דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שלילת זכאות לפיצויי פיטורים

קו הפרדה אדום

האם מעסיק יכול לשלול מהעובד את הזכאות לפיצויי פיטורים ובאילו מקרים ?

 
 
זכותו של המעסיק לפטר עובד - אין לכך עוררין, בייחוד כאשר העובד ביצע עבירת משמעת ו/או מעל באמון, בכספים או גנב ו/או ביצע כל עבירה חמורה אחרת. השאלה הנשאלת היא האם במקרים אלו יכול המעסיק מעבר לפיטוריי העובד לכשעצמם, לשלול מהעובד את זכותו לפיצויי פיטורים הקמה לו בעת פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 .

במקרים רבים, בתי הדין לעבודה אינם מאפשרים למעסיק לשלול מהעובד את מלוא זכאותו לפיצויי פיטורים גם במקרים חמורים, שכן מדובר לכאורה בענישה כפולה ומכופלת עבור עובד, גם לאבד את מקום העבודה המהווה לו מקור לפרנסה וגם לאבד את הזכות לפיצויים. לפיכך, מעביד המעוניין לשלול מהעובד את הזכאות לפיצויי פיטורים, עליו להציג בפני בית הדין לעבודה ראיות חותכות ונימוקים משכנעים למדיי על מנת שבית הדין יאשר לו לשלול מהעובד את זכותו לפיצויי פיטורים.
 
הפסיקה קבעה את מידת ההוכחה (ציטוט מתוך פסק הדין שניתן בעניינו של דוד אביטל):
 
"מעביד הטוען כי אינו חייב בתשלום פיצויי פיטורים כאשר פיטר את העובד בשל מעשה פלילי, צריך להוכיח את טענתו במידת הוכחה גדולה יותר מאשר בתביעה אזרחית רגילה"
 
בהקשר זה אנו מפנים לפסק דין שניתן לאחרונה בעניינו של מר זעפרני אברהם נגד רב בריח מוצרי בטחון בע"מ מיום 25 באפריל 2007 .בו פסק בית הדין האזורי בבאר שבע כי למרות מעשה הגניבה שבוצע על ידי העובד ישולמו לעובד פיצויים בשיעור חלקי של 60%.
 
לעניין הוראות חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, בכל הקשור לשלילת הזכאות של עובד לפיצויי פיטורים בעת פיטורים על ידי מעסיק, אין התייחסות ברורה וחד משמעית מלבד שלושה סעיפים כלליים הרלבנטיים לעניין זה –
 

16. פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי

לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד - ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף - מצדיקות פיטורים
ללא- פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

17. פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין

בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

18. אישור

אישור של שר העבודה, או של מי שהוסמך לכך על ידיו, כי הסכם קיבוצי פלוני חל על מעביד ועובד, או על המספר הגדול ביותר של עובדים בענף או על המספר הגדול ביותר של עובדים, הכל לפי הענין, יהיה ראיה מכרעת לעניין הסעיפים 16 ו17-.


עולה מהוראות החוק כי קיימים מקרים בהם עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים גם כאשר הוא מפוטר על ידי המעסיק.
יש לפנות להסכם הקיבוצי הרלבנטי (לפי תחום העיסוק) או לפנות לתקנון העבודה בתעשייה במידה ואין הסכם קיבוצי החל על המעסיק.
 
מקרים לדוגמא בהם ייתכן ותישלל הזכאות לפיצויי פיטורים בחלקה או במלואה - (סעיף 53 להסכם קיבוצי כללי – תקנון עבודה בתעשיה)
  • עבירה פלילית חמורה
  • גניבה
  • מעילה
  • חבלה במהלך התקין של העבודה
  • אי שמירת סודיות
  • עבירת משמעת חמורה
  • גרימת נזק בזדון
(הרשימה הנ"ל אינה סגורה מדובר בדוגמאות בלבד)
 

בהקשר זה נדגיש כי להבדיל מהעדר התייחסות מפורטת בחוק למצבים בהם ניתן לשלול זכאות של עובד לפיצויי פיטורים בעת פיטורים על יד מעסיק, החוק כן מתייחס באופן מפורט למדיי למצבים הפוכים בהם התפטרות של עובד דינה פיטורים – לעניין הזכאות של העובד לפיצויי פיטורים.


יש לבחון כל מקרה לגופו.
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


חוק פיצויי פיטורים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.