דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - אפליה בלתי נסבלת בין גמלאים בישראל

האם יכול להיות שועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ ורשות המסים "שכחו" לעדכן כמה סעיפים חשובים בפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ושוב... יצרו מחדש, אפליה בלתי נסבלת בין גמלאים בישראל ?

 
אמיר גבאי - רואה חשבון
 
 
במסגרת התיקון, הוחלט, בין היתר, על הגדלה הדרגתית של שיעור הפטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית (על קצבה מזכה - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה), משיעור של 35% בלבד בשנת המס 2011, עד לשיעור של 67% בשנת המס 2025. כאשר, בשנים 2012-2015 שיעור הפטור יעמוד על 43.5% בלבד, בשנים 2016-2019 שיעור הפטור יעמוד על 49% בלבד, בשנים 2020-2024 שיעור הפטור יעמוד על 52% בלבד ורק החל משנת המס 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67%.
 
להלן החלק הרלבנטי לדיון:
 
סעיף 9א (ב) – קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על 67% מתקרת הקצבה המזכה.
 
סעיף 9א (ז) - לגבי שנות המס 2012 עד 2024 יקראו סעיף זה כך:

(1) לגבי שנות המס 2012 עד 2015 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "43.5%";

(2) לגבי שנות המס 2016 עד 2019 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "49%";

(3) לגבי שנות המס 2020 עד 2024 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "52%".

 
אין ספק כי הגדלת שיעור הפטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית, פטור ממס לו זכאי פורש, בהתקיים תנאים מסויימים, על קצבה מזכה (תקרת קצבה מזכה נכון לשנת המס 2012 – 8,190 ש"ח), החל מגיל הפרישה, הינה בשורה משמחת לכל הפורשים בישראל (בהסתייג מיתר השינויים שחלו בתנאי הזכאות לפטור ממס אליהם נתייחס במסגרת מאמר אחר).
 
ואולם, האם ייתכן שחבירתה של רשות המסים (זרוע הממשלה האמונה על אכיפה וגבייה של מס, לה יש אינטרס לגבות כמה שיותר מס) לחבר הכנסת חיים כץ (לו אולי...יש אינטרס אישי לייצר הישגים פוליטיים בדרך של חקיקה פופוליסטית), להוביל יחד תיקון לפקודת מס הכנסה, גרם ל"שכחה" של השניים של כמה סעיפים חשובים בפקודת מס הכנסה ? בתום המאמר, כל אחד מוזמן להגיע למסקנות בעצמו...
 
סעיף 125ה לפקודת מס הכנסה (ריבית מוטבת) וסעיף 9ד לפקודת מס הכנסה (פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים) עד היום היו מחוברים בחבל הטבור לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה).
 
כאמור, עד לאחרונה, סעיף 9א לפקודה, העניק פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית בשיעור של 35% מ"קצבה מזכה" החל מגיל הפרישה.
 
במקביל, סעיף 125ה לפקודה, באופן דומה, העניק פטור ממס על הכנסה מריבית בשיעור של 35% מ"ריבית מזכה" החל מגיל פרישה, לאותם פורשים אשר מצד אחד, לדאבונם, לא צברו זכויות פנסיה (ולא חסרים פורשים כאלה בישראל...) ואולם, מצד שני, למזלם, עלה בידם לחסוך סכומי כסף נזילים אשר מניבים להם הכנסה מריבית, מהם הם מתקיימים, באופן שוטף, במהלך תקופת הפנסיה. (נדגיש כי הפטורים הינם חלופיים!).
 
במקביל, סע' 9ד לפקודה, באופן דומה, העניק פטור ממס על הכנסה משכירות בשיעור של 35% מ"שכירות מוטבת" החל מגיל פרישה, לאותם פורשים, שהיו בעלי עסק עצמאי ולא שכירים, אשר מצד אחד לא צברו זכויות פנסיה (ולא חסרים פורשים כאלה בישראל...) ואולם, מצד שני, זוכים עם פרישתם, במהלך תקופת הפנסיה, לקבל הכנסה שוטפת מהשכרת נכס שבבעלותם, נכס ששימש בידם במישרין להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל וכעת הוא מושכר לאחרים. (נדגיש כי הפטורים הינם חלופיים!).
 
כעת, לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, כפי שציינו בתחילת המאמר, שיעור הפטור על הקצבה המזכה גדל בהדרגה משיעור של 35% עד לשיעור של 67% בשנת המס 2025 בעוד ששיעור הפטור על ריבית מזכה או שכירות מוטבת ימשיך לעמוד על 35% בלבד!
 
אני שואל עצמי, אם כך, היכן היתה לשכת המסחר, המכנה עצמה ארגון הגג של המגזר העסקי החופשי בישראל, אשר טורחת לציין באתר האינטרנט שלה כי חלק מתפקידיה "ייצוג הענפים בוועדות הכנסת השונות (כספים, כלכלה, עבודה ורווחה, חוקה, חוק ומשפט ועוד)", היכן היתה לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (לה"ב) אשר טורחת לציין באתר האינטרנט שלה כי "להב פועלת להגנה על זכויות העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בתחום הכלכלי, תיקון אפליות עבר ונאבקת למניעת עיוותים חדשים, טיפוח והגנה על תדמיתם של העצמאים בקרב הציבור, הממשל ומקבלי ההחלטות. להב פועלת למען שוויוניות בחקיקה וביטול האפליות של העובד במגזר העצמאי", היכן היתה הסתדרות העובדים ? היכן היו אש"ל (האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל) וכן כל יתר הארגונים והמוסדות האמורים לשמור על זכויות הגמלאים ?
 
הרי שלא לכל הגמלאים בישראל יש זכויות פנסיה ובמקרה הטוב, יש להם חסכונות נזילים לתקופת הפנסיה המניבים להם הכנסה מריבית או לאלו העצמאים, נכס נדל"ן ששימש אותם כבית העסק שלהם טרם פרישתם ובתקופת הפנסיה יש להם הכנסה משכירות.
 
אם זו לא אפליה, איני יודע מהי אפליה.
 
ככה זה כשמאפשרים לרשות המסים להוביל תיקון חקיקה. שימו לב, כל תיקוני החקיקה בשנים האחרונות בתחומי הפנסיה והמס – יזמה והובילה אותם הרשות המבצעת ! אם זה רשות המסים ואם זה אגף שוק ההון, הביטוח והחסכון, כשהמטרה: יותר מס, יותר הגבלות על החסכונות של הציבור וחברי הכנסת בועדות השונות הם רק חותמת גומי ולא באמת מייצגים את הציבור נאמנה!

ככה זה כשנותנים לחבר כנסת "חברתי" להוביל תיקוני חקיקה כשהרווח הפוליטי האישי שלו אולי הוא זה המנחה אותו...

 
ככה זה... לפחות מאז תיקון 3 לחוק קופות הגמל, מינואר 2008 ועד היום.
 
להלן הסעיפים הרלבנטיים בפקודת מס הכנסה:
 
פטור לריבית מוטבת – סעיף 125ה לפקודת מס הכנסה
 

פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים – סעיף 9ד לפקודת מס הכנסהקופת גמל לפי תיקון 190
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.