דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנון אתר פרישה

תקנון אתר פרישה
ברוכים הבאים לאתר פרישה
מנהל האתר – בי. פור יועצי פרישה בע"מ / מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ
 
 1. השימוש ב"אתר פרישה" (להלן:"האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי תקנון האתר.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. בי. פור יועצי פרישה בע"מ,מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ או כל אדם מטעמן (להלן - "מנהל האתר") לא יישא בכל אחריות ביחס לכל התכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר. וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 4. הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן, דרך חישוב או תוצאת חישוב המופיעים באתר ואינך רשאי להסתמך עליהם. אנו ממליצים לנהוג משנה זהירות עם התכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מתאים ואינו מותאם למקרה ספציפי אלא מדובר במידע כללי בלבד.
 5. כאמור לעיל, מנהל האתר אינו אחראי לתכנים באתר ולתוצאות, ישירות או עקיפות העלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו, זוהי אחריותך המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן..
 6. שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו, מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהם ניתנים כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
 7. מנהל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
 8. מנהל האתר רשאי להשתמש במידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים.
 9. השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
 10. דין ומקום שיפוט - על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל , מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה אומהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוזות. תל-אביב או המרכז בישראל.
 11. גלישה באתר פרישה ו/או שימוש במידע המפורסם באתר, מהווה את הסכמת המשתמש להסרת כל אחריות ו/או חבות ו/או טענה כלפי האתר ו/או האנשים הכותבים באתר (להלן: "יועצי הפרישה") ו/או מי מעובדיהם או שלוחיהם.
 12. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר נעשה ע"פ שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 13. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הדברים הנאמרים על ידי יועצי הפרישה הינם דעתם האישית של יועצי הפרישה בלבד, ואין בהם כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי לעניין כלשהו. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שיועצי הפרישה, עובדיהם ושלוחיהם, לא יהיו אחראיים כלפי כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על דעות ומאמרים.

הצהרת המשתמש

 1. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשהעל אחריותי המלאה והבלעדית.
 2. כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד.
 3. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהל האתר אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.
 
© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של בי. פור יועצי פרישה בע"מ ו/או מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ.
 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
פרסומת
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
פרסומת
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.