דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תגמולים I פיצויים של עמית שכיר שנפטר I תקנות קופות גמל

נוסח התקנה עד ביטולה במסגרת תיקון 3 לחוק קופות הגמל החל מ- 2008
                             
 
34ב.  תגמולים ופיצויים של עמית - שכיר שנפטר
 
(א)   לאחר פטירתו של עמית - שכיר בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים (להלן בתקנה זו – העמית המוריש), תשלם קופת הגמל את הסכומים המגיעים לו לפי תקנת הקופה - לזכאים לכך.
 
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי הזכאי לבחור באחת מאלה:
 
(1)   אם הסכימה לכך הקופה – להעביר את התגמולים או הפיצויים המגיעים לו לחשבון תגמולים של עמית - עצמאי בקופה שיירשם על שמו ולמשוך סכומים בכל עת שיבחר, ללא זכות להפקיד בחשבון כספים נוספים;
 
(2)   להעביר את התגמולים או הפיצויים המגיעים לו לחשבון עמית - עצמאי בקופת גמל לתגמולים שיירשם על שמו ולמשוך סכומים בכל עת שיבחר, ללא זכות להפקיד בחשבון כספים נוספים.
 
(3) להעביר את התגמולים או הפיצויים המגיעים לו למרכיב התגמולים, בחשבון שיירשם על שמו בקופת גמל לקצבה. (החל מיום 1 ביולי 2008).
 
ובלבד שסכום הפיצויים שיישאר בקופה או שיועבר לקופת גמל אחרת יהיה הסכום שנותר לאחר תשלום המס המגיע מן העמית לפי הנחיות פקיד השומה.
 
(ב)   בטלה.
(ג)    היה יותר מזכאי אחד, יירשם חלקו של כל זכאי בחשבון נפרד על שמו.
(ד)   היה חשבון העמית-המוריש בקופת גמל המבטיחה תשואה, כמשמעותה בתקנה 38ב1 , יחולו הוראות תקנה 38ב2 בשינויים המחוייבים, ולאחר שהכספים הועברו לחשבון חדש שאינו מבטיח תשואה יחולו הוראות תקנות משנה (ב) עד (ד).
 
 
              
 
 
 


קופות גמל - בקרוב הוראת שעה - למי זה טוב ?
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.