דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תגמולים ופיצויים - שכיר בעל שליטה

נכון לשנת המס 2021

חלק התגמולים (כולל תשלום בגין ביטוח מפני אובדן כושר עבודה)

כמו כל שכיר חלק המעסיק חלק העובד סה"כ תשלום חודשי
משכורת חודשית 7.50% 7.00% 14.50%
26,378 1,978 1,846 3,825


עד לתקרת שכר לתגמולים של כ- 26,378 ש"ח לחודש (פעמיים וחצי משכר ממוצע במשק) נכון לשנת המס 2021 ולפי שיעורי הפקדה אלו:

  • כל חלק המעסיק נחשב לחברה כהוצאה מוכרת (גם ממשכורת הגדולה מהתקרה)
  • כל חלק המעסיק בשיעור של 7.5% אינו נחשב כהכנסה בידי העובד !
  • העובד נהנה מהטבת מס (זיכוי בשיעור של 35%) רק עד שכר מבוטח של 8,700 ש"ח נכון לשנת המס 2021 (8,700*7%*35%)


חלק הפיצויים

שכיר בעל שליטה חלק המעסיק חלק העובד סה"כ תשלום חודשי
משכורת חודשית 8.33% 0.00% 8.33%
12,340 1,028 - 1,028
עד לתקרת שכר לפיצויים של כ- 12,340 ש"ח לחודש נכון לשנת המס 2021 ולפי שיעורי הפקדה אלו:

  • חלק המעסיק עד לשיעור של 8.33% בלבד מתקרת השכר לפיצויים לשכיר בעל שליטה, 12,340 ש"ח נכון לשנת המס 2021, נחשב לחברה כהוצאה מוכרת, כל שקל נוסף אינו נחשב לחברה כהוצאה מוכרת !
  • כל חלק המעסיק בשיעור של 8.33% , מתקרת שכר לפיצויים לכל שכיר "רגיל", 34,900 ש"ח נכון לשנת המס 2021, אינו נחשב כהכנסה בידי העובד ! דהיינו, כל עוד לא חורגים מההוראות החלות על כל שכיר, ההפרש בין הפקדה של חברה עבור שכיר בעל שליטה לבין הפקדה של חברה עבור כל שכיר עד לתקרה שחלה על שכיר "רגיל" - אמנם לא נחשב לחברה כהוצאה מוכרת אך לא ייחשב כהכנסה בידי העובד !


ייתכנו מודלים נוספים מלבד מודל זה, הפקדה במעמד עצמאי ושילוב בין הפקדה במעמד עצמאי והפקדה במעמד שכיר.מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוקים הרלבנטים.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.