דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תכנון פרישה - נקודות חשובות

קו הפרדה אדום

מומלץ לשים לב לכל נקודה חשובה וצעד בתכנון הפרישה שלך!

   
בין אם מדובר בפרישה ויציאה לפנסיה, פנסיה מוקדמת, עזיבת מקום עבודה או פיטורים, פרישה צריך לתכנן. להלן תכנון פרישה בנקודות.
       

מועד הפרישה

 
מועד הפרישה ועזיבת מקום העבודה במהלך השנה, לעיתים, גם לו יש חשיבות לא מבוטלת. מועד הפרישה, לפני ה- 30 בספטמבר באותה השנה, יביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה אותה השנה בה העובד עזב את העבודה ומכיוון שבאותה שנת המס הייתה לעובד הכנסה מעבודה עד למועד עזיבת העבודה, ייתכן ששיעור המס שיחול על מענק הפרישה (כהגדרתו מעלה) יהיה גבוה יותר. מועד הפרישה, לאחר ה- 30 בספטמבר לאותה השנה, יביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס הבאה בה לעיתים לעובד צפויה ירידה משמעותית בהכנסה וייתכן שבשל העדרותה של הכנסה מעבודה (במידה ולא חזר למעגל העבודה) שיעור המס השולי יהיה נמוך יותר. שים לב לעניין זה בתכנון הפרישה שלך !
 
להסבר נוסף לגבי פריסה ראה גם - פריסת מס.
     

תכנית לעידוד פרישה מרצון

   
במידה וידוע לך כי מעסיקך עשוי להודיע בקרוב על תכנית פרישה מרצון ייתכן ועדיף לך להמתין ולדחות את מועד הפרישה במידה ותכננת לפרוש ובדרך זו לזכות בתנאי פרישה משופרים. במידה ובעבר כבר נחתם הסכם לפרישה מרצון מומלץ לבדוק מה תוקפו של הסכם זה והאם הוא חל גם עליך.
 

הסכם ליציאה לפנסיה מוקדמת

  
בבואך לחתום עם המעסיק על הסכם יציאה לפנסיה מוקדמת מומלץ לבחון את היבטי המס לעומק, לקבל ייעוץ משפטי מוקדם וייעוץ מקצועי רלבנטי הנוגע לזכויותיך להן אתה זכאי על פי ההסכם בתקופה שלאחר הפרישה. לכל הפחות, עיין בהסכמים קודמים שנחתמו עם חבריך לעבודה, ככל שהדבר אפשרי.
 
 

זכאות לפדיון ימי מחלה

  
במידה ומועד פרישתך סמוך להגעתך לגיל 55, שים לב לכך במסגרת תכנון מועד הפרישה שלך, מאחר וגיל הזכאות המינימלי לקבלת פדיון ימי מחלה הינו 55 שנים !
 
 

איסוף נתונים

 
במסגרת תכנון הפרישה, מומלץ ואף חובה לאסוף את כל הנתונים העדכניים ביותר בדבר הכספים והזכויות שצברת בתקופת עבודתך במקום עבודתך הנוכחי ובמקומות העבודה הקודמים, ביניהם:
 • קופות גמל (מעמד שכיר ועצמאי) וקרנות השתלמות.
  • יתרות עדכניות.
  • נתונים, אסמכתאות ומספרי העמית.
  • תאריכי ההצטרפות והוותק.
 • פוליסות ביטוח (ביטוחי מנהלים ופוליסות ביטוח פרטיות)
  • יתרות עדכניות.
  • העתקי פוליסות כולל תנאי הפוליסות ונספחים.
 • קרן פנסיה.
  • יתרות עדכניות.
  • פירוט הזכויות בקרן הפנסיה והעתק עדכני של תקנון קרן הפנסיה.
בהקשר זה מומלץ לקרוא גם - הדיווח השנתי לחוסכים לפנסיה - דוח מקוצר - דוח מפורט
 

איסוף מסמכים

 
מומלץ לאסוף את כל המסמכים העשויים להיות רלבנטיים לקראת הפרישה לרבות:
 
 • הסכם העבודה עליו חתמת בעת כניסתך לעבודה (במידה ויש הסכם בכתב).
 • הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלבנטיים למגזר אליו אתה שייך.
 • חוזרים רלבנטיים לתנאי הפרישה.
 • דוח פרופורמה (סימולציה) לתנאי הפרישה שלך ממדור שכר.
 • טיוטת הסכם הפרישה לעיון מוקדם בטרם החתימה מאגף משאבי אנוש.
 • העתק טפסי 161 ממעסיקים קודמים לרבות העתק אישורי פקיד השומה המתייחסים לתקופות עבודה קודמות, נכון להיום, הדרישה לפי החוק לביצוע הליך "קיבוע זכויות" הופכת משימה זו להכרחית וחשובה מתמיד !

 

בדיקה והשלמת תשלומי המעסיק לתכניות הביטוח והפנסיה השונות

       
מומלץ לפני חתימה על כתב ויתור ועל כל מסמך ו/או מתן הצהרה כלפי המעסיק לוודא כי אכן שולמו כל התשלומים השוטפים לקופות הגמל, פוליסות הביטוח, קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות ואין יתרת חוב למעסיק. לכל הפחות, ערוך בדיקה מדגמית !
 

דע את זכויותיך

   
מומלץ לבדוק מהי יתרת החופשה ומהי יתרת דמי ההבראה להן אתה זכאי, וכן תשלומים נוספים להם אתה זכאי על פי הסכם עבודה אישי או קיבוצי. בדוק מהי המשכורת הקובעת לפיצויים, אילו רכיבים נכללו בה ואיך היא חושבה. בדוק האם מגיע לך תשלום בגין הודעה מוקדמת או מענק הסתגלות וכן תשלומים מיוחדים נוספים.
 

הכר את מודל הפרישה שלך

 
לכל מגזר במשק הישראלי מודל פרישה ייחודי משלו. דרך כלל, מודל הפרישה של עובדי המגזר הציבורי שונה במהותו ממודל הפרישה של עובדי המגזר הפרטי. גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי, תיתכן שונות בין הגופים השונים, בין החברות השונות. לפיכך, לפני הכל חשוב להבחין באיזה מודל פרישה מדובר. מומלץ להכיר את מודל הפרישה שלך ותנאי הפרישה שלך כצעד ראשון בתכנון הפרישה שלך !
 

מיסוי מענקי הפרישה, כספי הפיצויים והפנסיה

 
קבלת ייעוץ מקצועי מוקדם בנוגע למיסוי מענקי הפרישה והפנסיה במרבית המקרים מביאה לחיסכון ניכר בתשלומי המס, שים לב כי מרבית ההחלטות הינן בלתי הפיכות ולפיכך רצוי ומומלץ לקבל ייעוץ מס נכון בזמן הנכון. אף לפני קבלת הכספים המגיעים לך ו/או קבלת טופס 161 מהמעסיק (הודעת מעביד על תשלום מענק פרישה).
 

ביצוע תכנון כלכלי מקדים לעזיבת מקום עבודה או פרישה

                   
בין היתר, מומלץ לבצע תכנון פיננסי מוקדם בסיוע של איש מקצוע או אף באופן עצמאי בטרם מקבלים החלטה לעזוב את מקום העבודה במידה ומדובר בהחלטה יזומה על ידך, כך גם רגע לאחר פרישה מוחלטת מהעבודה ויציאה לפנסיה. בתכנון הפיננסי יש לקחת בחשבון את התקופה בה ההכנסות לתא המשפחתי צפויות להיות פחותות באופן ניכר או לא צפויות הכנסות בכלל. יש לבחון מה הם הנכסים הנזילים העומדים לרשות התא המשפחתי בתקופה זו ומהו סדר העדיפויות וסדר הקדימויות הנכון ביותר להשתמש באותם הנכסים, מבחינת תקנות קופות הגמל, מיסוי הרווחים והטבות המס הגלומות בנכסים אלו.
 

התאמת ההוצאות השוטפות בתא המשפחתי להכנסות הצפויות לאחר הפרישה

 
זו לא בושה ואפילו אופנתי, מה גם שזהו צעד הכרחי, לקחת אחריות אישית ולנהל את משק הבית בהתאם להכנסות הצפויות לאחר הפרישה, (ניהול תקציב חודשי / שנתי ) במציאות בה תוחלת החיים מתארכת וצפויות לכל אחד מאיתנו שנים רבות של פנסיה, על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות לכלכל צעדיו בתבונה ולשמר את נכסיו שצבר בשנותיו היצרניות.
 

ניהול הכספים והנכסים הפיננסיים

 
מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בנוגע להשקעות ולבחון בכובד ראש את האלטרנטיבות העומדות בפניך בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים שלך. יש להתייחס גם למס החל על רווחי ההשקעות ולהטבות המס להן אתה זכאי בתקופת הפנסיה.
 

שמירה על רציפות הכיסוי הביטוחי והזכויות הפנסיוניות

                  
לפני שממהרים לבטל את כל פוליסות הביטוח והחברות בקרן הפנסיה בעת עזיבת מקום העבודה מומלץ לקבל ייעוץ בזמן ולשקול לשלם סכום מינימלי באופן עצמאי במטרה לשמור על הזכויות שצברת במהלך שנות עבודתך. הפסקת התשלומים לחלוטין למשך 3 חודשים ויותר (בדרך כלל) לפוליסת ביטוח (אישית או קולקטיבית) ו/או לקרן פנסיה עשויה להביא לביטול הכיסויים הביטוחיים ולחשוף אותך ואת בני משפחתך בפני סיכונים מיותרים, הפסקת התשלומים אף עשויה לפגוע בזכויות שצברת ובאופן חישוב הזכויות להן תהיה זכאי בעתיד.
                   

התפטרות עקב מעבר מקום מגורים

        
לדוגמא: העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן-זוג היוצא לתקופה העולה על שישה חדשים למדינה מחוץ לישראל בשליחות המדינה או מוסדות אחרים שנקבעו בתקנות, בתנאי שהמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות, מזכה את העובד בפיצויי פיטורים. (המבין יבין).
 

זכאות לדמי אבטלה

   
לאופן עזיבת מקום העבודה, התפטרות או פיטורין, נוסח ההודעה ו/או המכתב של המעסיק (לדוגמא: "פרישה עקב צמצומים" וכדומה...) יש השלכות על זכאותך לדמי אבטלה, הוותק בעבודה והשכר המבוטח קובעים את מידת זכאותך לדמי אבטלה. יתרה מכך, יש לשים לב לכל תשלום נוסף המתקבל מאת המעסיק בפרישה, יש להימנע במידת האפשר מניסוחים כגון דמי הסתגלות שכן המוסד ביטוח לאומי ינכה סכומים אלו מדמי האבטלה להם אתה זכאי.
 
 
בהצלחה !!
 
 
 
(אין מדובר ברשימה סגורה של נושאים ופעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה אישי).
 
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתכנון פרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


מדריך פרישה - מדריך מס על פיצויים, פרישה מרצון ויציאה לפנסיה מוקדמת ועוד...
 
תכנון כלכלי לפרישה בצעדים - בשיטת עשה זאת בעצמך !
 
ניהול פרישה - לא די בתכנון פרישה - 10 טיפים לניהול פרישה במהלך כל תקופת הפנסיה !
 
המשך עבודה לאחר פרישה - ממשיך לעבוד לאחר הפרישה ? מעוניין להמשיך לעבוד בתקופת הפנסיה לאחר הגעתך לגיל הפרישה ? מידע חשוב בעבורך.
 
יועץ פרישה - מה הופך אותו למומחה למיסוי ופרישה ??? מומלץ להציץ בטרם בוחרים יועץ פרישה.
 
תכנון פרישה - עשו לכם סדר בראש, התמקדו בצורך ולא בפתרון.
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.