דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תאום דמי ביטוח לאומי או החזר דמי ביטוח לאומי

קו הפרדה אדום

לקבל החזר או לבצע תאום - זה לא בהכרח רק מול מס הכנסה, ייתכן ויש לבצע תאום גם לעניין דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, או אתם זכאים להחזר דמי ביטוח ששילמתם ביתר...

                         
 
מקבל פנסיה מוקדמת הממשיך לעבוד כשכיר (או מקבל פנסיה מוקדמת משני משלמי פנסיה ויותר) - תיאום דמי ביטוח

ככלל, אם מקבל הפנסיה ממשיך לעבוד כשכיר, הגוף המשלם את הפנסיה, נדרש לנכות במקור מההכנסה מפנסיה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור מלא, אלא אם מסר מקבל הפנסיה לגוף המשלם את הפנסיה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על ניכוי בשיעור שונה.

 
ואולם, מי שהכנסתו אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע במשק זכאי מקבל הפנסיה לביצוע תיאום דמי הביטוח הלאומי עבור השיעור המופחת מבלי לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך ביצוע תיאום אלא באמצעות הגשת טופס "הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי" (בל/644) למעסיק ולמשלם הפנסיה, כך יתקבל אישור אוטומטי לתיאום.

הביטוח הלאומי ייתן אישור למקבל הפנסיה על ניכוי בשיעור שונה במקרים האלה:
 • הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ- 7,522 ₪ לחודש נכון לינואר 2024 (שווה ערך ל- 60% מהשכר הממוצע במשק).
 • הכנסתו הכוללת של העובד, הן מעבודה כשכיר והן מפנסיה בסך הכל עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח) - 49,030 ש"ח לחודש נכון לינואר 2024.
 
מקבל פנסיה העונה על אחד מהתנאים האלה, שלא מסר למשלם הפנסיה אישור על ניכוי בשיעור שונה ו/או לא הגיש טופס "הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי" (בל/644) לתיאום אוטומטי, ומהפנסיה שלו נוכו דמי ביטוח ביתר, זכאי להחזר דמי הביטוח, ועליו להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להחזר ובקשה לתיאום דמי ביטוח. ראה מידע מפורט מטה.
  
הגשת בקשה לתיאום דמי ביטוח
 
כדי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור על תיאום דמי ביטוח, עליך למלא טופס תיאום דמי ביטוח ולהעביר למוסד לביטוח לאומי. האישור מהמוסד לביטוח לאומי יישלח אליך לכתובת מגוריך.
 
יש לצרף לטופס המוגש למוסד לביטוח לאומי גם טופס 100. (טופס 100 = טופס במסגרתו מפורטים השכר או הפנסיה המוקדמת של המבוטח והניכויים בכל חודש במהלך השנה, כולל תשלומים נוספים והפרשים. ניתן לקבל טופס זה מכל מעסיק או מכל משלם פנסיה, הטופס חייב להיות חתום !)
 
 
תיאום דמי ביטוח לאומי באמצעות האינטרנט !
 
ניתן לבצע תיאום דמי ביטוח דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי.
 
עבור מי נועד השירות באתר האינטרנט ?
 
עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המקבל שכר או פנסיה מוקדמת ממספר מקומות יכול להפיק אישור אותו יגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה. על פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח מופחתים בהתאם לסכום האישור. השירות באינטרנט דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי נועד להפקת אישור על ניכוי דמי ביטוח בשיעור מופחת לעובד שכיר או למקבל פנסיה מגיל 18 עד גיל פרישה, שהוא אחד מאלה:
 • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה משלמי פנסיה, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 
חריגים: האישור אינו מיועד למי שמקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, לבעל שליטה בחברה או לחייל. לא יופק אישור למי שהכנסתו ברוטו ממקום העבודה העיקרי או מהפנסיה העיקרית הוא בסכום של ההכנסה לחישוב שיעור מופחת ויותר.
 
הערה: אם הכנסותיך ממקומות העבודה או מהפנסיה המוקדמת עולות על הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח, אתה עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח על חלק מהכנסותיך. לקבלת האישור על הפטור, עליך לשלוח טופס בקשה לאישור תיאום דמי ביטוח, בצרוף טופסי 100 מכל המעסיקים אל המוסד לביטוח לאומי, אגף גביה ממעסיקים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.
 
 
הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח
 
על מנת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר של דמי ביטוח לאומי שנוכו ביתר, ככל שמגיע לך, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי.
 
בחלק מהמקרים (כמפורט מטה) יש לבצע זאת באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. בחלק האחר של המקרים יש לבצע זאת באמצעות פניה לתחום גבייה ממעסיקים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך - באמצעות הגשת טופס - החזר דמי ביטוח לאומי.
 
יש לשים לב ! טופס זה מיועד עבור עובד שכיר / מקבל פנסיה מוקדמת מכמה מקורות, שהכנסתו החודשית, ממקור אחד או יותר, עולה על סכום ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח.
 
יש לצרף לטופס המוגש למוסד לביטוח לאומי גם טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע ההחזר. כמו כן, יש לצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי חשבון הבנק, אליו יועבר ההחזר. הודעה על חישוב ההחזר תישלח אליך לכתובת מגוריך.  (טופס 100 = טופס במסגרתו מפורטים השכר או הפנסיה המוקדמת של המבוטח והניכויים בכל חודש במהלך השנה, כולל תשלומים נוספים והפרשים. ניתן לקבל טופס זה מכל מעסיק או מכל משלם פנסיה, הטופס חייב להיות חתום !)
 
החזר דמי ביטוח לאומי באמצעות האינטרנט !
 
כאמור, בחלק מהמקרים יש להגיש את הבקשה להחזר דמי ביטוח שנוכו ביתר - באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
 
עבור מי נועד השירות באתר האינטרנט ?
 
השירות נועד לביצוע חישוב להחזר דמי ביטוח, על פי טופס 126, לעובד או מקבל פנסיה מוקדמת מגיל 18 עד גיל פרישה, שהוא אחד מאלה :
 • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה משלמי פנסיה, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • חייל בשירות סדיר שבזמן שירותו עובד כשכיר ונוכו ממנו דמי ביטוח בריאות.
 • אישה נשואה שאינה עובדת (כשכירה או כעצמאית) ומקבלת פנסיה מוקדמת שממנה נוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

החישוב מתבצע ביוזמת העובד או מקבל הפנסיה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בלבד, ובתנאי:

 

 • במועד הזמנת החישוב קיימים במוסד לביטוח לאומי נתוני שכר וניכויים שהתקבלו מכל המעסיקים באמצעות טופס 126.
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • ניתן לבצע בקשת החזר דמי ביטוח עבור 7 השנים האחרונות בלבד.
 • החזר עבור השנה הנוכחית יש לבצע באמצעות המעסיק ולא ניתן לבצעו באמצעות האתר.
 • שכרו של המבוטח אינו עולה על ההכנסה המירבית במהלך השנה המבוקשת.

   

להלן קישור לעמוד הרלבנטי באתר המוסד לביטוח לאומי - בקשת החזר דמי ביטוח

 

 

יש לשים לב כי על המבוטח להקפיד ולרשום בבקשת ההחזר את פרטי חשבון הבנק שלו. בלי רישום פרטי חשבון הבנק, לא יבוצע ההחזר. ניתן לבצע חישוב של החזר דמי ביטוח רטרואקטיבית עד 7 שנים אחורה, למעט עבור השנה הנוכחית או שנה קודמת במידה ועדיין לא התקבל עבורה טופס 126 מאת המעסיקים או משלמי הפנסיה. חישוב ההחזר יבוצע באופן מיידי, הודעה מסודרת תישלח אל כתובת המגורים של המבוטח.

 

מקבלי פנסיה מוקדמת מצה"ל (פורשי צה"ל)

מקבלי פנסיה מוקדמת מצה"ל, אשר עובדים גם כשכירים, יפנו למנהל הגמלאות במופ"ת (מת"ש לשעבר) לבצע תיאום דמי ביטוח. המוסד לביטוח לאומי הסמיך את מופ"ת לבצע תיאום דמי ביטוח למי שמקבל פנסיה מוקדמת מצה"ל. ראה פירוט כל הכללים ומידע נוסף במצגת פרישה מצה"ל באתר פרישה, באילו מקרים יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי לצורך ביצוע תאום דמי ביטוח ובאילו מקרים די בדיווח למופ"ת ועדכון המעסיק. 
 
פטור מתשלום דמי ביטוח - סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי
 
 
הכנסה מפנסיה מוקדמת - סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי

התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות בתוך שבע שנים - חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1438 (1461) מיום 04/06/2020
 
התיישנות חוב דמי ביטוח לאומי בתוך 7 שנים - חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1435 (1418) - מיום 31/10/2017
 
קביעת תאריך הגשת דו"ח למס הכנסה לעניין התיישנות - חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1451 (1434) מיום 26/11/2017
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.