דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 20.01.09

חוזר ביטוח לאומי - אגף גבייה - גבייה מעסיקים - 20.01.09

הנדון: 20/01/2009: תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק (קישור לקובץ PDF)

החל בינואר 2009, יש להקפיד ולדווח על כל תשלום, המשולם לעובד בגין אי-מתן הודעה מוקדמת, כשכר עבודה, גם אם העובד לא עבד בתקופה זו. המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעבור תשלום זה (בהתאם להלכה שנפסקה בבית הדין הארצי עבל 123/07 המוסד לביטוח לאומי נ' זפרני וקרויטרו מחודש מרס 2008).

עד כה, כאשר נותקו יחסי עובד-מעביד, נהג המוסד לביטוח לאומי לראות בפיצוי, ששולם לעובד בשל אי-מתן הודעה מוקדמת, כפיצוי הוני, ולא כשכר עבודה. לפיכך לא חלה על המעביד חובת תשלום דמי ביטוח בגין הפיצוי.

בחודש מרס 2008 נקבעה ההלכה בבית הדין הארצי לעבודה שלפיה, כל תשלום בגין אי-מתן הודעה מוקדמת הקבוע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות - התשס"א 2001, ייחשב כתקופת עבודה לכל דבר ועניין ותחול חובת תשלום דמי ביטוח בגין תשלום זה.

המוסד לביטוח לאומי אפשר תקופת הסתגלות לביצוע ההוראות החדשות, והחל ממשכורת חודש ינואר 2009 המוסד יקפיד על ביצוע ההוראות החדשות.

דיווח בטופס 102:
יש לדווח על תשלום בשל אי-מתן הודעה מוקדמת בטופס 102. את התשלום יש ליחס לחודש שבעדו שולם, גם אם בפועל הוא שולם במועד מוקדם או מאוחר יותר. התקופה שבה העובד היה זכאי לתשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת תוכר כתקופת עבודה, גם אם העובד לא עבד בתקופה זו.
פיצוי בשל אי-מתן הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על התקופה הקבועה בחוק, כגון תשלומים לפי הסכם קיבוצי, הסכם עבודה אישי וכדומה נחשבים כפיצויי פיטורין, ויהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח, כבעבר.
לדוגמה:
עובד שפוטר לאלתר בתאריך 15/01/2009, לאחר 20 שנות עבודה, ומעסיקו שילם לו תשלום בשל אי-מתן הודעה מוקדמת, בעבור התקופה 16/01/2009 - 15/02/2009, חייב המעסיק בניכוי דמי ביטוח מהתשלום.
דיווח בטופס 102:
בעבור חודש ינואר, ידווח על שכר העבודה (עד 15/01), ועל התשלום היחסי ששולם בשל אי-מתן הודעה מוקדמת בעבור חודש ינואר.
בעבור חודש פברואר, ידווח על התשלום היחסי ששולם בשל אי-מתן הודעה מוקדמת בעבור חודש פברואר, ותקופה זו תיחשב לעובד כתקופת אכשרה, למרות שלא עבד בה בפועל.
בברכה,
אגף גבייה ממעסיקיםפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת - חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - עיגון הוראות המוסד לביטוח לאומי בחקיקה חדשה

הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.