דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אישור מס - דיווח שנתי - פוליסת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל

     
מרוב עצים לא רואים את היער
מאת: אמיר גבאי, רו"ח *
 
כמדיי שנה, במהלך החודשים מרץ- אפריל מגיעים לביתנו אישורי המס והדיווחים השנתיים מחברות הביטוח, הבנקים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
משנה לשנה רמת הפירוט והשקיפות של המידע עולה אך בכל שנה נערמים על שולחננו יותר ויותר ניירות ומסמכים וככל שנמסרים לנו יותר נתונים כך גם הבלבול מתגבר.
 
חברות הביטוח מחויבות על פי התקנות לשלוח למבוטחיהן, אחת לשנה, דין וחשבון לשנה שנסתיימה. חוזר ביטוח מס' 2000/10 שפורסם ב- 5 במאי 2005  הדן בדיווח השנתי למבוטחים בביטוח חיים, מחייב את חברות הביטוח להציג למבוטחים את המידע הנדרש והמהותי לצורך גילוי נאות במסגרת מתכונת דיווח מחייבת ואחידה. חוזר פנסיה מס' 2004/9 שפורסם ב- 19 באוקטובר 2004 וענינו הוראות לניהול קרן פנסיה חדשה קבע מתכונת דיווח שנתית אחידה למבוטחי קרנות הפנסיה שנועדה לשפר את רמת השקיפות בדיווח למבוטחי הקרן ותאפשר להם לעקוב אחר היתרה הצבורה בקרן ולהשוות בין קרנות הפנסיה השונות ואפיקי חיסכון חלופיים. חוזר גמל מס' 2004/9 שפורסם ב- 27 בספטמבר 2004 הדן בדיווח השנתי לעמיתים בקופות הגמל, גם הוא קובע אופן דיווח אחיד לכל הקופות. מתכונת הדיווח נועדה לשפר את רמת השקיפות בדיווח לעמיתים ולאפשר להם להשתמש בדוח הן ככלי מעקב ובקרה על כספם והן ככלי השוואה נוח בין הקופות השונות ובינם לבין אפיקי חיסכון חלופיים.
 
אם כך, למה כדאי לשים לב ?
    
דיווח מחברות הביטוח
    
עיסוק ומקצוע
      
בדיווח השנתי למבוטח מופיעים העיסוק והמקצוע כפי שרשום בחברת הביטוח. העיסוק והמקצוע של המבוטח המוגדרים בפוליסת הביטוח מהווים פרמטר מהותי לקביעת הפרמיה לביטוח, הדבר נכון בעיקר לגבי כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ונכות. לפיכך במידה וחל שינוי בעיסוק המבוטח במהלך התקופה מאז הצטרפותו לביטוח לראשונה, יש לדווח זאת לחברת הביטוח, שכן ניתן להפחית את הפרמיה במקרה של הפחתת הסיכון הכרוך בעיסוק המבוטח, לדוגמא הסבה מקצועית של חשמלאי שנהג לעבוד בעצמו לבוא במגע  עם מתח גבוה למנהל בחברה שאינו בא במגע עם מתח גבוה ואינו עובד בעצמו למעט עבודות משרדיות או שיווקיות. לחילופין, במידה והמבוטח לא הודיע לחברת הביטוח על החמרת הסיכון הכרוך בעיסוקו הוא צפוי לקבל פיצוי מופחת במקרה של תביעה.
 
המוטבים למקרה מוות
 
בדיווח השנתי למבוטח מופיע המועד האחרון בו נקבעו המוטבים למקרה מוות.
במהלך השנים חלים שינויים במצב המשפחתי של המבוטח, מרווק לנשוי, נולדים ילדים, וחלקנו גם מתגרשים. שינויים אלו פעמים רבות מצריכים עדכון המוטבים הרשומים בפוליסה והכל לפי בחירתו של המבוטח. מומלץ לעדכן!
 
הכיסויים הביטוחיים
 
במהלך העשור האחרון חלו שינויים מרחיקי לכת הן בתעריפי הביטוח למקרה מוות ונכות, אובדן כושר עבודה וגילוי מחלה קשה והן באיכות הכיסוי הביטוחי וברוחב הכיסוי, זאת הזדמנות לסקור את הכיסויים הביטוחיים ולברר האם ניתן לשפר אותם. יש לבחון ביצוע כל שינוי בפוליסה בכפוף לגילו ולמצבו הבריאותי של המבוטח. בנוסף לכך, במידה וחלה עליה משמעותית במהלך השנה בשכר החודשי במידה ומדובר בעובד שכיר ו/או עליה משמעותית בהכנסה השנתית במידה ומדובר בבעל עסק עצמאי, מומלץ לוודא כי הכיסוי לאובדן כושר עבודה עודכן גם הוא באותו השיעור ובאותה ההזדמנות לסקור את כלל האישורים מחברות הביטוח השונות ולבדוק האם קיימות "כפילויות" בביטוח. גם שינויים במצב האישי עשויים להביא לשינויים בסדר העדיפויות ולביצוע שינוי בכיסויים הביטוחיים כגון הגדלת הכיסוי למקרה מוות או הפחתתו, הוספת כיסוי לבן הזוג או ביטולו.
 
אחוז החיסכון בפוליסה
 
נתון חשוב מהן כמוהו, גם לגביו חלו שינויים מהותיים בעשור האחרון וכיום במקרים רבים ניתן לשפר אותו באמצעות פניה פשוטה בכתב לחברת הביטוח. יש לשים לב להקטנת הכיסוי למקרה מוות הכרוכה בשינוי אחוז החיסכון בפוליסה.
                            
פירוט ההפקדות
 
באמצעות הדיווח השנתי ניתן לבצע בקרה על התשלומים החודשיים לפוליסות הביטוח, בייחוד אם מדובר במבוטח שכיר אשר מעבידו מעביר עבורו את התשלומים לחברת הביטוח. באמצעות הדיווח השנתי ניתן לוודא כי התשלומים בוצעו במועדם (חודש בחודשו) ובמלואם, ומהו השכר המבוטח. ביצוע תשלום באופן סדיר של הפרמיה מבטיח כי הפוליסה תזוכה בשיעור התשואה המגיע למבוטח על הכספים שצבר בפוליסה, וזאת בהתאם לתוצאות ההשקעות של החברה.
         
מעמד המיסוי של הפוליסה
               
למעמד המיסויי של הפוליסה משמעות בלתי מבוטלת, מאז ומתמיד תשלומים לפוליסת ביטוח חיים הקנו לבעל הפוליסה הטבות מס בשיעור כזה או אחר אך בעידן של רפורמות החלות בתחום המס חדשות לבקרים יש לבדוק את מעמד הפוליסה, בעבר התשלום למרכיב החיסכון בפוליסה היה מקנה זיכוי ממס גם כאשר הפוליסה לא הייתה כפופה לתקנות קופות גמל, לא עוד. האם הפוליסה לקצבה ? האם הפוליסה הונית ? האם הפוליסה "רגילה" או כפופה לתקנות קופות גמל ?  מה הם התנאים ומה הם המועדים לפדיון הפוליסה ? האם הריבית והרווחים חייבים במס או שמא הם פטורים ממס ?
תיקון 3 לחוק קופות הגמל, הנוגע להפקדות לקופות גמל ותשלומים לפוליסות ביטוח חיים במעמד עצמאי קובע רובד ראשון מינימלי לקצבה ותנאים מסוימים אשר רק עמידה בהם מקנה לבעל הפוליסה הטבות מס, בעל פוליסה / מבוטח שלא חתם על נספח קצבה במהלך שנת המס 2006 יווכח כי חלק לא מבוטל מהתשלומים למרכיב החיסכון בפוליסה אינם מקנים לו הטבות מס החל משנת 2006. תיקון 153 לפקודת מס הכנסה בין היתר ביטל את האפשרות ליהנות מהטבות מס בגין הפקדות עבור הילדים ושינה באופן מהותי את כללי המיסוי הפנסיוני.
         
דמי ניהול
         
בשנת 2004 חלה רפורמה בכל הקשור לדמי הניהול בפוליסות ביטוח חיים, בכל הפוליסות שהופקו לאחר ינואר 2004 ניתן לעבור בין מסלולי החיוב השונים ומומלץ לבחון מחדש האם המסלול הנוכחי של דמי הניהול הוא המתאים ביותר למבוטח ו/או לבעל הפוליסה.
         
מסלול השקעה
                
בשנת 2004 חלה רפורמה בכל הקשור לאופן ההשקעה של הכספים בפוליסות ביטוח חיים, בכל הפוליסות שהופקו לאחר ינואר 2004 ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים ומומלץ לבחון מחדש האם המסלול הנוכחי של ההשקעה הוא המתאים ביותר לצרכי המבוטח ו/או בעל הפוליסה.
        
תשואה
          
התשואה, בין היתר, מספקת מדד להשוואה בין חברות הביטוח ובין אפיקי החיסכון השונים בכללותם בהם יכול לבחור המבוטח.
       
ערכי הפדיון, החיסכון המצטבר והקצבה הצפויה
               
במסגרת הדיווח השנתי מוצגים ביתר פירוט ערכי הפדיון והחיסכון המצטבר, החלוקה בין תגמולים לפיצויים, הקצבה הצפויה, תום תקופת הביטוח ופרטים רלבנטיים נוספים.
במסגרת הדיווח השנתי של חברות הביטוח מוצגים נתונים חשובים נוספים לרבות נתונים בדבר הרכב הנכסים אשר במסגרת מאמר זה לא הובאה התייחסות לגביהם.
         
דיווח מקרן פנסיה
        
סוג הקרן
              
בדיווח השנתי ניתן לראות האם מדובר בקרן פנסיה ותיקה או בקרן פנסיה חדשה, על כל המשתמע מכך. האם מדובר בפנסיית יסוד, בפנסיה כללית או בפנסיה מקיפה.
לכך יש משמעות לגבי הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ומוות, גובה הטבות המס והזכויות הנוספות להן זכאי העמית מקרן הפנסיה.
        
וותק
           
בדיווח השנתי ניתן לראות את מועד ההצטרפות לראשונה לקרן הפנסיה ומספר חודשי הביטוח בקרן, בקרן פנסיה ותיקה על בסיס נתון זה מחושבת הפנסיה החודשית והזכויות הנוספות להן זכאי העמית. במידה וצבר העמית מעל 35 שנות וותק בקרן הפנסיה והגיע לשיעור הקצבה המקסימלי דהיינו 70%, ניתן לשקול הפסקת התשלום לקרן הפנסיה ומעבר לאפיק חיסכון פנסיוני חלופי, והכל בכפוף לבדיקה אישית וקבלת ייעוץ מקצועי.
           
השכר המבוטח
             
בדיווח השנתי ניתן לראות את השכר המבוטח בקרן הפנסיה, בקרן פנסיה ותיקה גם על בסיס נתון זה מחושבת הפנסיה החודשית והזכויות הנוספות להן זכאי העמית. לתשלומים לקרן פנסיה ותיקה או מקיפה חדשה יש תקרה ובמידה ומשולמים סכומים מעבר לתקרה ניתן להסיט את יתרת התשלומים לאפיק חיסכון פנסיוני חלופי, והכל בכפוף לבדיקה אישית וקבלת ייעוץ מקצועי.
             
אומדן הקצבה
          
במסגרת הדיווח השנתי ניתן פירוט לגבי סוג ואומדן הקצבאות להן זכאים העמית ומשפחתו במקרה של מוות ונכות ולעת זקנה.
            
מסלול הביטוח
                 
בקרנות הפנסיה החדשות ניתן לבחור בין מסלולי ביטוח שונים. מסלול פנסיה מקיפה – מסלול ברירת המחדל  (זקנה, נכות, שאירים). מסלול מוטה ביטוח – העדפה של כיסוי למקרה מוות ו/או כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או נכות על חשבון קצבת זקנה. מסלול מוטה חסכון – העדפה של חיסכון מוגבר לקצבת זקנה על חשבון כיסוי למקרה מוות ו/או כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או נכות, כל המסלולים לגילאים 60 - 67, גברים ונשים ובכל המסלולים ניתן לוותר על הכיסוי הביטוחי למקרה מוות (לגרושים, רווקים, ואלמנים). בפועל המעבר בין המסלולים נפתח בסוף 2005.
כיום כל עמית יכול לבחור עבורו את המסלול המתאים לו ביותר.
 
מסלול השקעה
                  
בקרנות הפנסיה החדשות ניתן לבחור בין מסלולי השקעה שונים , אפיק השקעה כללי – ברירת המחדל, אפיקי השקעה ללא מניות – אפיקי השקעה סולידיים, אפיקי השקעה מוטים מניות – הגדלת החשיפה לשינויים בשוק ההון, על כל המשתמע מכך, אפיקי השקעה ייחודיים אחרים – שילוב בין אפיקי ההשקעה השונים. בפועל, האפשרות למעבר בין מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה השונות נפתחה ב- 2005 וב - 2006. כיום כל עמית יכול לבחור עבורו את המסלול המתאים לו ביותר.
                 
מעבר בין קרנות הפנסיה
                
במהלך שנת 2004 נמכרו קרנות פנסיה חדשות לחברות ביטוח ולגופים פרטיים ויש
"מישהו חדש" שמנהל את הכסף שלך, בנוסף לכך מאז ועד היום הוקמו קרנות פנסיה חדשות נוספות. אתה יכול לעבור!
החל מ- 1/11/2005 כל מבוטח עצמאי ו/או שכיר יכול לעבור מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת ללא מגבלה של זמן או וותק מינימאלי בכפוף לתנאים הבאים :
המבוטח אינו מקבל פנסיית זקנה מהקרן המעבירה.
המבוטח אינו מקבל או זכאי לקבל פנסיית נכות מהקרן המעבירה.
לא הוטל צו עיקול על כספי המבוטח בקרן הפנסיה המעבירה.
במקרה של שכיר- המעביד הנוכחי של המבוטח העובר הצהיר כי אין לו חוב לקרן המעבירה בשל המבוטח.
 
 
במסגרת הדיווח השנתי של קרנות הפנסיה מוצגים נתונים חשובים נוספים לרבות נתונים בדבר התשואה השנתית, דמי הניהול שנגבו, עלויות הביטוח, הרכב הנכסים והחיסכון המצטבר אשר במסגרת מאמר זה לא הובאה התייחסות לגביהם וכן הערות שניתנו במסגרת הדיווח השנתי של חברות הביטוח עשויות להיות רלבנטיות גם לגבי הדיווח השנתי של קרנות הפנסיה תחת שינויים כאלו ואחרים.
             
דיווח מקופת גמל
            
מעמד העמית
                     
מעמד העמית בקופה, שכיר או עצמאי עד לינואר 2005 ולינואר 2006 אשר במועדים אלו חלו שינויים בפקודת מס הכנסה ובתקנות המס בין היתר יצר הבחנה ברורה לגבי המועדים בהם הכספים יהיו נזילים וניתנים למשיכה ללא ניכוי מס, בידי עמית שכיר ובידי עמית עצמאי. לדוגמא, עמית שכיר יכול היה למשוך את הכספים גם לאחר 6 חודשי אבטלה רצופים בעוד שעמית עצמאי נאלץ להמתין במשך 15 שנים למשיכה פטורה ממס. כיום הן לגבי הפקדות חדשות של עמית שכיר והן לגבי הפקדות חדשות של עמית עצמאי, (לאחר ינואר 2005 לשכיר ולאחר ינואר 2006 לעצמא) כעיקרון הדין זהה וניתן למשוך כספים בפטור ממס מקופת גמל רק בהגיע העמית לגיל 60.
 
מועד הזכאות למשיכת הכספים
 
בהמשך לאמור לגבי מעמד העמית, בדוח השנתי ניתן לראות את מועד הזכאות למשיכת הכספים בפטור ממס. יש להבחין בין כספים שהופקדו עד לינואר 2005 לבין כספים שהופקדו לאחר ינואר 2005, (לגבי קופות במעמד שכיר) יש להבחין בין כספים שהופקדו עד לינואר 2006 לבין כספים שהופקדו לאחר ינואר 2006, (לגבי קופות במעמד עצמאי), לרבות הרווחים שמקורם באותן הפקדות. כללי המשיכה שונים לגבי כל אחת מהתקופות המצוינות לעיל.
 
שם הקופה ומספר הקופה
       
באמצעות שם הקופה ומספר הקופה המופיעים בדוח השנתי ניתן להיכנס לאתר גמל נט של משרד האוצר ולקבל נתונים נוספים עדכניים בכל הקשור לסך הנכסים בקופה, התשואה החודשית והשנתית, מבנה הנכסים ורמת הסיכון ולערוך השוואות לקופות אחרות ולתקופות שונות.
 
מעבר בין קופות גמל
                   
במהלך שנת 2006 נמכרו קופות הגמל לחברות ביטוח ולגופים פרטיים ויש
"מישהו חדש" שמנהל את הכסף שלך, בנוסף לכך במהלך השנים האחרונות הוקמו קופות גמל חדשות נוספות. אתה יכול לעבור!
כל עמית עצמאי ו/או שכיר יכול לעבור מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת ללא מגבלה של זמן או וותק מינימאלי. יתרה מזאת, בסוף שנת 2005 בעקבות ועדת בכר חוקק חוק קופות הגמל בו נקבע כי "עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל ......רשאי לבחור, בכל עת,  כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות .......ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת....... והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה.........." (בכפוף לכל האמור בסעיף זה, יש לשים לב לעמית בקרן פנסיה וותיקה)
 
 
במסגרת הדיווח השנתי של קופות הגמל מוצגים נתונים חשובים נוספים לרבות נתונים בדבר התשואה השנתית, דמי הניהול שנגבו, הרכב הנכסים והחיסכון המצטבר אשר במסגרת מאמר זה לא הובאה התייחסות לגביהם וכן הערות שניתנו במסגרת הדיווח השנתי של חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה עשויות להיות רלבנטיות גם לגבי הדיווח השנתי של קופות הגמל תחת שינויים כאלו ואחרים.
                               
אין מדובר ברשימה סגורה של נושאים ונקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו, מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
                         
* הכותב הוא רואה חשבון ומומחה למיסוי ופרישה, מנכ"ל B4 יועצי פרישה בע"מ


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.