דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

5 סיבות למה לעשות "קיבוע זכויות" גם במקרים בהם בפועל לא משלמים מס על הפנסיה החודשית

קו הפרדה אדוםלפני הכל, מה זה "קיבוע זכויות" ?

במילים הכי פשוטות - במסגרת הליך זה שנקרא "קיבוע זכויות", אותו מבצעים פעם אחת בחיים בלבד ברגע שמגיעים לגיל פרישה כחוק ומקבלים פנסיה חודשית, מבוצעת התחשבנות כוללת עם מס הכנסה במסגרתה פקיד המס קובע, בהתאם לכל הנתונים האישיים שלנו, מהו הפטור ממס המגיע לנו לכל החיים עד גיל 120 על ההכנסה שלנו מפנסיה חודשית. 

במסגרת אותה התחשבנות, רגע לפני שפקיד המס "סוגר את החשבון" וקובע לנו את הפטור ממס המגיע לנו על הפנסיה החודשית, ניתן לבקש מפקיד המס אישורים למשיכת כספים קצבתיים במזומן בפטור ממס מקופות הגמל שלנו, והכל בכפוף לכל התנאים ולתקרה.

קוראים להליך זה "קיבוע זכויות" מאחר ופקיד המס מקבע את הפטור ממס המגיע לנו על הפנסיה החודשית במחשבי מס הכנסה וכך בעתיד, בכל פעם שנפנה לפקיד המס בבקשה ל"תיאום מס" שוטף לשנת מס חדשה, הפטור המגיע לנו כבר יופיע במחשבי מס הכנסה.

"קיבוע זכויות" עושים פעם אחת בחיים, "תיאום מס" (במצבים בהם הוא נדרש) עושים בתחילת כל שנת מס חדשה.

כמובן שהנושא מורכב הרבה יותר מזה וההסבר אינו הכי מדוייק, יש תנאים לכל בקשה, יש תקרה בחוק לכל דבר, יש מושגים ומונחים שצריך להכיר, יש טפסים שצריך לדעת למלא, יש מסמכים שצריך לאסוף, יש חישובים שצריך לעשות, יש בדיקות כדאיות שכדאי לעשות, יש החלטות שצריך לקבל, אבל זהו ההסבר הפשוט, מה זה קיבוע זכויות.

כעת, ניגש לנושא המאמר: 5 סיבות למה לעשות "קיבוע זכויות" גם במקרים בהם בפועל לא משלמים מס על הפנסיה החודשית.


הבא ניקח לדוגמא את המקרה הבא - גימלאית אשר הגיעה לגיל הפרישה והפנסיה החודשית שלה אינה מגיעה לסף המס, כלומר במילים פשוטות, בפועל היא לא משלמת מס הכנסה על הכנסתה מפנסיה חודשית בתקופת הפנסיה. 

איך יכול להיות שהיא לא משלמת מס על הפנסיה שלה ?

להלן כמה סיבות אפשרויות - (מדובר בדוגמאות שונות למצבים שונים) - 

1. הפנסיה יחסית קטנה, נניח כ- 5,000 שקלים ולכן היא לא מגיעה לסף המס.

2. הגימלאית מתגוררת ביישוב המזכה אותה בהטבות מס ולכן גם בסכום של פנסיה גדול יותר, היא עדיין לא מגיעה למצב בו היא משלמת מס על הפנסיה החודשית.
 
3. הגמלאית בעלת עסק עצמאי קטן אשר מסב לה הפסדים שוטפים מעסק במהלך תקופת הפנסיה, ולאחר קיזוז ההפסדים השוטפים מהעסק שלה מול ההכנסה מפנסיה חודשית, לא נשארת הכנסה חייבת במס או נשארת היא לא מגיעה לסף המס...

אפשר להביא עוד דוגמאות למקרים בהם אותה גמלאית בפועל לא תשלם מס על הכנסתה מפנסיה חודשית אבל די בדוגמאות אלו.

אז למה לאותה גימלאית שבדוגמא כדאי בכלל לטרוח לעשות "קיבוע זכויות" ? למה לה "להתעסק" עם זה ? הרי היא לא משלמת מס על הפנסיה החודשית ?!

להלן 5 סיבות שונות אפשריות, לדוגמא בלבד - 

1. יש לה כספי תגמולים מסוג קצבה שהופקדו לאחר ינואר 2008 בקופת גמל אותם היא מעוניינת למשוך כסכום חד פעמי בפטור ממס. הדרך למשיכת הכספים בפטור ממס היא באמצעות ביצוע היוון קצבה מזכה פטור ממס במסגרת "קיבוע זכויות" (בהנחה שהיא עומדת בכל שאר התנאים להיוון).

2. בשנת המס הקודמת, כאשר היא פרשה מעבודתה במהלך השנה והחלה לקבל פנסיה חודשית, היא שילמה מס לפי שיעור המס השולי שלה על הכנסתה מפנסיה מאחר ועד ליום בו החלה לקבל פנסיה באמצע השנה הקודמת היא עדיין עבדה ומשכורתה היתה גבוהה. במידה והיא תעשה קיבוע זכויות, תקבל פטור "רטרו" מיום הזכאות כהגדרתו, מהרגע שהחלה לקבל פנסיה חודשית, באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס הקודמת היא תוכל לקבל בחזרה לפחות חלק מהמס ששילמה....

3. היא מעוניינת לחסוך בקופת גמל לקצבה בשנים הקרובות ובעוד כמה שנים לבצע משיכה של הכספים כסכום חד פעמי פטור ממס. על מנת שתוכל לעשות זאת, עליה לעשות קיבוע זכויות ובמסגרת קיבוע הזכויות לשריין לעצמה את האפשרות לעשות היוון קצבה מזכה פטור ממס בעתיד (בהנחה שהיא עומדת בכל שאר התנאים להיוון).

4. בכוונתה לשוב ולעבוד בעבודה חדשה במשרה חלקית. צירוף ההכנסה מעבודה חדשה להכנסתה מפנסיה יביא אותה לתשלומי מס, אשר לפחות חלק מהם תוכל לחסוך במידה והיא תעשה קיבוע זכויות במסגרתו ייקבע כי חלק מהפנסיה, פטור ממס.

5. ישנם מקרים מסויימים (שילוב של פרמטרים שונים, חישוב מס נפרד, פנסיה קטנה ועוד...) שהפיכת הפנסיה מהכנסה חייבת במס (גם אם היא חייבת במס אפס)  להכנסה פטורה ממס, תביא את בני הזוג לעמידה בתנאים לקבלת חצי נקודת זיכוי נוספת. חיסכון נוסף בתשלומי מס שעשוי להצדיק ביצוע קיבוע זכויות.

אלו היו 5 סיבות למה לעשות "קיבוע זכויות" גם במקרים בהם בפועל לא משלמים מס על הפנסיה החודשית.

יש עוד סיבות לעשות קיבוע זכויות ולעשות זאת באופן מקצועי.


בריאות ובהצלחה !
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


קיבוע זכויות - ייעוץ מס וסיוע מקצועי בכל הקשור להגשת בקשה לפקיד השומה (מס הכנסה) לפטור על קצבה או על היוון קצבה באמצעות טופס 161ד ונספחיו.


 
טופס 161ד - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה
 
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.
 
אישור קיבוע זכויות - דוגמאות שונות 
 
מחשבון קיבוע זכויות - מהו הפטור ממס המגיע לך על הכנסתך מפנסיה חודשית ?
 
הוראות חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 הדן בהוראות סעיף 9א למתן פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה.
 
 
 


רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן הצמדה) - מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 14/11/2022

רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן החישוב) - מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 16/11/2022

אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה - מכתב רשות המסים בישראל לפקידי השומה, מעסיקים ולשכות שרות - מיום 06/12/2023
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.