דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שינוי קריירה או מעבר בין עבודות - רצף זכויות, רצף כיסוי ביטוחי

דוגמאות לנושאים הדורשים טיפול ומעקב בעת שינוי קריירה ומעבר בין עבודות

 

שינוי קריירה ומעבר בין מקומות עבודה

 
 
בעת שינוי קריירה, במעבר ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, במקרים בהם שינית מעמדך משכיר לעצמאי או לבעל שליטה בחברה, או לקחת לעצמך פסק זמן וטרם מצאת מקום עבודה חדש ואף במהלך פרישה מוקדמת, מומלץ לתת את הדעת לגבי נושאים שונים הנוגעים הן לחיסכון הפנסיוני שצברת במקום העבודה האחרון והן לזכויות ולוותק שצברת במהלך תקופת עבודתך במסגרת התכניות השונות ובכלל.

תכניות הביטוח והפנסיה שלך עשויות להמשיך ולהוות עבורך ועבור משפחתך הגנה ביטוחית ופנסיונית למקרה של נכות או מוות עד למועד פרישתך המוחלטת ואף לאחריו. בנוסף לכך, תכניות אלו עשויות להמשיך ולהיות בעבורך הכתובת המועדפת להמשך ההפקדות והתשלומים הפנסיוניים במסגרת מקום העבודה החדש ו/או באופן עצמאי.

כמובן, שהכל בכפוף לבדיקה מקצועית של תכניות הביטוח והפנסיה הקיימות ביחס לכל האלטרנטיבות העומדות בפניך ובכפוף להתאמתן למצבך האישי ולצרכיך, למעמדך המיסויי החדש (שכיר / עצמאי / בעל שליטה) ולרמת ההכנסה במקום עבודתך החדש.
 
 

להלן דוגמאות לנושאים הדורשים טיפול ומעקב בעת שינוי קריירה ומעבר בין עבודות:

 
 

שמירה על כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, נכות ו/או מוות

 
 
במקרה של עזיבת עבודה וטרם נמצא מעביד חדש אשר נוטל על עצמו את האחריות לבצע את המשך התשלומים לקרן הפנסיה הקיימת או לביטוח המנהלים הקיים ניתן לפנות לקרן הפנסיה ו/או לחברת הביטוח ולבצע "ריסק זמני" באופן עצמאי וזאת על מנת לשמור על הכיסויים הביטוחיים למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או נכות ו/או מוות בתוקף. מעבר לכך, המשך התשלום באופן עצמאי עבור "הריסק הזמני" או "שמירת זכויות" יקנה לך את הזכות להמשיך ולבצע הפקדות נוספות לתכנית בהמשך, בעת מציאת מעסיק חדש וכך תוכל לשמור על הוותק והזכויות שצברת בתכניות הביטוח והפנסיה השונות.
במקרים רבים, ייתכן וכי שמירה על כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה במהלך תקופה בה אינך עובד אינה אפקטיבית שכן במקרה של תביעה על המבוטח להוכיח כי עד לקרות מקרה הביטוח היתה לו הכנסה חודשית מעבודה, אולם מומלץ להמשיך ולשמור על הכיסוי הביטוחי הנ"ל ולו רק בשל "ברות הביטוח" כלומר שמירה על הזכות להיות מבוטח באותם התנאים כאשר הכיסוי ישוב להיות רלבנטי, לאחר התחלת עבודה במקום עבודה חדש.
 

שמירה על פוליסות ביטוח ותיקות עם תנאים מועדפים

 
בשל הרפורמות והשינויים שחלו בתחום הביטוח הפנסיוני ותנאי התכניות, מומלץ לחשוב פעמיים בטרם מוותרים על התכניות הקיימות שכן במקרים רבים יש להן תנאים מועדפים כגון מקדמי המרה לגמלה קבועים ומובטחים, דמי ניהול מופחתים, תעריפים מוזלים, תשואה מובטחת וכדומה, מה גם שייתכן שמצבך הבריאותי השתנה מאז הצטרפותך לראשונה לתכניות הקיימות וכיום אם תבטלן ותצטרף לתכניות חדשות תנאי החיתום / הקבלה לביטוח חדש ישתנו לרעתך ותתקבל לביטוח בתנאים נחותים מאלו הקיימים, במקרים רבים אף תחול תקופת אכשרה חדשה שמשמעותה פרק זמן ללא כיסוי ביטוחי !
 

רצף זכויות פיצויים - רצף מעסיקים - רצף קיצבה

 
בעת שינוי קריירה ומעבר בין מקום עבודה אחד למשנהו מומלץ לשקול ביצוע רצף זכויות פיצויים, משמעות הסדר מס זה הינה דחיית ההתחשבנות לצורך מס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה, המהלך טומן בחובו פוטנציאל גדול לחיסכון במס. עם זאת, מומלץ לבצע מהלך זה בליווי איש מקצוע שכן מהלך זה מחייב טיפול מקצועי והתייחסות לכל תרחיש אפשרי בהמשך הדרך. כעיקרון, רצף זכויות פיצויים משמעותו התחשבנות על כספי הפיצויים רק בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, עם המעסיק הבא. כמו כן ניתן לבצע רצף קצבה. משמעות הסדר מס זה היא ויתור על האפשרות למשיכת כספי הפיצויים שנצברו בפוליסה לקצבה ו/או בקרן פנסיה בסכום חד פעמי בתמורה לקבלת קצבה חודשית בעתיד מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה. יש לבחון מהלך זה בסיוע איש מקצוע (רואה חשבון או יועץ מס) על מנת להימנע ממצב של "גיבנת מס" (מיסוי יתר) על כספי הפיצויים ותשלומי הפנסיה החודשית בעתיד, לאחר הפרישה. בביצוע רצף קצבה לא מנוכה מס במקור מאותם כספי פיצויים, בעת עזיבת העבודה.
 

שמירה על כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוחים קולקטיביים (ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ריסק, אובדן כושר עבודה)

 
במקומות עבודה רבים, לרוב כאשר מדובר במקומות עבודה בהם מועסק מספר רב של עובדים, נהוג להעניק לעובדים את האפשרות להצטרף לביטוחים שונים במסגרת קבוצתית. לעיתים התשלום חל המעסיק, לעיתים על העובד ולעיתים הן על המעסיק והן על העובד ביחס שהוסכם מראש. בין אם ההצטרפות לביטוחים הקולקטיבים הינה וולנטרית (על פי שיקול דעתו של העובד) ובין אם ההצטרפות הינה אובליגטורית (כל העובדים מבוטחים כברירת מחדל) לרוב מדובר בביטוחים אטרקטיביים, התעריפים מוזלים באופן משמעותי ביחס למצב בו העובד היה רוכש לעצמו ביטוח מסוג דומה באופן פרטי ותכנית הביטוח כוללת תנאים והטבות ייחודיים. כאשר עובד עוזב את מקום עבודתו יכול הוא לפנות לחברת הביטוח ולהמשיך את הביטוחים הקולקטיביים באופן עצמאי על חשבונו. למרות שברוב המקרים העובד ישלם תעריף מלא (ולא תעריף קבוצתי) וימשיך את תכנית הביטוח בתנאים הנהוגים בחברת הביטוח הזהים לאלו החלים על מבוטח בודד "רגיל" מומלץ לשקול המשך הביטוחים הנ"ל באופן עצמאי ובעיקר בשל "ברות הביטוח", כלומר עובד שעזב את מקום עבודתו לא יידרש לעבור חיתום רפואי מחדש בחברת הביטוח וכך גם אם במהלך שנות עבודתו בתקופה בה היה מבוטח במסגרת הביטוח הקולקטיבי חל שינוי לרעה במצבו הבריאותי הדבר לא ישפיע על תנאי הביטוח כאשר יבחר להמשיך אותו באופן עצמאי.
 

שמירה על הטבות והנחות בקרן הפנסיה

 
במקומות עבודה רבים קיימים הסכמים בין המעסיק ו/או ועד העובדים לבין קרן הפנסיה להחזר דמי ניהול לעמיתים או להנחות משמעותיות בדמי הניהול. בין אם ההחזר בא לידי ביטוי ברכישת ביטוחים שונים עבור העובדים ובין אם ההחזר בא לידי ביטוי בתוספת שנתית לחיסכון הנצבר. קיימים סוגים שונים של הסכמים וכל אחד מהם מתייחס באופן שונה למצב בו העובד עובר למקום עבודה חדש. מומלץ לעובד לבדוק נושא זה ביסודיות בעת מעבר ממקום עבודה אחד למשנהו ולבחון את הכדאיות. ייתכנו מצבים בהם יהיה כדאי לעובד לעבור לקרן פנסיה אחרת ולו רק בשל העובדה כי קרן פנסיה אחרת מעניקה החזר דמי ניהול גבוה יותר או להישאר בקרן הפנסיה הנוכחית במידה וההסכם של המעביד הקודם ממשיך לחול עליו גם במקום העבודה החדש ומעניק לו הטבות גדולות יותר.
 

שינוי קריירה - הזדמנות לבדוק את מבנה התשלומים הפנסיוניים ומידת התאמתם לחוקי המס המשתנים

 
שינוי קריירה ומעבר בין מקום עבודה אחד למשנהו מהווים הזדמנות מצויינת "לעשות סדר" ולבחון את מידת ההתאמה של ההפרשות הפנסיוניות לחוקי המס החדשים המשתנים חדשות לבקרים ובכלל, לבחון את מידת ההתאמה של התכניות שהיו נהוגות אצל המעסיק הקודם למצבך האישי החדש לרבות רמת ההכנסה הצפויה אצל המעסיק החדש ולאלטרנטיבות החדשות והרבות הקיימות בשוק. זאת הזדמנות גם לבחון האם העלינו את דרישותינו באופן נכון בפני המעסיק החדש ואם ניסחנו כראוי את הסעיפים הרלבנטיים בהסכם העבודה. יש לכך משמעות גדולה! 
 

שינוי קריירה - שינוי מעמד משכיר לעצמאי ו/או בעל שליטה בחברה 

 
מיותר לציין כי במידה והמעמד שלך השתנה משכיר לעצמאי ו/או לבעל שליטה ולהיפך מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי לגבי כל מערך התנאים הסוציאליים שלך.

 

 

 

 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


דמי אבטלה

נוסח מכתב התפטרות

שינוי קריירה

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.