דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

נתוני עזר לחישוב קצבה מוכרת - "תשלומים פטורים" לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (הפקדות עצמאי לקצבה)

סכומים לשנות המס: 2000-2021

נתוני עזר לעניין "תשלומים פטורים" לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (הפקדות עצמאי לקצבה)שנה
הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3) לפקודת מס הכנסה


מכפילשיעור הפקדהסכום שנתיהערות
2000 111,600 1.0 11.00% 12,276 תיקון 120 לפקודת מס הכנסה
2001 111,600 1.0 11.00% 12,276
2002 112,800 1.0 11.00% 12,408
2003 121,200 1.0 11.00% 13,332
2004 118,800 1.0 11.00% 13,068
2005 120,000 1.0 11.00% 13,200
2006 87,600 2.0 11.00% 19,272 תיקון 152 לפקודת מס הכנסה
2007 86,400 2.0 11.00% 19,008 תיקון 153 לפקודת מס הכנסה
2008 88,800 2.0 11.00% 19,536
2009 93,600 2.0 11.00% 20,592
2010 97,200 2.0 11.00% 21,384
2011 98,400 2.0 11.00% 21,648
2012 102,000 2.0 16.00% 32,640 תיקון 209 לפקודת מס הכנסה
2013 103,200 2.0 16.00% 33,024
2014 104,400 2.0 16.00% 33,408
2015 104,400 2.0 16.00% 33,408
2016 104,400 2.0 16.00% 33,408
2017 103,200 2.0 16.50% 34,056 תיקון 231 לפקודת מס הכנסה
2018 104,400 2.0 16.50% 34,452
2019 105,600 2.0 16.50% 34,848
2020 105,600 2.0 16.50% 34,848
2021 104,400 2.0 16.50% 34,452
נא לשים לב:

לא להתבלבל, טבלה זו אינה מפרטת את כל הטבות המס בכל שנות המס המגיעות לעצמאי בגין הפקדות לקצבה ! אין זו מטרת הטבלה. נתוני עזר אלו נועדו לסייע בחישוב קצבה מוכרת - "תשלומים פטורים" כהגדרתם בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה. 

החל מינואר 2000 ועד ינואר 2012, טרם תיקון 190 לפקודה, לא כל התשלומים לקצבה של עצמאי שהעניקו לעצמאי הטבת מס הוצאו מהגדרת "תשלומים פטורים" !! ראה ההגדרה "הישנה" בסעיף 9א לפקודה ל"תשלומים פטורים" טרם תיקון מס' 190: "סכומים שהפקיד מקבל הקיצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47" (ניכוי ולא זיכוי וכידוע חלק מהתשלומים לקצבה של העצמאי מעניק הטבת מס של זיכוי ולא ניכוי) וראה גם הוראות סעיף 4.5 (2) לחוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000 העוסק בהטבות מס לחיסכון לטווח ארוך: "אין מניעה לראות כ"תשלומים פטורים" סכומים שמקורם בהפקדות שמקבל הקצבה היה זכאי בגינם לזיכוי על פי סעיף 45א לפקודה - ואפילו ניצל בפועל זיכוי מוגדל של 35%".

החל מינואר 2012 כל התשלומים לקצבה של עצמאי שהעניקו לעצמאי הטבת מס הוצאו מהגדרת "תשלומים פטורים" ראה הגדרה חדשה בסעיף 9א לפקודה ל"תשלומים פטורים" לאחר תיקון 190:"סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או לניכוי לפי סעיף 47". 

אגב, מבחינה מעשית, לפי עמדת רשות המסים ופרשנותה, זה לא משנה אם העצמאי ניצל או לא ניצל את הטבות המס בפועל בעת ההפקדה ובכל מקרה המבחן הוא ביחס לתקרה, רק מה שמעבר לתקרה המזכה בהטבות מס… (ושהיחיד אינו זכאי…)


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - עדכון - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-2 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 19 בינואר 2021.

מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.