דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שינויי חקיקה בסעיפים 3(ה1) ו-3(ה3) לפקודה ותקנה 19 לתקנות קופות גמל הבהרות ותוספות

הבהרות ותוספות להנחיה מס' 15205 מיום 20/9/05 I חוזר מס הכנסה I קופות גמל I פורסם ביום 29/09/05

 
רשות המסים בישראל - חטיבת שומה וביקורת

 

 
‏29 ספטמבר 2005

 

‏כ"ה אלול תשס"ה
00061905.SHP
 
 
אל
פקידי השומה, רכזים, מפקחים ונותני אישורים
המעבידים ולשכות השירות
 
 
 
הנדון: שינויי חקיקה בסעיפים 3(ה1) ו-3(ה3) לפקודה ותקנה 19 לתקנות קופות גמל  הבהרות ותוספות   להנחיה מס' 15205 מיום 20/9/05
 
 
בהמשך להנחייתנו מס' 15205 מיום 20/9/05, להלן הבהרות נוספות המתבקשות לאור פניות חוזרות ונשנות של נציגי לשכות השרות:
 
        א.        פרטים אשר המעביד חייב להמציא עפ"י סעיף 3.4 להנחיה:
 
יש לשים לב לאמור בסעיף 3.5 להנחיה, בדבר הצורך "בצביעת" חלק השכר הספציפי שהופרש עבורו.  משמעות הדבר היא שעל המעבידים להמציא בנוסף לאמור בסעיף 3.4 להנחיה, גם פירוט השכר שבגינו היו הפקדות ליותר מקופה אחת.
 
 
         ב.         הבהרות ותוספות לסעיף 4 להנחיה דוגמא ו':
 
החישוב שנעשה בדוגמא לגבי שנת מס 2006 מתייחס למצב בו לא הומצאו ע"י המעביד פרטי הסכם העבודה שהובאו בדוגמא, כלומר:
מתוך 18,000 ₪ הופקדו לקופה א' (קיצבה) – 4% עובד ומעביד.
מתוך 18,000 ₪ הופקדו לקופה ב' (קיצבה) – 6% עובד ומעביד.
מתוך 9,000 ₪ הופקדו לקופה ג' (קיצבה) – 2% עובד ומעביד.
 
כאשר המעביד ממציא את כל הפרטים מתוך הסכם העבודה כפי שהובאו בנתונים בדוגמא, החישוב יהיה כך:
 
שכר יסוד:
בגין 9,000 ₪ הופקדו 4% לקופה א' ו-2% לקופה ג'.
שיעור ההפרשה המותרת -                                                 6% = {7.5%;6%} MIN
תקרת המשכורת -                                                 9,000 = {27,856;9,000} MIN
סכום ההפרשה המותרת –                                                              540 = 6% * 9,000
סכום ההפרשה בפועל –                                                        540 = (2% + 4% ) 9,000
אין זקיפה בגין ההפרשות על שכר היסוד.
 
 
 
שעות נוספות:
בגין 9,000 ₪ הופקדו 4% לקופה א' ו- 6% לקופה ב'.
שיעור ההפרשה המותרת –                                        7.5% = {7.5%;10%} MIN
תקרת המשכורת –                                    9,000 = {(9,000- 27,856);9,000}MIN
סכום ההפרשה המותרת –                                                           675 = 7.5% * 9,000
סכום ההפרשה בפועל –                                                           900 = (4%+6%) 9,000
סכום הזקיפה –                                                                                 225 = 675 – 900
הזקיפה תבוצע בגין קופה א' או ב' לפי בחירתו של העובד.
 
פרמיה:
בגין 9,000 ₪ הופקדו 6% לקופה ב'.
שיעור ההפרשה המותרת –                                                  6% = {7.5%;6%} MIN
תקרת המשכורת –                                9,000={(9,000-9,000- 27,856);9,000}MIN
סכום הפרשה המותרת –                                                                 540 = 6% * 9,000
סכום ההפרשה בפועל –                                                                   540 = 6% * 9,000
אין זקיפה בגין ההפרשות על הפרמיה.
 
         ג.         הפרשות לקופות גמל ולביטוח מפני אובדן כושר עבודה על הכנסות זקופות:
 
"משכורת" מוגדרת בתקנות קופות גמל לענין קופת גמל לתגמולים או לקיצבה – "הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד".
הגדרה זו נכונה הן לגבי הבסיס להפרשות לקופת גמל לתגמולים או לקיצבה והן להפרשות בגין ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
 
לפיכך, כל הכנסה זקופה שאיננה שווי רכב מהווה בסיס להפרשות כאמור לעיל.
 
    ד.     הבהרה לסעיף 5(א) להנחיה:
 
למען הסר ספק, האמור בסיף 5(א) מתייחס לחישובים באותה שנת מס בלבד. אין לערוך חישוב חודשי מצטבר לגבי חודשים שאינם באותה שנת מס.
 
 
                                                                                            בברכת שנה טובה
 
                                                                                           פואד ג'ודום, רו"ח
                                                                                 מנהל תחום בכיר (שומה - פרט)
 
העתק:
מר שוקי ויטה, רו"ח (משפטן), סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת
מר אילי פיטרמן, רו"ח (משפטן), מנהל אגף בכיר שומה וביקורת


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.