דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

כמה באמת הרווחת בשנה החולפת בקופת הגמל שלך ?

קו הפרדה אדום

הכתבה המורחבת לזו שפורסמה בעיתון כלכליסט - חשיפה בלעדית (ראו גם עדכון חשוב מיולי 2014)

 

כמדיי שנה, החוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח מקבלים לביתם את הדיווח השנתי. משנה לשנה רמת הפירוט של המידע עולה ומספר הדפים בכל דיווח שנתי גדל, אך האם התשואה האישית המוצגת בדיווח השנתי, אשר לעיתים גורמת לחוסכים רבים לקבל החלטות פזיזות לגבי חסכונותיהם , כמו משיכת הכספים או העברתם לקופת גמל אחרת, נכונה ?

בדיקת חברת מיקסום תכנון כלכלי לפרישה מגלה – התשובה היא חד משמעית – לא !
 
 
להלן קישור לכתבה שפורסמה בכלכליסט: בדיקת "כלכליסט": טעות החישוב שבדו"חות הפנסיה שלנו

בדוגמאות הבאות ניתן לראות כי התשואה האישית המוצגת לחוסך בדיווח השנתי של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קרן הפנסיה או פוליסת הביטוח, אינה מביאה בחשבון את ערך הזמן ! (להלן קישור לדוגמאות: טבלה הממחישה מצב של רווחים, טבלה הממחישה מצב של הפסדים).

בכל הדוגמאות בהן היה רווח, יתרת החשבון בתחילת השנה, בתוספת ההפקדות ובניכוי המשיכות שבוצעו במהלך השנה - זהה, סה"כ 12,000 ₪ בלבד. בכל הדוגמאות גם יתרת החשבון בסוף השנה – זהה, סה"כ 14,400 ₪. לפיכך, סך הרווח בשקלים גם הוא זהה – 2,400 ₪. בכל הדוגמאות בהן היה הפסד, יתרת החשבון בתחילת השנה, בתוספת ההפקדות ובניכוי המשיכות שבוצעו במהלך השנה - זהה, סה"כ 12,000 ₪ בלבד. בכל הדוגמאות גם יתרת החשבון בסוף השנה – זהה, סה"כ 10,000 ₪. לפיכך, סך ההפסד בשקלים גם הוא זהה 2,000 ₪ -.

האם אפשר לומר כי בכל הדוגמאות התשואה השנתית זהה כי הרווח או ההפסד בשקלים זהה ? התשובה היא חד משמעית – לא! האם בדיווח השנתי מוצגת לחוסך תשואה אישית זהה בכל אחת מהדוגמאות, לצערנו התשובה היא כן והיא גם לא נכונה, אומר רו"ח אמיר גבאי.

להלן דוגמאות - במצב של רווח -

1. קחו לדוגמא עובד שכיר, אשר יחד עם מעבידו, הפקיד כספים בקרן השתלמות, הפקדה חודשית בסך של 1,000 ₪, סך 12 ההפקדות החודשיות הינו 12,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקרן ההשתלמות בתחילת השנה – 0 ש"ח ובסוף השנה 14,400 ₪ בלבד ולכן הרווח בשקלים הינו 2,400 ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 20%.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 33.29%.

(דוגמא ב' בטבלה הממחישה מצב של רווחים)

2. קחו לדוגמא עמית עצמאי אשר כחודש לפני תום השנה, הפקיד בקרן השתלמות סכום חד פעמי בסך של 12,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקרן ההשתלמות בתחילת השנה – 0 ש"ח ובסוף השנה 14,400 ₪ בלבד ולכן הרווח בשקלים הינו 2,400 ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 20%.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 240%.

"זה נכון שתוצאת החישוב נראית לא הגיונית ואולם ההסבר לכך הוא שבאופן מעשי העמית הרוויח 20% בחודש אחד בלבד ! ולכן, כשנדרשים לתרגם את התוצאה למונחים שנתיים כדי שהנתונים יהיו ברי השוואה, מגיעים לתוצאה תיאורטית של 240% בשנה" מסביר רו"ח אמיר גבאי.

(דוגמא ג' בטבלה הממחישה מצב של רווחים)

3. קחו לדוגמא עמית עצמאי אשר הפקיד כספים בקופת גמל, הפקדה חודשית בסך של 500 ₪, סך 12 ההפקדות החודשיות הינו 6,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקופת הגמל בתחילת השנה – 6,000 ש"ח ובסוף השנה 14,400 ₪ בלבד ולכן הרווח בשקלים הינו 2,400 ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 20%.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 23.56%.

(דוגמא ד' בטבלה הממחישה מצב של רווחים)

4. קחו לדוגמא פנסיונר אשר משך כספים מקופת גמל במהלך השנה, משיכה חודשית בסך של 1,000 ₪, סך 12 המשיכות החודשיות הינו 12,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקופת הגמל בתחילת השנה – 24,000 ש"ח ובסוף השנה 14,400 ₪ בלבד ולכן הרווח בשקלים הינו 2,400 ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 10%.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 12.83%.

(דוגמא ה' בטבלה הממחישה מצב של רווחים)

5. קחו לדוגמא עמית עצמאי אשר לא ביצע הפקדות או משיכות בקופת הגמל במהלך כל השנה לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקופת הגמל בתחילת השנה – 12,000 ש"ח ובסוף השנה 14,400 ₪ בלבד ולכן הרווח בשקלים הינו 2,400 ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 20%.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 20%.

"אפשר לסכם ולומר כי רק כאשר לא היו הפקדות או משיכות במהלך השנה התשואה האישית לעמית לפי כל נוסחה תהא זהה ונכונה" אומר רו"ח אמיר גבאי.

(דוגמא א' בטבלה הממחישה מצב של רווחים)

להלן דוגמאות - במצב של הפסד -

1. קחו לדוגמא עובד שכיר, אשר יחד עם מעבידו, הפקיד כספים בקרן השתלמות, הפקדה חודשית בסך של 1,000 ₪, סך 12 ההפקדות החודשיות הינו 12,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקרן ההשתלמות בתחילת השנה – 0 ש"ח ובסוף השנה 10,000 ₪ בלבד ולכן ההפסד בשקלים הינו 2,000- ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 16.67%-.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 34.08%-.

(דוגמא ב' בטבלה הממחישה מצב של הפסדים)

2. קחו לדוגמא עמית עצמאי אשר כחודש לפני תום השנה, הפקיד בקרן השתלמות סכום חד פעמי בסך של 12,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקרן ההשתלמות בתחילת השנה – 0 ש"ח ובסוף השנה 10,000 ₪ בלבד ולכן ההפסד בשקלים הינו 2,000- ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 16.67%-.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 200%-.

"זה נכון שתוצאת החישוב נראית לא הגיונית ואולם ההסבר לכך הוא שבאופן מעשי העמית הפסיד 16.67% בחודש אחד בלבד ! ולכן, כשנדרשים לתרגם את התוצאה למונחים שנתיים כדי שהנתונים יהיו ברי השוואה, מגיעים לתוצאה תיאורטית של 200% בשנה" מסביר רו"ח אמיר גבאי.

(דוגמא ג' בטבלה הממחישה מצב של הפסדים)

3. קחו לדוגמא עמית עצמאי אשר הפקיד כספים בקופת גמל, הפקדה חודשית בסך של 500 ₪, סך 12 ההפקדות החודשיות הינו 6,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקופת הגמל בתחילת השנה – 6,000 ש"ח ובסוף השנה 10,000 ₪ בלבד ולכן ההפסד בשקלים הינו 2,000- ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 16.67%-.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 23.77%-.

(דוגמא ד' בטבלה הממחישה מצב של הפסדים)

4. קחו לדוגמא פנסיונר אשר משך כספים מקופת גמל במהלך השנה, משיכה חודשית בסך של 1,000 ₪, סך 12 המשיכות החודשיות הינו 12,000 ₪. לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקופת הגמל בתחילת השנה – 24,000 ש"ח ובסוף השנה 10,000 ₪ בלבד ולכן ההפסד בשקלים הינו 2,000- ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 8.33%-.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 12.16%-.

(דוגמא ה' בטבלה הממחישה מצב של הפסדים)

5. קחו לדוגמא עמית עצמאי אשר לא ביצע הפקדות או משיכות בקופת הגמל במהלך כל השנה לצורך הדוגמא, יתרת הכספים בקופת הגמל בתחילת השנה – 12,000 ש"ח ובסוף השנה 10,000 ₪ בלבד ולכן ההפסד בשקלים הינו 2,000- ₪.

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר": 16.67%-.

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים: 16.67%-.

"אפשר לסכם ולומר כי רק כאשר לא היו הפקדות או משיכות במהלך השנה התשואה האישית לעמית לפי כל נוסחה תהא זהה ונכונה" אומר רו"ח אמיר גבאי.

(דוגמא א' בטבלה הממחישה מצב של הפסדים)

אם כך מדוע התשואה האישית "האמיתית" שונה בין כל אחת מהדוגמאות ? "הסיבה היא פשוטה, עיתוי ההפקדות והמשיכות אינו זהה! יש משמעות לא מבוטלת האם את אותו הרווח או ההפסד אנו עושים במשך שנה שלמה או בחודש אחד, יש משמעות לא מבוטלת האם את ההפקדות אנו מבצעים חודש בחודשו או בסכום אחד לקראת סוף השנה ולפיכך נכון להיום התשואה האישית לעמית המוצגת בדיווח השנתי מטעה את החוסכים!" משיב רו"ח אמיר גבאי.

"כאשר חוסכים רבים בודקים אחת לתקופה את אלטרנטיבות החיסכון וההשקעה העומדות בפניהם לבחירה ולפי נתונים אלו הם מקבלים החלטות, כאשר אחד האתגרים של כל החוסכים הוא להדביק את קצב העלייה החלה ביוקר המחיה, אפרופו מחאות חברתיות ואין יותר חשוב להם מלשמור על הערך הריאלי של הכסף שלהם - עבורם, אין יותר חשוב מערך הזמן !" אומר רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

"תחילה, חשוב לי להדגיש כי הדיווח השנתי לחוסכים נעשה על פי הקבוע בתקנות קופות גמל ובהנחיית האוצר ואולם, במצב הנוכחי, באופן מעשי, כל מנהלי הגופים המוסדיים "אומרים" בדיווח השנתי לחוסכים: זה לא משנה בכמה זמן תגיעו מתל אביב לחיפה, בין אם תיסעו ברכב במשך שעה קלה ובין אם תיקחו לכם סוס ועגלה וזה ייקח לכם יומיים, שלושה ובין אם תצעדו ברגל במשך שבוע ימים, מה זה משנה ? בסוף, כך או כך תגיעו לחיפה. ואנו אומרים: בוודאי ובוודאי זה משנה, בייחוד כאשר מדובר בחסכון פנסיוני כאשר לכל החוסכים ללא יוצא מן הכלל מסומן ביומן תאריך פרישה מעבודה ויציאה לפנסיה" מוסיף רו"ח אמיר גבאי.

מה המסקנה העיקרית ? "חד משמעית, לא מומלץ לקבל החלטות השקעה על בסיס נתוני התשואה האישית המוצגים בחלקו הראשון של הדיווח השנתי אלא רק על פי הנתונים הכלליים שמפרסמת הקופה לגבי ביצועיה מתחילת השנה ועד לסופה. נתונים אלו מופיעים, הן בחלקו השני של הדיווח השנתי, הן באתרי האינטרנט של הקופות והן באתר גמל-נט של משרד האוצר. הנתונים הכלליים הם היחידים שהינם ברי השוואה, משקפים בצורה נאותה את ביצועי הקופה ובהחלט מהווים פרמטר מהימן לקבלת החלטות" קובע רו"ח גבאי לאור ממצאי הבדיקה שערך.

האם קיים פתרון באמצעותו התשואה האישית המוצגת בדיווח השנתי תהיה "אמיתית" ? "אפשר לשפר את הנוסחה ואולם באופן מעשי, גם אם ינחה האוצר את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח להציג תשואה אישית "אמיתית" יותר במסגרת הדיווח השנתי לחוסכים, המתחשבת בערך הזמן, עדיין לא תימצא בידם נוסחה אחידה באמצעותה ניתן יהיה לחשב ולהציג את התשואה האישית "האמיתית" בחשבונות בהם יש הפקדות ומשיכות במועדים או בסכומים שונים, שאינם קבועים, במהלך השנה" אומר רו"ח גבאי.
 
 

הסבר לגבי הנוסחאות לחישוב התשואה האישית:

"שיעור התשואה האישית לעמית" המוצג בדוח השנתי לפי "נוסחת האוצר":

הסבר: התשואה האישית, לאחר ניכוי דמי ניהול ועמלות, כשיעור מסך הסכומים שהשקיע העמית בקופה במהלך השנה. זהו שיעור תשואה פשוט ולא במונחים שנתיים דהיינו: שיעור שאינו מביא בחשבון את משך הזמן במהלך השנה שהכסף הושקע בקופה !

להלן הסבר מילולי לנוסחה:

(יתרת העמית בקופה בסוף השנה פחות יתרת העמית בקופה בתחילת השנה) פחות (סך ההפקדות שבוצעו בקופה במהלך השנה פחות סך המשיכות שבוצעו בקופה במהלך השנה פחות פרמיות ביטוח ששולמו במהלך השנה כשיש כאלו לדוגמא בגין ביטוח חיים קבוצתי), את התוצאה מחלקים ב – (יתרת העמית בקופה בתחילת השנה בתוספת סך ההפקדות שבוצעו בקופה במהלך השנה).

"שיעור התשואה האישית לעמית" לפי הנוסחה המקובלת לחישוב ריבית, במונחים שנתיים:

הסבר: התשואה האישית, לאחר ניכוי דמי ניהול ועמלות, במונחים שנתיים - זהו שיעור תשואה המביא בחשבון את משך הזמן במהלך השנה שהכסף הושקע בקופה - נתון זה משקף בצורה נאותה יותר את ביצועי הקופה ברמה האישית במונחים שנתיים !

הנוסחה: חישוב פיננסי מקובל באמצעות פונקציית Rate של גיליון אקסל או פונקציית Rate interest במחשבון פיננסי.
 

מה לגבי המידע האישי המוצג באתרי האינטרנט של חברות הביטוח ?

מה לגבי התשואה האישית אותה מציגות חברות הביטוח למבוטחיהן באתרי האינטרנט שלהן תחת המידע האישי למבוטח ? "חברות הביטוח מציגות למבוטח באתר האינטרנט של החברה את התשואה האישית המצטברת מיום תחילת הפוליסה וזה נתון עוד יותר "בעייתי" מהנתון המוצג בדיווח השנתי שכן נתון זה לא משקף את ביצועי חברת הביטוח לתקופה אחידה ברת השוואה המוגדרת בזמן, נניח לחודש או לשנה. יתרה מכך, גם כאן חברות הביטוח עושות שימוש ב"חישוב פשוט" של התשואה, שאינו מתחשב בערך הזמן. לדוגמא, אם המבוטח ימשוך סכום כסף מתוך הפוליסה ולמחרת הוא ייכנס לאתר האינטרנט של החברה, הוא יראה שלכאורה התשואה האישית שלו גדלה והרי זה לא נכון !" משיב רו"ח אמיר גבאי.
 
להלן עדכון חשוב בנושא בעקבות הוראות חדשות של משרד האוצר:
 
בשנים 2014, 2015 ו- 2016, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר העביר הנחיות חדשות לגופים המוסדיים בדבר הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לחוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח:
מאחר והנתון בדבר שיעור התשואה האישית לעמית או למבוטח, אינו בהכרח נכון ועלול להטעות את החוסך, כמפורט בהרחבה במאמר זה, ככל הנראה "צעקתנו" נפלה על אוזניים קשובות והחל מהדוח השנתי לשנת 2015 הוא לא מוצג יותר לחוסך !
 


להלן קישור לכתבה שפורסמה בכלכליסט: בדיקת "כלכליסט": טעות החישוב שבדו"חות הפנסיה שלנו
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.