דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קיזוז הפסדים ניירות ערך - מיסוי שוק ההון / לרבות רווח הון רגיל

קיזוז הפסדים מניירות ערך - יחיד

שנת 2006

שנת 2007 ועד לשנת 2011

שנת 2012 ואילך

הפסד הון שוטף מני"ע

כנגד כל רווח הון לרבות רווח הון מני"ע (סחיר / לא סחיר) וכנגד הכנסה מדיבידנד ו/או ריבית מאותו ני"ע או מני"ע אחר ששיעור המס בגין הכנסה זו הוא עד 25%

הפסד הון מועבר משנת 2006 ואילך

לא רלבנטי

כנגד כל רווח הון לרבות רווח הון מני"ע (סחיר / לא סחיר)

הפסד הון מועבר משנת 2005 מני"ע הנסחרים בבורסה

רק כנגד רווח הון מני"ע הנסחרים בבורסה - לפי הסלים וכללי הקיזוז הקודמים

כנגד כל רווח הון מני"ע (סחיר / לא סחיר) וכנגד הכנסה מדיבידנד ו/או ריבית מאותו ני"ע או מני"ע אחר ששיעור המס בגין הכנסה זו הוא עד 20%

 

קיזוז הפסדי הון שוטפים החל משנת 2006 ואילך

 

רווח הון מני"ע הנסחרים בישראל

רווח הון מני"ע הנסחרים בחו"ל

רווח הון מנכסים לא נסחרים בישראל

רווח הון מנכסים לא נסחרים בחו"ל

ריבית מני"ע *

דיבידנד מני"ע *

ריבית מפיקדונות ותוכניות חיסכון

הפסד הון מני"ע הנסחרים בישראל

+

+

+

+

*

*

-

הפסד הון מנכסים לא נסחרים בישראל

+

+

+

+

*

*

-

הפסד הון מני"ע הנסחרים בחו"ל

+

+

+

+

*

*

-

הפסד הון מנכסים לא נסחרים בחו"ל

+

+

+

+

*

*

-

+

ניתן לקיזוז

-

לא ניתן לקיזוז

*

החל מינואר 2006 ועד לדצמבר 2011

ניתן לקזז הפסד הון שוטף מנייר ערך בלבד (סחיר /לא סחיר) גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך או כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים ובתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד לא עולה על 25% ! הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל. ניתן לקזז הפסד מעסק כנגד כל הכנסה חייבת אולם ניתן לבקש שלא יקוזז הפסד מעסק כנגד רווח הון שהוא סכום אינפלציוני או רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20% !

החל מינואר 2012

ניתן לקזז הפסד הון שוטף מנייר ערך בלבד (סחיר /לא סחיר) גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך או כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים ובתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד לא עולה על 25% ! הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל. ניתן לקזז הפסד מעסק כנגד כל הכנסה חייבת אולם ניתן לבקש שלא יקוזז הפסד מעסק כנגד רווח הון שהוא סכום אינפלציוני או רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25% !

 

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.