המתקבלת בכל סיום תהליך פתיחת תיק להחזר מס – באופן מקוון
העתק מכתב אשר נשלח ביום 13/05/2022 למר שלמה אוחיון – סמנכ"ל בכיר – חטיבת שירות לקוחות - רשות המסים בישראל - בצירוף דוגמאות
בקשה להחזר מס - הגשת דו"ח מקוצר להחזר מס
קישור לאתר רשות המסים בישראל - לגבי חלק משנות המס ניתן להגיש את הדוח המקוצר להחזר המס באופן מקוון מלא כולל צירוף כל המסמכים.
עדכון פרטי חשבון בנק במס הכנסה - לקבלת החזר מס המגיע לך
עדכון רשות המסים מיום 01/12/2021
דוגמאות לאישורי פקיד שומה המחייבים קבלת אישור ניכוי מס במקור מהקופות הרלבנטיות במקרה של הגשת דוח שנתי למס הכנסה
כולל דוגמאות לאישור ניכוי מס במקור המתקבל מקופות הגמל, מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה
פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד
טופס 5329ב - "דיווח מקוצר" על הכנסות מסויימות בחו"ל
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2021
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2022 רשות המסים - מיום 6 במרץ 2022
דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל
חוזר מס הכנסה מס' 23/2004 - רשות המסים - מיום 20/08/2004
מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין
חוברת דיגיטלית - רשות המסים
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2020
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2021 רשות המסים - מיום 15 במרץ 2021.
הודעה על הפסקת פעילות בתיקי מס הכנסה וניכויים
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 8/2019 רשות המסים - מיום 14 במאי 2019.
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 רשות המסים (מובא כאן לעניין הנושאים הבאים: פריסה).
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2017
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 09/2018 רשות המסים - מיום 27 במאי 2018. (מובא כאן לעניין הנושאים הבאים: חובת דיווח לשוהים בחו"ל, חוק פנסיה לעצמאים, הוספת 0.5% זיכוי קופות גמל, שינוי הטבת מס הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי)
פתיחת תיק עיזבון במשרד השומה
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2019 מיום 01/12/2019 כולל טפסים רלבנטיים
קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2019 והטיפול במשרדים
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 04/2020 רשות המסים - מיום 28/04/2020.
שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 רשות המסים - מיום 30 במרץ 2017. (מובא כאן לעניין הנושאים הבאים: פריסת פיצויים - רענון הנחייה, הרחבת דיווח לשוהים בחו"ל)
גביית מס ביתר משכירים - החזר מיסים ששולמו ביתר
ציטוטים נבחרים מתוך דוח מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 72א – חלק שני | התשפ"ב 2021 - מיצוי הטבות המס ברשות המיסים - מעקב מורחב - פורסם ביום 19/10/2021
חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה
טבלה מרוכזת - כל סוגי הפריסות
לכמה שנים אחורה אפשר להגיש בקשה להחזר מס ?
הוראות סעיף 160 לפקודת מס הכנסה
הארכת תקופת התיישנות שומה
חוזר מס הכנסה מס' 3/2009 – רשות המסים - מיום 11/11/2009
אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 3/2018 מיום 08/01/2018.
רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה
הודעה על פתיחת תיק במס הכנסה
דוגמא להודעה על פתיחת תיק במס הכנסה בעקבות ביצוע פריסה של כספי פיצויים ומענקי פרישה חייבים במס ביום הפרישה מהעבודה
תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), תשס"ד-2004
תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), תשמ"ב-1982
סמכות פקיד השומה לתקן דוחות שנתיים שהוגשו למס הכנסה
הוראות סעיף 147 לפקודת מס הכנסה
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.